Písanie poznámok pomocou systému Cornell Note System

Písanie poznámok je kognitívny proces, ktorým získavame, integrujeme, syntetizujeme a transformujeme informácie, ktoré môžu byť neskôr revidované alebo obnovované.
Písanie poznámok je kognitívny proces, ktorým získavame, integrujeme, syntetizujeme a transformujeme informácie, ktoré môžu byť neskôr revidované alebo obnovované. / Foto: Bigstock

Možno máte problém s písaním poznámok a máte možno dojem, že sa v nich strácate a neviete rýchlo nájsť potrebné informácie. Existuje mnoho spôsobov, ako si robiť poznámky. Je užitočné vyskúšať rôzne metódy a určiť, ktoré z nich vám v rôznych situáciách najlepšie vyhovujú. Nájsť vhodný systém vám môže pomôcť napríklad aj Cornell Note System.

 

Systém Cornell Note System je spôsob, ako vytvoriť poznámky, ktoré vytvoril Walter Pauk, riaditeľ Cornell University. Je tiež autorom knihy Ako študovať na vysokej škole a navrhol jednoduchú organizovanú metódu zostavovania všetkých faktov a čísel, ktoré počujete počas prednášky.

 

Písanie poznámok je kognitívny proces, ktorým získavame, integrujeme, syntetizujeme a transformujeme informácie, ktoré môžu byť neskôr revidované alebo obnovované. Písanie poznámok je efektívne spájať s podčiarkovaním alebo zvýrazňovaním textu a písaním zhrnutia. Cornell Note System pozostáva z týchto krokov:

 

1. krok: Trieda, téma, dátum

Rozdeľte čistý list papiera na štyri  časti  tak, že na ľavú stranu  narysujete hrubú čiernu čiaru, ktorá sa nachádza 3 alebo 4 centimetre od okraja papiera. 3-4 centimetre od tejto čiary inou farbou urobte ďalšiu čiaru. Takže máte vedľa seba dve zvislé čiary. Potom v spodnej časti papiera urobte ďalšiu čiaru, ktorá môže byť približne v štvrtine spodnej časti papiera. Keď narysujete tieto čiary, strana sa vám rozdelí na 4 časti. Presný postup si môžete pozrieť vo videu.

 

 

2. krok: Kľúčové nápady

V tomto kroku si študenti uvedomujú, čo budú umiestňovať do jednotlivých častí. Do 1. časti si zapíšte svoju triedu alebo ročník, ktorý navštevujete, preberanú tému a dátum. Do 2. časti si napíšte nápady a rôzne otázky, ktoré súvisia s preberanou témou. Tieto otázky môžete využiť pri ďalšom štúdiu v budúcnosti. Môžete si tiež zapísať rôzne vzorce, webové adresy, zdroje odbornej literatúry a podobne.

 

3. krok: Poznámky

Do najväčšieho priestoru si zaznamenajte samotné poznámky z prednášky, samoštúdia alebo z videa.

 

4. krok: Zhrnutie

Do spodnej časti si zaznamenajte vlastnými slovami  informácie, ktoré ste si z prednášky zapamätali.

 

Vďaka týmto štyrom krokom a štyrom častiam na každej strane máte vytvorený systém, ktorý je prehľadný, a preto vám môže výrazne pomôcť pri učení.

 

Výhody písania poznámok rukou

V dnešnej dobe čoraz častejšie pri písaní využívame klávesnicu, mobil či tablet. Sú študenti, ktorí si už vôbec nevedia predstaviť, že by si poznámky písali do zošita. Je to pre nich niečo nepredstaviteľné. Nemôže nás prekvapovať, všetci totiž nové technológie považujeme za prirodzenú súčasť súčasného moderného života. Existuje však úzka skupina ľudí, väčšinou psychológov, neurológov a odborníkov z oblasti neurobiológie a kognitívneho vývoja, ktorí sa tejto problematike venujú a snažia sa verejnosť upozorňovať na to, že písanie rukou aj v dnešnej dobe má svoje opodstatnenie.

 

Napríklad Stanislas Dehaene z francúzskej College univerzity vysvetľuje, čo sa deje v našom mozgu, keď píšeme rukou: „V procese písania sa aktivujú jedinečné nervové spojenia. Pri písanom písme prebieha rozpoznávanie slov cez gestá prostredníctvom mentálnej simulácie. Existuje predpoklad, že tieto nervové spojenia pôsobia na proces učenia takým spôsobom, o ktorom sme nemali ani potuchy. Ale v skutočnosti sa tak učí oveľa ľahšie.“

 

Tieto predpoklady sa potvrdili aj výskumom, ktorý uskutočnila doktorka psychológie Karin Jamesovou z Univerzity v Indiane. Deťom, ktoré nevedeli čítať a písať, ukazovala kartičky so zobrazenými písmenami alebo postavami. Potom ich požiadala, aby reprodukovali to, čo videli jedným z troch spôsobov. Mali spojiť body na papieri, potom mali namaľovať to, čo videli na čistý papier alebo napísať na počítači. Pri tejto činnosti mozog detí kontrolovala pomocou magnetickej rezonancie a zaregistrovanú aktivitu analyzovala.

 

Výsledky ukázali, že pre opätovné rozpoznanie obrazov hrá dôležitú úlohu spôsob, ktorým sa prvotne tento obraz ukotvil. Mozog detí, ktoré zapisovali videné písmená svojou vlastnou rukou, vykazoval zvýšenú aktivitu v troch oblastiach zodpovedných za čítanie a písanie. Mozog detí, ktoré písali písmená na klávesnici alebo spájali body na papieri, takú zvýšenú aktivitu nevykazoval. Karin Jamesová vidí dôvod tohto rozdielu v nešablónovitosti voľného písania rukou. Pri písaní symbolov musíme naplánovať operáciu a potom ju uskutočniť samostatne bez vzoru pred sebou, a preto je aj výsledok nepredvídateľný a unikátny.

 

Táto variabilita je sama o sebe učebným nástrojom. Pri opakovanom písaní písmena pri prvých pokusoch dieťa pracuje znovu a znovu s jedinečným výsledkom. Pritom mozog chápe, bez ohľadu na malé rozdiely, ktorými ťahmi sa stokrát napísané písmeno A od seba líši, ale že písmeno A vždy zostane písmenom A. Táto schopnosť identifikovať kľúčové znaky objektu sa formuje oveľa rýchlejšie, keď je vidieť rôzne formy objektu a nie keď je všetko rovnaké, ako je to pri písaní klávesnicou.

 

Viaceré výskumy ukazujú, že študenti sa učia lepšie, keď si poznámky zapisujú vlastnou rukou, ako keď ich píšu na klávesnici. Predpokladá sa, že písanie vlastnou rukou umožňuje priamo počas písania spracovanie jeho obsahu a určenie jeho štruktúry a tým položenie základov pre pamäť a hlboké pochopenie informácie. Písanie rukou je aj základnou zručnosťou, ktorá odráža našu osobnosť, rozvíja jemnú motoriku, zlepšuje pamäť a v neposlednom rade sa používa aj ako relaxačná metóda.

 

Z týchto dôvodov je určite vhodné porozmýšľať nad tým, či aj v dnešnej dobe, keď môžeme na každom kroku využívať notebooky, tablety či mobily, nie je vhodnejšie písať poznámky aj rukou. Možno budete prekvapení, ako sa tým zníži dĺžka štúdia vášho učenia pred skúškou.

 


Zdroj:  Martin Krengel: Tajemství efektívního učení
Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku