10 znakov emocionálneho zanedbávania vo vzťahu

Keď je človek vo vzťahu emocionálne zanedbávaný, cíti sa osamelo.
Keď je človek vo vzťahu emocionálne zanedbávaný, cíti sa osamelo. / Foto: Bigstock

Emocionálna prázdnota a pocit zanedbávania sa môže časom vkradnúť do každého vzťahu. Keď sú dvaja ľudia spolu dlhší čas, môže sa stať, že už jeden druhému nevenuje dostatočné množstvo pozornosti. Ako sa prejavuje emocionálne zanedbávanie a čo robiť v takejto situácii?

 

V štúdii z roku 2004 psychológ John Gottman zistil, že rozdiel medzi pármi, ktoré sú spolu šťastné a tými, ktoré sa rozvádzajú, spočíva hlavne v tom, aké hlboké citové prepojenie navzájom majú. Podľa psychológa darí sa hlavne tým párom, medzi ktorými je hlboké emocionálne spojenie, teplo, súcit, kvalitná komunikácia, empatia a láska.

 

Emocionálne zanedbávaný vzťah

Ak by sme mali takýto vzťah opísať jedným slovom, tak ľudia v ňom cítia osamelosť. Hoci majú partnera (partnerku), deti, rodinu, cítia sa sami. Partnera (partnerku) síce vidia, vnímajú, ale necítia jeho (jej) skutočnú prítomnosť. Môžu sa rozprávať, ale nemôžu sa rozprávať tak, ako to skutočne cítia. Akoby cítili medzi sebou neviditeľnú stenu. Tá stena je tvorená emocionálnym zanedbávaním.

 

10 znakov, že emocionálne zanedbávanie potichu ničí váš vzťah

  1. Vy a váš partner často nesprávne vnímate svoje skutočné pocity, myšlienky alebo zámery.
  2. Pri komunikácii sa bojíte hovoriť o problémoch, ktoré vás ťažia, aby ste toho druhého nerozčúlili.
  3. Neviete, ako produktívne argumentovať.
  4. Vaša komunikácia je väčšinou zameraná len na fakty, udalosti alebo logistiku.
  5. Váš partner (partnerka) nie je prvou osobou, ktorej chcete povedať o tom, keď sa stane niečo skvelé alebo sa objaví problém.
  6. Partner (partnerka) vás nevie utešiť.
  7. Nemáte pocit, že ste tím, ktorý pláva životom spolu.
  8. Keď ste so svojím partnerom (partnerkou), často sa cítite sami.
  9. Môže byť ťažké nájsť tému, o čom by sme sa mohli spolu rozprávať.
  10. Lásku a určitý stupeň citovej väzby cítite len pri sexe.

 

Emocionálne zanedbávanie z detstva sa môže vkradnúť do manželstva

Tento stav sa zvyčajne do manželstva vkradne kvôli tomu, že obaja alebo jeden z partnerov v detstve zažili emocionálne zanedbávanie. K emocionálnemu zanedbávaniu detí dochádza vtedy, keď rodičia nepochopia ich emocionálne potreby počas výchovy, a preto ich ani nedokážu naplniť. K tomuto javu môže dochádzať aj v takých rodinách, v ktorých sú jej členovia k sebe láskaví a navzájom majú dobré vzťahy. Dôsledky emocionálneho zanedbávania sa prejavujú hlavne v dospelosti. Emocionálne zanedbávanie detí je často neviditeľné a človek, ktorého sa dotýka, si ho väčšinou ani neuvedomuje. Môže sa totiž odohrávať v akejkoľvek milujúcej, starostlivej rodine, ktorá netrpí žiadnym nedostatkom materiálnych vecí, alkoholizmom ani akoukoľvek výraznou formou týrania. Keď dieťa vyrastie a stane sa z neho dospelý človek, nemusí si vôbec pamätať, že by dochádzalo k emocionálnemu zanedbávaniu, pretože sa neudialo niečo zlé. Skrátka sa mu len nedostalo to, čo veľmi  potreboval. V detstve nevieme posúdiť, že sa stali veci, ktoré boli niekoho zlyhaním, a preto si ich náš mozog ani nezapamätá. Emocionálne zanedbávanie sa v dospelosti väčšinou prejavuje tým, že človek cíti akúsi prázdnotu, necíti sa dobre a nevie prečo. Nakoniec si povie, že je to všetko jeho vina. Napriek týmto pocitom to nie je vaša chyba. A keď pochopíte problém, môžete veľa vecí v živote zmeniť. Keď jeden alebo obaja partneri pochádzajú z rodiny, ktorá si nie je vedomá emocionálneho zanedbávania v detstve, tento partner prirodzene pokračuje v tomto procese aj vo svojej rodine. Ak vyrastal s emocionálnym zanedbávaním, často nerozumie svojim vlastným emóciám, čo je základná zložka, ktorá je absolútne nevyhnutná na to, aby ste sa skutočne spojili so svojím partnerom. Dochádza k tzv. „emočnej slepote“ a môže nastať situácia, že dotyčný človek môže mať problém všímať si pocity partnera (partnerky) a reagovať na ne. Výsledkom môže byť emocionálne osamelý partner. Keď partneri o tejto skutočnosti nevedia, môže sa stať, že sa začnú od seba vzďaľovať, namiesto toho, aby sa po niekoľkých spoločne prežitých rokoch začali ešte viac spájať. Tento rodinný problém sa tak často prenáša z generácie na generáciu. Ak sa však v rodine objaví niekto, kto tento problém odhalí alebo mu ho pomôže odhaliť nejaký odborník, môže nastať proces premeny súvisiaci s prebraním zodpovednosti za tento stav. Problémový cyklus sa môže zastaviť a ďalšie generácie detí sú schopné zažiť naplnené vzťahy. Problém citového zanedbávania v manželstve sa dá vyriešiť. Zručnosti emocionálnej intimity a spojenia sa dajú naučiť.

