7 metód, vďaka ktorým sa dokážete rýchlejšie učiť

Výhodou ľudí, ktorí v mnohých veciach vynikajú, je to, že sa naučili, ako sa dobre učiť. Používajú účinné stratégie a efektívne metódy.
Výhodou ľudí, ktorí v mnohých veciach vynikajú, je to, že sa naučili, ako sa dobre učiť. Používajú účinné stratégie a efektívne metódy. / Foto: Bigstock

Všetci sa občas musíme niečo naučiť. Dnes neštudujú len študenti, ale v rámci sebavzdelávania sa štúdiu venujú ľudia v akomkoľvek veku. Ak sa čokoľvek chceme naučiť, treba sa zameriavať na dve základné veci. Na to čo sa chceme naučiť, ale aj na správny proces učenia sa.

 

Výhodou ľudí, ktorí v mnohých veciach vynikajú, je to, že sa naučili, ako sa dobre učiť. Používajú účinné stratégie a efektívne metódy,  ktoré im nielen v učení, ale aj vo vykonávaní rôznych iných činností výrazne pomáhajú. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

1. Technika Pomodoro

Ide o metódu, s ktorou v 80. rokoch 20. storočia prišiel Talian Francesco Cirillo a má docieliť, aby sme čo najviac maximalizovali našu koncentráciu a produktivitu. Technika vychádza zo skutočnosti, že človek sa na vykonávanú úlohu dokáže plne koncentrovať len niekoľko minút. Ak si následne nedopraje krátku prestávku, jeho koncentrácia a výkonnosť klesajú.

 

Dôležitý je nasledujúci postup:

Stanovte si úlohu, ktorú chcete splniť a nastavte si časovač na 25 minút. Počas tohto bloku sa intenzívne venujte danej úlohe. Po uplynutí tejto doby si dajte 5 minútovú prestávku, pričom toto celé opakujte štyrikrát. Po štvrtom raze prichádza veľká prestávka, 15 až 20 minút.

Vďaka tomuto systému sa počas 25-minútového pracovného bloku, ktorý nazývame „pomodoro“, plne sústreďte na vykonávanú úlohu a počas prestávky uvoľnite napätie a zresetujete tak myseľ. Cez prestávku sa venujte najmä takým aktivitám, ktoré vám pomôžu odreagovať sa. Takže neseďte na stoličke za PC, ale prejdite sa po miestnosti, dajte si kávu alebo čaj, vydýchajte sa a ponaťahujte sa. Francesco Cirillo uviedol, že vďaka jeho technike je možné nárast produktivity spozorovať veľmi rýchlo, a to už v priebehu 1-2 dní.

 

