Nemôžete sa sústrediť na učenie? Vyskúšajte techniky, ktoré vám pomôžu s motiváciou a naštartujú vašu vôľu učiť sa

Existuje veľké množstvo techník a stratégií učenia.
Existuje veľké množstvo techník a stratégií učenia. / Foto: Bigstock

Určite to poznáte. Dlhšiu dobu nosíte v sebe túžbu niečo sa naučiť, už vám chýba iba krôčik k tomu, aby ste začali, ale niečo vás ešte stále brzdí. Namiesto učenia napríklad len bezcieľne surfujete na internete. Chcete to zmeniť? Skúste začať používať niektoré z nasledujúcich stratégií.

 

1. Sústreďte sa na jednu činnosť

Možno máte naplánované naučiť sa množstvo vecí. Nový jazyk, nový šport, chcete jazdiť na motorke... Najradšej by ste chceli toto všetko naraz. A potom kvôli tejto túžbe mať všetko hneď, nezačnete s ničím alebo skáčete od činnosti k činnosti a nerobíte nič poriadne. Možno sa vám zdá nudné alebo neužitočné venovať sa len jednej veci naplno, lebo túžite po viacerých zážitkoch naraz. A práve toto predstavuje pascu. Dobré je  pri učení zostať pri jednej činnosti a tej sa venovať niekoľko týždňov naplno. Pri takomto sústredení sa úspech rýchlo dostaví.

 

2. Definujte si presné ciele

Nestačí si len povedať, že sa chcete naučiť hrať na husle. Dôležité je, aby ste vedeli, ktorú skladbu sa konkrétne chcete naučiť. Dobre stanovené ciele, sú presne stanovené ciele. Dobre je stanoviť si aj presný termín, dokedy sa chcete určitú vec naučiť. Keď učebnému projektu dáte názov, vo vašom myslení sa objaví mentálny posun v tom smere, že vám to bude pripadať viac oficiálne a zaväzujúce.

 

3. Stanovte si malé kroky

Keď ste si už vybrali  oblasť, v ktorej sa chcete zdokonaliť a máte konkrétny cieľ, v ďalšej fáze by ste sa mali zamerať na to, ako rozdeliť jednotlivé činnosti, ktoré vedú ku cieľu, na malé kroky. Trikom efektívnych študentov je rozdeliť si učivo na viacero častí. Zaberie vám to menej času, naučíte sa ho viac do hĺbky. Najlepšie je stanoviť si na deň jednu alebo dve konkrétne úlohy, aby ste sa necítili preťažení. Napríklad, keď sa začínate učiť hrať novú skladbu, rozdeľte si ju na menšie časti. Keď si na deň naplánujete viac úloh, najlepšie je začínať tou najťažšou. Rozdeľovanie úloh do malých krokov je tiež skvelé pre vytváranie návyku.

 

4. Využívajte overené zdroje

V dnešnej dobe existuje prebytok informácií. Niekedy pri vytváraní učebného systému je potrebné vyhľadať si aj rôzne zdroje, z ktorých budete študovať. Pri vyhľadávaní narazíte aj na množstvo zbytočností. A niekedy, aj keď sa vám podarí nájsť tie správne zdroje, môže vás zmiasť poradie, v ktorom by ste k nim mali pristupovať. Našťastie, vždy sa dá s niekým poradiť, kto už ten istý alebo podobný proces učenia má za sebou a kto vám určite poradí. Dnes už existuje množstvo blogov, webových stránok či videí, ktoré vám tiež môžu pomôcť. Našťastie existuje aj množstvo ľudí, ktorí túžia nezištne pomáhať, takže aj vďaka nim sa dá v určitej problematike zorientovať.

 

5. Vyskúšajte rôzne prístupy a taktiky

Existuje veľa rôznych spôsobov a techník, ktoré vám môžu pomôcť pri učení. Každý človek je iný a u každého funguje niečo iné. Z tohto dôvodu je dôležité vyskúšať rôzne možnosti. Skúšajte dovtedy, kým nenájdete tie, ktoré sa vám osvedčia a pomáhajú vám. S úsme­vom na tvári ide všetko ľah­šie. Nikdy neza­čí­najte uče­nie s poci­tom, že to nikdy nebu­dete potre­bo­vať. Vedo­mosti alebo rôzne zručnosti sú najväčším bohatstvom člo­veka. Sú tým jedi­ným, čo máme pri sebe neus­tále. Podstata kvalitného a efektívneho učenia spočíva hlavne v opakovaní faktov. Nie nadarmo sa hovorí, že opakovanie je matka múdrosti. Infor­má­ciu si lep­šie zapa­mä­táte, ak si ju čas­tej­šie opa­ku­jete. Opa­ko­va­ním infor­má­cie sa pre­ruší pro­ces zabú­da­nia, a tak sa infor­má­cia lep­šie zapíše do mozgu. Rôzne pomocné kar­tičky môžu byť výbor­nou pomôc­kou. Najmä, ak sú vytvo­rené ako otázky, kde je potrebné dopl­niť odpo­veď. Niekedy si po prečítaní textu poviete, že aké je to jednoduché. No práve texty, ktoré sa ľahko čítajú, môžu byť zradné. Po chvíli sa môžete pristihnúť pri tom, že čítané vety vôbec nevní­mate. Spo­me­núť si na takto zís­kané infor­má­cie je prak­ticky nemožné. Pre­pá­ja­nie vedo­mostí z jed­not­li­vých pred­me­tov alebo odbo­rov, to je to pravé uče­nie sa. Pocho­pe­nie súvis­lostí vedie k vytvo­re­niu tak­mer neza­bud­nu­teľ­nej infor­má­cie. Dobré je učiť sa na konkrétnych príkladoch zo života, mozog si to lepšie zapamätá. Tiež pre­po­je­nie zlo­ži­tej­šej infor­má­cie s jed­no­duch­šou uľah­čuje pro­ces pocho­pe­nia, a tak aj pamä­ta­nia. Zmena prostredia tiež funguje dobre. Myslíte si, že sa viac naučíte v kaviarni? Alebo čo napríklad v knižnici? Treba skúšať, čo vám najlepšie vyhovuje.

 

6. Hovorte o tom, čo robíte a nie o tom, čo sa chcete urobiť

Keď dáte ľuďom vedieť, na akých projektoch pracujete, vaša práca sa vám bude zdať skutočnejšia. Písanie blogu je jeden z najlepších spôsobov, ako to urobiť. Môžete tam zaznamenávať presne to, čo práve robíte, aké knihy čítate, ale aj aké problémy prekonávate. To vám pomôže nielen vytvoriť systém a pocit zodpovednosti, ale tiež to demonštruje váš výkon smerom k potenciálnemu zamestnávateľovi.

 

7. Získajte pomoc od tých, ktorí robia to, čo robíte vy

Bez tohto kroku sa váš systém učenia môže rozpadnúť. Oprieť sa o ľudí okolo seba a podporovať sa navzájom je jedným z najlepších spôsobov, ako úspešne pokračovať vo svojom učení. Ideálne je, keď máte  priateľa, ktorý  pracuje na  rovnakom projekte ako vy. Vďaka tejto skutočnosti sa môže zvýšiť váš pocit zodpovednosti a môžete si navzájom pomôcť, keď už nebudete vedieť, čo robiť ďalej. Aj na sociálnych sieťach skúste hľadať rovnako zmýšľajúce skupiny ľudí.  Ďalší skvelý spôsob spočíva aj v tom, že oslovíte ľudí, ktorých obdivujete a ponúknete im, že pre nich budete napríklad zadarmo pracovať. Možno radi využijú váš odhodlanie. A vy sa takto môžete od nich naučiť množstvo nových vecí.

 

8. Merajte svoje výsledky a nebojte sa chýb

Sledovanie svojej práce je nevyhnutné, pretože potrebujete spätnú väzbu. Spätná väzba vám dá nielen pocit spokojnosti z toho, čo ste už dosiahli, ale uvedomíte si aj svoje chyby. Človek sa často stretáva aj s nepríjemnosťami a robí niekedy aj chyby. Dôležité je, aby ste sa ich naučili vnímať ako bežnú súčasť života. Snažte sa nájsť v sebe silu chyby opraviť. Totiž, s nepríjemnosťami môžete bojovať, nerobiť nič a iba sa sťažovať na to, čo vám chýba alebo môžete prijať to, čo máte a pokúsiť sa z toho poučiť, ba dokonca vyťažiť niečo dobré. Bez ohľadu na to, koľko toho musíte urobiť, držte si hlavu hore a nevzdávajte sa. To je jediný spôsob, ako sa nevzdať cesty ku svojim snom. Nebude to síce ľahké, ale budete si vedieť lepšie poradiť, pretože postupom času sa stanete silnejšími a viac odolnejšími.

 

9. Pri učení využívajte všetky zmysly

Pri učení je dôležité využívať nielen rôzne techniky učenia, ale aj rôzne zmysly. Nestačí sa len bifľovať. Predstavujte si, ako funguje nejaký proces. Pýtajte sa, veďte sami so sebou dialóg. Všetko, čo vo vás vzbudzuje emócie, si zapamätáte oveľa skôr a jednoduchšie. Kľúčom k efektívnemu učeniu je aj úplná koncentrácia. Počúvanie hudby alebo iné rozptýlenia, ktorými sa snažíte zahnať nudu pri učení, efektivitu učenia znižujú.

 

10. Buďte trpezliví

Učenie je dlhodobý proces. Nič kvalitné neprichádza ľahko. Učenie vyžaduje veľa času a trpezlivosti. Musíte si zvyknúť na pocit, že to, o čo sa pokúšate, raz príde. Nebuďte sklamaní, keď výsledky nevidno hneď. Trpezlivosť niekedy je aj nudná, ale veľmi potrebná. Pri učení sa neoplatí náhliť, lebo trvalé vedomosti je potrebné nadobúdať v dlhšom čase. Nie nadarmo sa hovorí, že trpezlivosť ruže prináša.

 


ZDROJE:
Martin Krengel:Tajemství efektívního učení
Vaclav Posolda: 9 Tipů k lepší paměti
Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku