Ako môžeme v škole hovoriť s deťmi o závislosti na mobiloch

  

predchádzajúcom článku som spomínala, aké je pre deti dôležité poznať svoje sny, túžby, ciele, pretože toto poznanie ich poháňa vpred, dáva silu na učenie a energiu na prežívanie bežného dňa. A čo je nemenej dôležité, poznanie vlastných zámerov je výbornou prevenciou pred závislosťami akéhokoľvek druhu. Aby však žiaci poznávali sami seba a cez seba svet okolo seba, musia mať na to vytvorené adekvátne podmienky. Práve v dnešnej dobe, keď sa  na nich zo všetkých strán valia informácie, ktoré nie vždy im v ich vývoji pomáhajú, musíme čoraz častejšie zaraďovať do vyučovania také témy, ktoré im pomôžu v nekonečnom prúde podnetov správne sa orientovať. Myslím si, že viac ako inokedy by sa mala práve mediálna či etická výchova stať súčasťou bežného vyučovania v školách. Pravda je však taká, že nie všetci žiaci majú možnosť tieto hodiny navštevovať, pretože sú zatiaľ voliteľné. Našťastie učiteľ v rámci prierezových tém môže vhodnú tému zaradiť do iných predmetov, a tak  oboznamovať žiakov s potrebnými informáciami.

 

Žiaci a internet

Určite ste si aj vy všimli, že človeka bez mobilu už takmer nevidno. Majú ho takmer všetci a v podstate už aj deti v predškolskom veku. V základných školách existencia mobilov spôsobuje neustály boj medzi žiakmi a učiteľmi. Žiaci by ich chceli mať bežne na lavici, učitelia však chcú predovšetkým učiť. Dnes už takmer v škole školský poriadok prikazuje žiakom vypínať počas vyučovania mobily a mať ich v taškách. K týmto záverom sa došlo po skúsenostiach z minulosti, keď žiaci využívali mobily na nahrávanie nevhodných videí, fotenie záberov, ktoré s vyučovaním nemali nič spoločné, tajné počúvanie hudby na vyučovaní, posielanie ťahákov v sms správach a inú zábavu. Toto by chceli žiaci robiť naďalej a možno to aj tajne robia, keď ich učiteľ nevidí. Skutočnosť, že v dopoludňajších hodinách musia mať mobil vypnutý, mnohým spôsobuje podráždenosť, nesústredenosť, smútok a ďalšie prejavy. Zákazy určite treba rešpektovať, ale okrem toho sa o tejto skutočnosti treba so žiakmi veľa rozpráva. Myslím si, že uvedomenie si skutočnosti, že závislosť na mobiloch je pre človeka deštrukčná, pomôže mnohým žiakom viac ako len obyčajný zákaz. Je samozrejme, že nie všetci sú pripravení uvedomiť si pravdu, ale niektorí už aj  v základných školách dokážu o tom uvažovať.

 

Pretože učím slovenský jazyk, pokúsila som sa zakomponovať túto tému do vyučovania slovenského jazyka. Na interaktívnej tabuli som premietla žiakom niekoľko obrázkov, ktoré zachytávajú dnešných ľudí s mobilmi v rukách v rôznych situáciách. Nechala som ich pár minút obrázky v tichosti vnímať, prezerať si ich a uvažovať o nich. Neskôr som im rozdala pracovné listy s otázkami, ktoré nadväzovali na situácie, ktoré boli znázornené na obrázkoch. V nasledujúcej časti uvádzam obrázky aj s otázkami.

 

 

Pozrite si nasledujúce obrázky.

Deň, ktorého se Einstein tak obával, je pomaly tu...

 

 

Deň na pláži

 

 

Posedenie pri kávičke

 

 

Sledovanie športového zápasu

 

 

Večera s priateľmi

 

 

Zábava s priateľom

 

 

Rozhovor s najlepšou priateľkou

 

 

 Potešenie z prírody

 

 

"Obávám sa dňa,

kedy vývoj technologií bude dôležitejší

ako vzájomné ľudské vzťahy.

To potom svet bude mať GENERÁCIU IDIOTOV."

(Albert Einstein)

 

 

Keď si žiaci  prehliadnu obrázky, môžeme im dať pracovný list s nasledujúcimi otázkami.

Ulohy pre ziakov na zamyslenie k vyuzivaniu mobilov

 

Pri tejto aktivite žiaci reagujú rôznym spôsobom. Niektorí sa smejú, niektorí sa zdúvajú, obrázky komentujú nevhodným spôsobom. Často na obrázkoch vidia „sami seba“ v rôznych situáciách, a preto sa ich to tak silno dotýka. Nech už reagujú akokoľvek, verte mi, zamýšľajú sa aj nad sebou. A to je naším cieľom. Nikde nie je napísané, že po tejto aktivite sa ich život hneď zmení. Často sa nezmení v ich živote nič, budú pokračovať v starých stereotypech, ale skutočnosť, že sa o tejto problematike s nimi rozprávate, otvára v nich nové témy na premýšľanie. A možno po rokoch sami prídu na to, že nie všetko, čo robia, je úplne správne a časom možno predsa len niečo vo svojom živote zmenia.

 

Čítajte viac o téme: Smartfóny
Zdieľať na facebooku