2. Metóda Goldlist

Autorom tejto metódy je David James a používa sa pri učení slovíčok. Odkedy túto metódu ponúkol svetu, našla si už tisíce priaznivcov, ktorí na ňu nedajú dopustiť. Ak ju chcete využívať, potrebujete len jeden linajkový zošit a pár farebných pier. Celá metóda funguje na princípe, že si do zošita vypisujete zoznamy slovíčok, ktoré sa chcete naučiť a minimálne o dva týždne neskôr ich budete prepisovať nanovo, avšak vynecháte tie slovíčka, ktoré si náš mozog medzitým sám zapamätal. Zistíte, že z každého zoznamu si akoby zázrakom zapamätáte 30 percent slov, a to bez toho, aby sme sa čokoľvek snažili naučiť. Odkiaľ čerpať slovnú zásobu? Môžete zrecyklovať využiť materiály zo školy, čerpať  môžete aj so seriálov, cudzojazyčnej knižky, z blogových článkov, časopisov či z podcastov a videí. Výrazy v cudzom jazyku si môžete vypisovať jednoducho z akéhokoľvek cudzojazyčného zdroja, s ktorým prídeme do kontaktu. Akonáhle natrafíte na neznámy výraz, napíšte si ho na papier a pomaly si tak budete zbierať slovnú zásobu do Goldlistu.  Je však nevyhnutné, aby ste si vypisovali len slovné spojenia alebo kratučké vety. Vyhýbajte sa samostatným slovám a spojeniam so slovesom v neurčitku. Ak sa naučíte neznáme slovíčko rovno v kontexte, budete ho vedieť jednoduchšie použiť v konverzácii. Keď už máte všetko nachystané, môžeme sa pustiť do prvého goldlistového zoznamu. Otvoríte si zošit na prvej dvojstránke a do ľavej hornej časti si začneme do dvoch stĺpcov písať výrazy, ktoré ste si vopred nazbierali. V jednom stĺpci budú slovné spojenia v materinskom jazyku a v druhom stĺpčeku v cudzom jazyku. O dva týždne sa vráťte k vášmu prvému goldlistovému zoznamu, aby ste sa otestovali, koľko výrazov sa vám uložilo do dlhodobej pamäti. Vytvoríme si 1. filtráciu. Zakryte si stĺpec s výrazmi v cudzom jazyku a skúšajte, koľko slovných spojení viete zo slovenčiny preložiť. Ak ste urobili všetko správne, pamätať by ste si mali približne 30 percent výrazov (6 z 20). Ostatných 14 výrazov si teraz prepíšte do pravej hornej časti tej istej dvojstránky, znova si ich nahlas prečítajte a zošit zavrite. O ďalšie dva týždne si urobte 2. filtráciu. Zakryte si štrnásť výrazov v cudzom jazyku a testujte sa, koľko viete preložiť. Znova by ste mali 30 percent výrazov vedieť a ostatných 70 percent si prepíšte do pravej dolnej časti dvojstránky (10 výrazov). O dva týždne si spravte poslednú 3. filtráciu, z ktorej si prepíšte do ľavej dolnej časti 7 výrazov. Pokiaľ si budete vytvárať menšie zoznamy, počet výrazov od prvého zoznamu po poslednú filtráciu bude 14, 10, 7 a 5. To však teraz neznamená, že zvyšné dni nebudete nič robiť. Len s jedným zoznamom by ste postupovali veľmi pomaly a veľa slovíčok by ste sa nenaučili. Nový goldlistový zoznam s 20 výrazmi (alebo so 14 v menšom zošite) si môžete vytvoriť aj každý deň. Musíte však mať na pamäti, že s filtráciami daného zoznamu môžeme začať minimálne o dva týždne a to je jediná zásada, ktorú je potrebné dodržiavať.

 

3. Metóda Learnig by doing

Pri tejto metóde  sa vychádza zo štatistiky, v ktorej sa hovorí, že ľudia si zapamätajú:

5 % z prednášky,

10 % z toho čo prečítajú,

20 % z audiovizuálnych materiálov,

30 % z toho, čo vidia pri názorných ukážkach,

50 % z toho, čo sa povie v skupinových diskusiách,

75 % z toho, čo robili po tom, ako sa to naučili,

90 % z toho, čo sa učili popritom, ako to robili.

Určite si spomínate, ako ste sa naučili napríklad bicyklovať, korčuľovať či plávať. Namiesto sledovania videí alebo čítaní encyklopédií o tom, ako to správne robiť, ste to jednoducho urobili.

 

4. Nájdite si trénera/učiteľa/kouča

Či ide o oblasť podnikania, mimoriadne študijné výsledky alebo o šport, tí najúspešnejší ľudia majú spoločné jedno. Každý z nich mal niekoho, kto ich viedol. Existuje totiž niekoľko dôvodov, pre ktoré sa človek najčastejšie vzdáva skôr, než niečo dosiahne:

  • nemáte čas,
  • vystraší vás prvý neúspech,
  • nemyslíte to vážne,
  • stratíte záujem.

Keď ale budete mať trénera/učiteľa/kouča, ten vám pomôže vidieť slepé miesta, ktoré vy nevidíte. Prevedie vás aj cez ťažké časy, ktoré nevyhnutne prídu a vždy vás dokáže naučiť niečo nové.

 

5. Učenie sa na vyučovaní

Ak si chcete uľahčiť učenie, najefektívnejším spôsobom je učiť sa už v škole. Na hodinách musíte sedieť či chcete alebo nechcete, tak prečo ten čas nevyužiť a nezačať sa učiť už tam? Okrem toho máte možnosť hneď sa opýtať na to, čomu nerozumiete.

 

6. Paretovo pravidlo

Autorom tohto nápadu je ekonóm a sociológ pochádzajúci z Talianska. Vilfredo Pareto je človek, ktorý ešte v 19. storočí zistil, že celkovo 20 percent jedincov vlastní 80 percent bohatstva Talianska. Neskôr vykonal veľké množstvo výskumov v rôznych krajinách a zistil, že pravidlo 80:20 sa nevzťahuje len na Taliansko, ale že podobný princíp vládne takmer všade. Okrem toho Pareto si platnosť tohto princípu všímal aj inde. Napríklad vo svojej záhrade si všimol, že 80 percent úrody hrášku je obsiahnutých v 20 percentách hrachových strukov. Nedokázal však vysvetliť, prečo je to tak. Tak isto 80 percent úspechu závisí od 20 percent tréningu a návykov, ktorých sa športovci držia. Neznamená to, že napríklad behanie, či správna strava nie sú dôležité, nie sú však podstatné natoľko, ako kľúčové aktivity, ktoré tvoria tých 20 percent úspechu.

V súčasnosti sa táto analytická technika využíva hlavne pri snahe zjednodušiť riadenie a rozhodovanie vo firmách. Základné princípy sú nasledovné:

  • 80% následkov vzniká z 20% príčin,
  • 80% profitu firmy pochádza od 20% klientov,
  • 80% sťažností pochádza taktiež od 20% klientov,
  • 80% zisku pochádza z 20% času, ktorý zamestnanci strávia prácou,
  • 80% príjmu pochádza z 20% produktov,
  • 80% produktov predá 20% zamestnancov.

 

Ako to súvisí s učením sa?  20 percent vášho vzdelávania vás môže priviesť k 80 percentám vašich výsledkov. Vysvetlenie je nasledovné. Ak sa napríklad učíte cudzí jazyk, potrebujete ovládať všetko: gramatiku, výslovnosť, písanie, čítanie, používanie časov a iné. Ak sa teda učíte napríklad taliančinu a viete, že v lete pôjdete do Talianska, budete potrebovať predovšetkým konverzačnú taliančinu. Táto oblasť tvorí približne 20 percent  zo všetkého, čo k výučbe jazyka patrí, no vám na dovolenke prinesie 80 percent toho, čo potrebujete. Zamerajte sa preto vždy naplno presne na tú oblasť, ktorú dokážete v praxi zužitkovať čo najlepšie. Nemusíte sa snažiť urobiť všetko alebo stihnúť všetko, čo je vo vašich silách. Zamerajte svoju pozornosť na 20 percent vecí, v ktorých ste naozaj dobrí. Za kratší čas toho v konečnom dôsledku stihnete viac.

 

7. Podčiarkovanie, poznámkovanie

Podčiarkovanie textu, ktorý sa učíte, má niekoľko funkcií. Po prvé, patrí k činnostiam, ktoré pomáhajú udržať pozornosť učiaceho sa. Po druhé, vyčleňuje a zdôrazňuje v texte podstatné informácie. To platí najmä v prípade plného a neprehľadného textu. Ak si v ňom farebne podčiarknete dôležité časti, nadpisy, dôležité pojmy, ľahšie sa v ňom budete orientovať. Farebné podčiarkovanie však môže pomôcť aj vtedy, ak je text členený – najmä zrakovému typu ľudí. Keď zavriete oči, oveľa jednoduchšie si vybavíte farebné časti textu. Poznámky majú veľmi podobnú funkciu, a to udržiavajú pozornosť, nútia vás vybrať z textu len tie dôležité informácie a zároveň môžu slúžiť ako osnova pre zopakovanie.

 


ZDROJE:
Martin Krengel:Tajemství efektívního učení
Tepperwein, K.: Umenie ľahko sa učiť
De Carli, M.I.: Nechce sa mi učit
Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku