Lucia Bieliková

Sebareflexia učiteľov: Vieme, ako učíme?

Ako môže pedagóg obohatiť vyučovací proces tak, aby bol okrem vzdelávania napĺňaný aj pohodou a šťastím pre všetkých zúčastnených?

Ako a kde môže pomáhať muzikoterapia?

Aké účinky má muzikoterapia - liečba hudbou, ako sa využíva a pre koho je vhodná?

Amblyopia (tupozrakosť) v detskom veku

Čo je tupozrakosť? Ako sa u dieťaťa prejavuje a ako mu môžeme pomôcť?

Učiteľ pod lupou iných

Zvládam trému? Viem rozprávať presvedčivo a k veci? Udržím pozornosť žiakov? Na tieto a aj iné otázky si odpovedajú učitelia každý deň.

Šikana v školskom prostredí

Podobne ako všade v spoločnosti, kde dochádza k tvorbe vzťahov a konfliktov, tak aj medzi deťmi dochádza k šikane a agresívnemu správaniu.