Trápi vás žiarlivý partner? Možno trpí Othellovým syndrómom

Othellov syndróm je porucha, ktorá je charakterizovaná opakujúcimi sa obvineniami z nevery, hľadaním dôkazov, opakovaným vypočúvaním partnera, testami vernosti partnera a niekedy prenasledovaním.
Othellov syndróm je porucha, ktorá je charakterizovaná opakujúcimi sa obvineniami z nevery, hľadaním dôkazov, opakovaným vypočúvaním partnera, testami vernosti partnera a niekedy prenasledovaním. / Foto: Bigstock

Žiarlivosť vo vzťahu vidíme neradi. Niekedy sa žiarlivosť prejavuje len občas a nespôsobuje väčšie problémy. Inokedy však aj neškodné žiarlenie dokáže prerásť do extrémnych rozmerov. Niekedy ide až o patologickú poruchu, ktorú voláme Othellov syndróm.

 

Othellov syndróm spočíva v pocite paranoidnej žiarlivosti, ktorá sa nedá vysvetliť akýmkoľvek racionálnym spôsobom. Othellov syndróm postihuje  častejšie mužov. Táto porucha je charakterizovaná opakujúcimi sa obvineniami z nevery, hľadaním dôkazov, opakovaným vypočúvaním partnera, testami vernosti partnera a niekedy prenasledovaním. Syndróm sa môže objaviť ako samotný alebo v priebehu paranoidnej schizofrénie, alkoholizmu alebo závislosti od kokaíne. Rovnako ako v Shakespearovej hre Othello, tento syndróm môže byť veľmi nebezpečný a mať za následok zničenie manželstva, vraždu alebo samovraždu. Názov Othellov syndróm zaviedol anglický psychiater John Todd. Othellov syndróm sa často spája aj s pojmami syndróm erotickej žiarlivosti, chorobná žiarlivosť, Othellova psychóza alebo sexuálna žiarlivosť. Táto duševná choroba sa tiež niekedy označuje ako alkoholové šialenstvo, aj keď nie je celkom jasné, prečo sa chorobná žiarlivosť prejavuje častejšie u osôb požívajúcich alkohol. Niekedy Othellov syndróm môže byť spôsobený metabolickým alebo organickým postihnutím mozgu.

 

Prečo je chorobná  žiarlivosť nebezpečná?

Žiarlivosť môže prerásť až do patologickej poruchy správania. V takomto štádiu žiarlivý človek môže byť pre svojho partnera nebezpečným. Postihnutá osoba neustále svojho partnera (partnerku) podozrieva z nevery, hoci jej chýbajú akékoľvek dôkazy alebo zmysluplné podnety. Dokáže všetko prekrútiť tak, aby realita zodpovedala katastrofickému scenáru, ktorý si vo vlastnej hlave vykonštruovala. Takýto človek svoju partnerku (partnera) neustále podozrieva z podvádzania a neverí jej(mu). Má všetky znaky klamného syndrómu. Šialenstvo žiarlivosti je preto klamná psychóza. Tým však samotná žiarlivosť nekončí. Othellov syndróm je spočiatku dosť mierny a človek, ktorého sa to týka, sa môže javiť ako veľmi starostlivý a oddaný vo vzťahu. Časom sa úzkosť zmení a nesplnené očakávania spôsobujú čoraz väčšiu frustráciu, hnev a neskôr podozrenie. Je dôležité, a to najmä na začiatku vzťahu, zachytiť okamih, keď sa obyčajná zdravá žiarlivosť zmení na pokus o uväznenie. Ďalším stupňom Othellovho syndrómu je, keď paranoja spôsobuje agresiu. Jej predmetom nie je len partner, ale aj ďalší ľudia podozriví zo zatajenia pravdy pred pacientom. Osoba, ktorá zápasí s Othellovým syndrómom, neovláda svoje emócie a na únik od problémov často užíva alkohol a iné drogy, čo problém len zhoršuje. Osoba trpiaca Othellovým syndrómom nemá problém s tým, aby prezerala osobné veci, textové správy, niekedy si dá nainštalovať rôzne tajné kamery a odpočúvacie zrariadenia. Často zanedbáva svoju každodennú prácu, domáce aktivity a prenasleduje partnera, fotí si ho alebo si objednáva detektívov. Snaží sa dokázať svoju pravdu za každú cenu.

 

Príčiny Othellowho syndrómu

Othellov syndróm má rôzne príčiny. Najčastejšie postihuje ľudí, ktorí sú:

  • závislí od alkoholu,
  • závislí od drog a iných omamných látok,
  • trpiaci paranoidnou schizofréniou,
  • zápasia s traumou po predchádzajúcom vzťahu alebo s extrémne nízkou sebaúctou.

 

Othellov syndróm sa veľmi často nazýva aj šialenstvo po alkohole. Mohlo by sa zdať, že teda alkohol je hlavnou príčinou vzniku tejto choroby. No pravda je taká, že nie každý človek, ktorý požíva alkohol, má túto chorobu. Väčšia pravdepodobnosť vzniku Othellovho syndrómu je spojená s paranoidnou osobnosťou pacienta sprevádzanou poruchami súvisiacimi s podozrením. Podstata syndrómu je preto hlbšia a alkohol ho spúšťa iba ako katalyzátor. Čo sa týka dedičnosti, nie je Othellov syndróm geneticky prenosný sám o sebe, ale môže vzniknúť ako dôsledok duševných chorôb, ktoré môžeme dediť po svojich predkoch. Genetické faktory sú dôležité napríklad pri paranoidnej schizofrénii spojenej s Othellovým syndrómom. Je tiež potrebné dodať, že podľa mnohých terapeutov, príčinou Othellovho syndrómu môže byť nevedomý strach z opustenia a zrady. Takýto človek nedobrovoľne začne premieňať svoje obavy na svoje okolie, v tomto prípade na blízkeho partnera. Každé správanie, pohľad a slovo sa interpretuje ako dôkaz nevery, ktorý sa premieta do pocitu ublíženia a obvinenia.

 

Liečba Othellowho syndrómu

Othellov syndróm je možné liečiť jedine s odbornou pomocou. Ak pristihnete seba samého, že len trochu žiarlite, nemusíte hneď utekať k lekárovi, sledujte svoje reakcie. Snažte sa oddialiť negatívne emočný výstup nejakou činnosťou, zamestnajte svoje ruky aj hlavu. Až sa upokojíte, zistíte, že dôvod k žiarlivosti bol len vaším bludom. Ak sa vám neustále vracia, zverte sa svojej partnerke alebo partnerovi, spoločne hľadajte riešenie. Určite je lepšie, keď si to človek, ktorý potrebuje pomoc, uvedomí a chce vo svojom živote niečo zmeniť. Paranoidní ľudia sa však obvykle nechcú zúčastniť terapie v presvedčení, že sú zdraví a že ich hnevá iba vonkajší svet. Vzdanie sa alkoholu a abstinenčný syndróm často zhoršujú príznaky žiarlivosti na nepríčetnosť a ak navyše dôjde k odmietnutiu užívať lieky, problém sa začne opäť zhoršovať. Pomoc psychiatra je veľmi potrebná najmä u agresívnych ľudí. 

 


Zdroje:
What is Othello Syndrome? Dr. Sulata Shenoy
Othello syndrome causes symptoms and treatment
Delirium ziarlivosti

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy, Manželstvo
Zdieľať na facebooku