 

Ako nájsť nové emocionálne spojenie?

Existuje niekoľko cvičení, ktoré odborníci na vzťahy používajú v terapii a ktoré vám môžu pomôcť diskutovať o tom, čo sa vo vašom vzťahu deje. 

 

1. Pozitívne jazykové cvičenia

Na rozhovor so svojím partnerom skúste používať pozitívny jazyk, a to bez ohľadu na to, o čom hovoríte. Pozitívne slová skúste použiť hlavne v náročných situáciách, a to aj vtedy, keď máte chuť kričať, nadávať alebo sa sťažovať. Toto sú situácie na skutočný tréning. Môže to znieť ako ťažká vec, keď hovoríte napríklad o nepríjemných pocitoch, ale podporuje to produktívne riešenie problémov.

 

2. Zdieľajte svoje emócie

Mnoho ľudí jednoducho nedokáže zdieľať svoje emócie. Možno vyrastali v dome, kde sa o emóciách nediskutovalo alebo ich v detstve nikto nepočúval, keď sa pokúšali o svojich emóciách hovoriť. Napríklad muži môžu váhať so zdieľaním pocitov, pretože môžu vnímať zraniteľnosť ako prejav slabosti. Je dôležité mať na pamäti, že rozprávanie partnerovi o tom, ako sa cítite, je jediný spôsob, ako spozná nespokojnosť, ktorú prežívate. Hovorte o tom, čo cítite a prečo to cítite.


 

3. Aktívne počúvanie

Komunikácia je jednou z najdôležitejších častí vášho vzťahu a ak sa navzájom nepočúvate, váš vzťah sa nemá kam posúvať. Ak chcete byť aktívnym poslucháčom, musíte sa sústrediť na všetko, čo váš partner hovorí a pokúsiť sa o jeho slovách  premýšľať z jeho pohľadu. Tiež, keď hovoríte vy, držte sa radšej jedného bodu alebo myšlienky, než aby ste skákali z jednej veci na druhú.

 

4. Zoznamy vďačnosti

Koľko pre vás skutočne robí váš partner (partnerka)? Pravdepodobne nemáte predstavu o niektorých veciach, ktoré robí pre vás. Máme tendenciu brať svojich partnerov ako samozrejmosť a všetky tie veci, ktoré robia, sú väčšinou prehliadané. Toto cvičenie zahŕňa zapísanie všetkých vecí, za ktoré ste vďační za to, že to urobil váš partner (partnerka).

 

5. Myslite racionálne

Je potrebné si uvedomiť, že nemôžete priamo ovládať činy druhého človeka. Existuje určitý limit, aký veľký vplyv môžete mať na človeka a ak vaše úsilie stále vedie k jeho ľahostajnosti voči vám, potom sa snažte o to, aby správanie partnera (partnerky) neovplyvňovalo vaše každodenné správanie. Musíte si racionálne uvedomiť, že toto správanie bude pokračovať bez ohľadu na to, či si deň v práci užívate alebo nie, takže uvedomenie si toho, čo môžete ovládať, vám môže pomôcť znovu nadobudnúť schopnosť ovládať vaše vlastné myšlienky, pocity a činy.
 

6. Pozerajte sa na veci aj  očami toho druhého

Je možné, že zanedbávanie partnera (partnerky) s vami nijako nesúvisí. Jeho (jej) ignorácia voči vám môže byť iba vedľajším produktom iného problému, s ktorým sa v súčasnosti zaoberá. Možno sa cíti pod nejakým psychickým alebo fyzickým tlakom alebo za to môže zaneprázdnenosť v práci, alebo môže mať zdravotný problém. Je dôležité pokúsiť sa urobiť všetko pre to, aby ste veci pochopili z pohľadu toho druhého.

Možno vám práve v tejto dobe partner (partnerka) nevenuje toľko času, na koľko ste zvyknutí. To nemusí nevyhnutne znamenať, že to takto zostane navždy. Vzťahy prechádzajú vzostupmi aj pádmi. Ľudia niekedy prechádzajú aj osobnými bojmi, ktorých prekonanie tiež vyžaduje čas. Doprajte svojmu partnerovi (partnerke) trochu času, ak v poslednom čase nebol pozorný(á). Nebojte sa však spýtať na to, čo sa deje. Možno práve v tejto dobe skutočne potrebuje vašu lásku a podporu, aby sa dostal(a) cez niečo, čo ho (ju) trápi. Ak skutočne milujete svoju polovičku, budete určite chcieť byť tu pre ňu, aj keď sa cítite frustráciu z jej prístupu alebo konania.

 

Niekedy sa problém nedá riešiť

Niekedy, bez ohľadu na to, ako veľmi sa obaja snažíte, vzťah jednoducho nefunguje. Ak venujete toľko času a energie pokusom o to, aby niečo fungovalo a po všetkej snahe ste stále nešťastní, možno nastal čas, aby ste odišli. Niekedy stačí krátka prestávka a človek si veľa vecí uvedomí, inokedy je lepšie ísť vlastnou cestou. 

 


Zdroje:
What do when you re feeling no emotional connection with your husband
10 signs emotional neglect in your relationship
15 signs emotional neglect marriage

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy, Rodina
Zdieľať na facebooku