10 znakov, ktoré vám našepkávajú, že máte po svojom boku dobrého muža

Partner, ktorý nás inšpiruje, podporuje a dáva chuť žiť, je pre nás veľmi dôležitý, pretože bez neho by sme nefungovali až tak dobre. A to, že nás partner podporuje, je jasným signálom, že nás aj ľúbi.
Partner, ktorý nás inšpiruje, podporuje a dáva chuť žiť, je pre nás veľmi dôležitý, pretože bez neho by sme nefungovali až tak dobre. A to, že nás partner podporuje, je jasným signálom, že nás aj ľúbi. / Foto: Bigstock

Podľa čoho sa dá spoznať dobrý muž? Jednoznačne podľa každodenného správania. Veď činy sú dôležitejšie, než slová. Existujú určité vlastnosti, spôsoby správania a prístupy, ktoré dávajú ženám jasne najavo, že majú pri sebe úžasného muža. 

 

Partnerstvo má zmysel vtedy, keď nám je s partnerom lepšie ako osamote. Vzťah má existovať preto, aby sme sa cítili lepšie a nie horšie. Partner, ktorý nám berie energiu, odvahu či chuť žiť, nie je pre nás ten najvhodnejší. V takomto prípade je nám lepšie osamote. Partner, ktorý nás inšpiruje, podporuje a dáva chuť žiť, je pre nás veľmi dôležitý, pretože bez neho by sme nefungovali až tak dobre. A to, že nás partner podporuje, je jasným signálom, že nás aj ľúbi.

Ešte stále existuje množstvo mužov, ktorí sa  vedia správať slušne k ženám, sú galantní a v živote majú jasne postavený rebríček hodnôt i svoje ciele. Niekedy je ťažké ich spozorovať, pretože okolo seba nerobia zbytočný rozruch, no mať niekoho takého po svojom boku, je skutočné šťastie. Aké vlastnosti má muž, ktorého si žena naozaj váži, obdivuje a pri ktorom sa cíti dobre? 

 

1. Dáva vám pocit, že ste krásny človek 

Všimol si váš partner, že máte nový účes či šaty, ktoré vám pristanú? Takého muža sa držte! Znamená to, že mu na vás záleží. Neunikne mu na vás žiadny detail. Pozoruje vás a zaujímate ho aj po rokoch. Zaiste tiež veľmi dobre vie, čo máte rada. Neurobil by nič, čo by sa vám nepáčilo. Pozorný muž dokáže žene vyjadriť svoj obdiv tak, že vie naznačiť, že si neváži len jej vonkajšiu krásu, ale aj duchovné hodnoty. Vie o týchto veciach úprimne komunikovať.

 

2. Môžete sa na neho spoľahnúť

Dobrý muž chápe dôležitosť svojej podpory a ústretovosti voči ženským potrebám. Podporuje vás v tom, čo robíte. Motivuje vás, keď chcete v živote urobiť zmeny. Pochváli vás, keď je to len možné a nesmeje sa z toho, keď vám niečo v živote nevyjde. Vie vás potešiť, keď vám je smutno.

 

3. Usiluje sa zlepšiť samého seba

Aj keď je šikovný a inteligentný, dobrý muž sa vždy snaží o zlepšenie v určitých oblastiach života. Či už prostredníctvom učenia sa nových vecí, zlepšenia svojej fyzickej kondície či v oblasti sebarozvoja. Dobrý muž je hrdý sám na seba, ak sa každý deň stáva lepším človekom.

 

4. Dáva vám pocit bezpečia a ochrany

Pocity bezpečia a ochrany sú nevyhnutné pre každú ženu. Malo by byť samozrejmosťou zabezpečiť, aby tieto pocity boli vo vzájomnom vzťahu prítomné. V prípade nešťastných okolností, dobrý muž vždy zastane a bráni svoju ženu.

 

5. Úprimne vás podporuje v tom, čo robíte

Podporuje vás na vašej ceste životom. Citlivo vníma vaše potreby a vie, čo vám robí skutočnú radosť. Snaží sa vás podporiť v tom, čo robíte vždy, keď sa vyskytne príležitosť. Vie, že je to jedna z najkrajších vecí, ktorú môže pre vás urobiť, a tak to robí rád a často.

