Životné mapy pre deti

Jednou z metód, vďaka ktorej sa človek môže viac spoznať, je aj metóda Životná mapa, ktorej autormi sú Kamila a Petr Kopsovci.
Jednou z metód, vďaka ktorej sa človek môže viac spoznať, je aj metóda Životná mapa, ktorej autormi sú Kamila a Petr Kopsovci. / Foto: Bigstock

Aj keď v súčasnosti dni plynú veľmi rýchlo a povinností je stále viac a viac, niektorí ľudia aj napriek tomu čoraz častejšie premýšľajú nad tým, ako sa zastaviť, upokojiť a predovšetkým popremýšľať nad vlastným smerovaním. Čoraz viac ľudí túži chápať svoj životný príbeh, svoje poslanie, svoje úspechy a neúspechy, svoje vlastné JA. Ciest, pomocou ktorých môžeme dospieť k tomuto poznaniu, je naozaj veľa. Jednou z metód, vďaka ktorej sa človek môže viac spoznať, je aj metóda Životná mapa, ktorej autormi sú Kamila a Petr Kopsovci.

Je to metóda, ktorá dokáže analyzovať a definovať pojem osobného šťastia. Umožní zbaviť sa starých záťaží, pochopiť princípy opakovaných chýb, kritické životné body, životné ciele, skutočné prínosy udalostí a javov. Dokáže odhaliť podvedomé procesy, ktoré obmedzujú náš rozvoj. Jej výhodou je, že pracuje s našim životným príbehom ako celkom. Je určená k poznaniu, pochopeniu a prijatiu samého seba. Existujú životné mapy pre dospelých, deti, partnerov aj pre firmy. Dnes sa pristavíme pri detských životných mapách.

 

Psychológovia a ďalší odborníci považujú detské životné mapy za účinnú diagnostickú a terapeutickú metódou, ktorá dokáže dať odpoveď aj riešenie. Keď odborník pracuje s dieťaťom na tvorbe jeho životnej mapy, rodičia dostávajú informácie o svojom dieťati a ak sa vyskytne problém, zároveň dostávajú aj návody, ako s výsledkami a zisteniami pracovať. Mnohí rodičia vďaka mapám podrobnejšie spoznávajú svet svojho dieťaťa a učia sa ho viac chápať. Táto metóda  je  výborným pomocníkom pre hyperaktívne deti, deti s poruchami učenia, s poruchami správania. Dá sa pomocou nej pomôcť aj pri pomočovaní, koktavosti či v období, keď rodiny zápasia s rôznymi problémami. Pomocou Životných máp dokážu psychológovia  zistiť, ako vníma dieťa situáciu v rodine, ako vníma osoby, ktoré sú súčasťou jeho sveta, problémové vzťahy, vzťahy, ktoré sú pre neho záťažou, vzťahy, ktoré sú pre neho naopak radostné, skryté strachy a obavy, tajné priania. Odkrýva šikanovanie, násilie a zneužívanie. Životná mapa dokáže odhaliť príčiny neúspechu. Niektorí rodičia využívajú túto metódu v období, keď sa dieťa rozhoduje o ďalšom štúdiu. Vďaka nej lepšie odhalí svoje postoje, talent, nadanie, smerovanie a potenciál k životnému úspechu. Dajú sa odhaliť aj princípy, ktoré vo svojom živote dieťa opakuje nesprávnym spôsobom a to mu bráni vo väčšom úspechu.

 

Pri tejto metóde sa pracuje s dieťaťom individuálne. Súčasťou metódy sú špeciálne otázky, pomocou ktorých odborník komunikuje s dieťaťom. S otázkami sa pracuje v troch základných rovinách, a to v dátovej (rozumovej), emočnej a energetickej. Každá mapa je úplne iná, pretože vždy zrkadlí iné dieťa. Je dobré, keď ju dieťa vidí priamo pred sebou, lebo v nej krásne sleduje svoj doterajší život a jeho jednotlivé okolnosti. Keď si číta svoju vlastnú mapu, číta si vlastne svoj vlastný príbeh.

V detskej životnej mape sa odráža aj vzťah rodičov a dieťaťa. Vďaka tomuto zisteniu sa môže zlepšiť komunikácia medzi rodičmi a dieťaťom, pretože ho rodičia ešte detailnejšie spoznajú.

Psychológovia sú presvedčení, že deťom táto metóda pomáhajú hlavne v tom, že im zjednodušuje život, pretože odhaľuje nesprávne zacyklenia, ktoré keď sa vyriešia, deti majú väčšiu šancu pocítiť úspech či radosť a nemusia sa v tom istom probléme točiť stále dokola.

 


Zdroj:maitrea.cz // Foto: Bigstock
Zdieľať na facebooku