Psychoanalytička Sue Johnson: 3 zásady zdravého vzťahu

Keď do vzťahu vstupujú vyvážené osobnosti, teda ľudia, ktorí sú sami sebou, majú šancu vytvoriť harmonický vzťah. Neznamená to, že sa nikdy nepohádajú. Pohádať sa môžu, ale vždy sami vedia nájsť svoj stred, nemusí to za nich riešiť partner.
Keď do vzťahu vstupujú vyvážené osobnosti, teda ľudia, ktorí sú sami sebou, majú šancu vytvoriť harmonický vzťah. Neznamená to, že sa nikdy nepohádajú. Pohádať sa môžu, ale vždy sami vedia nájsť svoj stred, nemusí to za nich riešiť partner. / Foto: Bigstock

Takmer každý človek túži po tom, aby mal pekný partnerský vzťah. Ale iba túžba nestačí. Existujú určité pevné základy, ktoré pomáhajú ľuďom vytvárať zdravé vzťahy. Dobre je o nich vedieť a usilovať sa ich napĺňať.

 

Do vzťahu by mali vstupovať dve vyrovnané nezávislé osobnosti, ktoré chcú niečo tomu druhému darovať, priniesť a neočakávať, čo dostanú. Zdravé vzťahy rodičov ako partnerov sa potom premietajú aj na deti. Veľa ľudí si mýli lásku a závislosť. „Ľudia často nevstupujú do vzťahu preto, aby vytvorili vyššiu hodnotu niečoho. Ak do vzťahu vstupuje nevyvážený človek, hľadá v tom druhom protipól. Ak sa nájdu dvaja takíto ľudia, vytvoria zdanlivo dobrý vzťah, pretože zo začiatku majú pocit, že našli v sebe oporu. Hlavne vďaka zamilovanosti sme schopní prehliadať nedostatky. Mnoho ľudí si myslí, že toto je láska. Málokto si vie uveodmiť, že to nie je láska, ale závislosť,“ upozorňuje Vratislav Hlásek, český lektor, kouč, terapeut, odborník na výchovu a párové vzťahy. Nevýhodou takého vzťahu je to, že keď to jedného už prestane baviť, vzťah končí. Keď do vzťahu vstupujú vyvážené osobnosti, teda ľudia, ktorí sú sami sebou, majú šancu vytvoriť harmonický vzťah. Neznamená to, že sa nikdy nepohádajú. Pohádať sa môžu, ale vždy sami vedia nájsť svoj stred, nemusí to za nich riešiť partner. V takomto vzťahu potom dochádza aj k osobnému rozvoju a takýto vzťah má aj budúcnosť.

 

Každý vzťah musí byť postavený na pevných základoch

Každý vzťah musí byť postavený na pevných základoch a o tie je potrebné sa aj nepretržite starať. Len vďaka tomu totiž vytvárate šancu, že dokážete prekonať všetky ťažkosti, nedorozumenia a starosti, ktoré prináša život. Samozrejme, nič v tejto oblasti nefunguje na sto percent, lebo každý človek je špecifický a jedinečný, ale aj napriek tomu existujú veci, ktoré by ľudia nemali prehliadať.  Britská klinická psychologička Sue Johnson objavila pri svojej práci s klientmi tri kľúčové faktory, ktoré by mali spĺňať partnerské vzťahy, aby boli skutočne zdravé, dostatočne pevné, šťastné a odolné. Zistila, že základnými dôvodmi na konflikt sú: nepochopenie, nezodpovednosť a strata vzájomnej blízkosti. Ak nie sú vo vzťahu naplnené tieto tri piliere, zámienkou na výčitky a hádky sa stáva čokoľvek. Môže to byť aj maličkosť, ktorú by sme si za iných podmienok ani nevšímli. Sue Johnson je hlboko presvedčená, že vždy ide ale o nejaký zástupný problém. Tým, čo toho druhého  skutočne zaujíma, je uistenie sa v tom, či ten druhý v určitej chvíli existuje len pre neho.

 

Využitie EFT techniky v párovej terapii

Sue Johnson v rámci svojich terapií ponúka párom k posilneniu ich vzťahu okrem iného aj EFT techniku. Je presvedčená, že ak sa má vzťah budovať na nových základoch, musí sa vyčistiť všetko nevhodné, čo v ňom prevládalo. Vzťahy sú úzko spojené hlavne s emóciami, takže v prvom kroku je potrebné pracovať s nimi.  EFT prístup využíva spracovanie emócií, ktoré sa na jednotlivé problémové oblasti viažu.Technika emócie nepopiera, nepotláča ich, ale ani vás ich nenúti intenzívne prežívať. Jednoducho ich privedie na svetlo. Vychádza z toho, že emócia je podstatou ľudského prežívania. Emócie pre nás začínajú byť problémom až v momente, keď sa ich snažíme poprieť alebo vytesniť. Podľa EFT je väčšina problémov s duševným alebo celkovým zdravím, s ktorými ľudia trpia, prítomná z dôvodu vyhýbania sa emóciám a neprijatia situácie, keď veci nie sú v poriadku. To následne vedie k nenaplneným emocionálnym potrebám. EFT hrá zásadnú úlohu v pomoci ľuďom vyrovnať sa s nepríjemnými emóciami namiesto toho, aby ich potlačili alebo sa im vyhýbali. Výsledkom je prejav nielen emočného, ​​ale aj fyzického uzdravenia prostredníctvom EFT. Terapia sa môže stať  mostom medzi silným duševným a fyzickým zdravím. Počas stretnutia EFT páry skúmajú svoje emócie a správanie, ktoré súvisí práve s nimi. Toto im pomáha pri identifikácii svojej úlohy, ktorú každý vo vzťahu má. Diskutuje sa tiež o vplyve ich konania na vzájomné spojenie. Terapeut spočiatku hodnotí, ako pár reaguje. V polovici cyklu párom ponúka spôsoby formovania silnejších a nových väzieb. Vďaka tomuto procesu sa môžu negatívne interakcie zmeniť. Keď páry riešia závažné problémy, môžu sa vyskytnúť u nich pocity hnevu a odporu. Postupne sa však učia také stratégie, pomocou ktorých môžu problémy prekonať. EFT je možné použiť na riešenie nasledujúcich problémov:

 

  • Nedôvera a zrada, najmä v prípadoch, keď sa vo vzťahu vyskytla nevera.
  • Nedostatok intimity v manželstve.  EFT môže pomôcť v tom, aby sa medzi partnermi vytvorili silnejšie väzby.
  • Rodinné záležitosti, ako sú financie, rodičovstvo, výchova detí, rozvod a podobne.
  • EFT pomáha aj jednotlivcom, ktorí nie sú schopní ovládať svoje emócie z dôvodu porúch osobnosti alebo traumy z minulosti.
  • Ľudia s hraničnými poruchami osobnosti sa môžu naučiť nové spôsoby prejavu a najlepšie spôsoby interakcie.
     

3 zásady ako základné stavebné kamene každého fungujúceho partnerského vzťahu

Po ukončení EFT terapie Sue Johnson zoznamuje páry s 3 dôležitými zásadami, ktoré považuje  za  základné stavebné kamene každého fungujúceho partnerského vzťahu.  O kvalitnom spoločnom živote podľa jej zistení rozhoduje prístupnosť, zodpovednosť a emočné stabilita. Psychoanalytička odporúča párom, aby sa zamerali práve na tieto piliere:

 

Prístupnosť

Každý človek potrebuje mať pocit, že ho jeho partner pozorne vníma, je otvorený voči jeho potrebám, prianiam i prípadným starostiam. Dávať najavo prístupnosť znamená byť k tomu druhému pozorný, láskavý, citlivý a empatický. Znamená to tiež, že dokážete  spolu hovoriť o všetkom, a to aj o bolestivých alebo nepríjemných témach. Nesmiete sa báť úprimnosti a mali by ste sa vedieť ospravedlniť. Vyspelosť partnerov sa prejavuje aj tak, že ich súkromný a verejný život sa nelíši. Správajú sa rovnako, keď sú doma aj na verejnosti. Úprimnosť by mala existovať aj vtedy, keď ju nevidíme. Správame sa rovnako, keď partnera máme pri sebe, ale aj keď sme od neho vzdialení. Keď sa takto správame neustále, sme čitateľnejší a partner/partnerka nám lepšie rozumie. Sme tak ušetrení mnohých pochybností, nereálnych domnienok a zbytočných trápení. Nemusíme ustavične premýšľať nad tým, ako to partner/partnerka s nami vlastne myslí. Sue Johnson upozorňuje tiež na to, že je dôležité naučiť sa aj aktívne počúvať, čo je niekedy ťažšie, než sa môže zdať. Aktívne počúvať viete vtedy, keď dokážete len tak počúvať, čo vám vaša polovička rozpráva, bez toho aby ste hneď ponúkali nevyžiadané riešenie, cítili nutkavú potrebu prejaviť vlastný názor alebo prednášali unáhlené súdy. Svoju prístupnosť dáte najlepšie najavo tak, že sa budete v prvom rade zaujímať o to, ako sa váš partner cíti a čo pre neho môžete v danom okamihu urobiť.

 

Zodpovednosť

Sue Johnson hovorí: „Keď s niekým zdieľate život, máte povinnosť správať sa voči nemu zodpovedne a ohľaduplne.“ Čo to presne znamená? Napríklad to, že keď sa niekde oneskoríte, nedorazíte na dohodnutú schôdzku alebo zmeníte plány, dáte o sebe včas vedieť, aby si partner nerobil starosti, čo sa mohlo stať a či ste v poriadku. Neverili by ste, koľko ľudí toto základné pravidlo slušnosti nemá zažité a nepovažuje ho za dôležité. Nie je nič horšie ako nedostupný telefón a žiadne informácie o človeku, ktorý už mal byť štyri hodiny z práce doma. Voči svojmu partnerovi či partnerke máte záväzok a je dôležité, aby ste dali mu/jej najavo, že vám na jeho/jej obavách záleží.

 

Emočná stabilita

Problémy vo vzťahu spôsobuje aj zlé vnímanie emócií toho druhého.Výsledkom sú potom nedorozumenia prameniace z najrôznejších vnútorných pocitov a pohnútok, ktoré si každý v sebe drží a o ktorých nedokáže otvorene komunikovať. Tiché výčitky, nahromadené staré krivdy, nevyslovené a nepochopená priania a túžby, to všetko je tichým zabijakom každého vzťahu. Dbajte na to, aby z vášho správania mohol partner vždy jednoznačne pochopiť, aké sú vaše skutočné zámery a čo sa mu snažíte povedať. Vychádzajte si vzájomne v ústrety, hovorte spolu, buďte zvedaví, pýtajte sa, rešpektujte sa a dôverujte si. „Pre oboch partnerov je dôležité, aby zo svojho správania voči sebe cítili, že sú vzájomne prepojení, potom sa im všetky problémy, prekážky aj nedorozumenia riešia oveľa ľahšie,“ upozorňuje psychoanalytička.

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy, Manželstvo
Zdieľať na facebooku