6. Je pozorný

Podrží vám otvorené dvere, pritiahne vám stoličku, v prípade potreby niečo uvarí a podobne. Všetko sú to maličkosti, ktoré charakterizujú dobrého muža. Nikdy nie je natoľko zaneprázdnený, aby urobil malé gesto, ktorým by vám pomohol alebo dal najavo, že si vás naozaj váži.

 

7. Je čestný 

Dobrý muž neklame, nepodvádza a nekradne. Dobrý muž dodržiava svoje vlastné zásady, ktoré sú mu blízke a nerobí to, čo nepovažuje za správne a dobré. Čestnosť je medzi ľuďmi stále veľmi dôležitá. Keď o niekom povieme, že je čestný alebo poctivý, znamená to, že má jasne stanovené morálne zásady, ktorými sa v živote aj riadi. Čestnosť sa nedá jednoznačne definovať. U každého človeka sa môže prejavovať ináč. Je to určitý morálny kompas, ktorý ovplyvňuje výber hodnôt a presvedčení. Čestnosť môžeme vnímať aj ako jednotu slov, myšlienok a činov. Je to zhoda medzi tým, čo hovoríme a čo robíme. Je to určitá potreba robiť to, čo sa viaže k  zvnútorneným hodnotám, ktoré sú etické a morálne. Čestnosť sa dotýka samotného jadra správania, teda toho, čomu ľudia veria v hĺbke srdca. Je zakorenená hlboko v nás a nedá sa kúpiť. Neovplyvňuje ju vzdelanie, postavenie alebo množstvo peňazí. Buď existuje, alebo neexistuje. Človek, ktorý je čestný, to málokedy o sebe prehlasuje a naopak, nečestný sa tým chváli neustále.

 

8. Najprv uvažuje, až potom koná

Dokáže si premyslieť aj maličkosti. Nepúšťa sa nepremyslene do činnosti, ale najprv si všetko premyslí. Zdanlivá maličkosť môže mať oveľa väčší dopad, než predpokladáme. Ak máte pri sebe rozvážneho chlapa, máte pri sebe hotový poklad. Tým, že si dokáže veci premyslieť, dokáže sa vyhnúť zbytočným problémom.

 

9. Problémy rieši a neuteká od nich

Od problému sa nedá utiecť. Človek ho nosí stále v sebe. Čím viac sa človek problémami zaoberá, tým lepšie sa ich naučí riešiť. Keď ľudia problémy vyriešiť chcú, cestu si nájdu. Keď sa problémy riešia, vzťahy sa stávajú prehľadnejšími, jednoduchšími a spokojnejšími. Dôležité je kráčať vždy vpred. A ak vám niečo nevyhovuje, lepšie je to v zárodku ukončiť, ako sa trápiť celý život. Skutočný muž dokáže problémy riešiť hneď a ich riešenie neodkladá do budúcnosti. Vďaka tomu dokáže vzťah zachrániť pred zbytočným  napätím.

 

10. Dopraje vám slobodu

Ani v tom najdôvernejšom vzťahu sa nikto z dvojice nestáva vlastníctvom toho druhého. Obaja sa môžu tešiť z pocitu slobodnej voľby. Je dobré, ak je človek ochotný nielen umožniť, ale aj podporiť individualitu svojho partnera bez obáv. Pri vzájomnej dôvere, úprimnosti a oddanosti nemusíte kontrolovať alebo podozrievať. Každý môže slobodne rozvíjať svoje osobné záľuby, schopnosti a svoj talent bez akéhokoľvek nátlaku zo strany partnera, aby sa prispôsobil jeho záujmom či názorom. Vzájomná dôvera je tvorkyňou slobodného a voľného prostredia. Nikto nie je nadradený nad nikým. Každý by mal mať podmienky a možnosti na rozvoj svojej vlastnej osobnosti bez akéhokoľvek nátlaku. Dôvera podporuje ovzdušie slobody. Ani jeden z partnerov sa neobáva kritiky, odsúdenia alebo nátlaku zo strany druhého. Nikto z nich sa nebojí prejaviť svoje najhlbšie myšlienky a city, lebo vie, že budú prijaté bez odsúdenia. Dôvera sa získava postupne. Oddanosť a úcta sú základom dôvery. Dobrý muž chápe, čo je skutočná dôvera a v rámci nej dopraje partnerke slobodu.

 


Zdroje:
Men women romantic partner
Signs good man
Emerson Eggerichs: Láska a úcta 
Nicky Lee Sila Lee: Kniha o manželstve

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy
Zdieľať na facebooku