Pomáhajme deťom emocionálne rásť

  

Deti v tejto hektickej dobe potrebujú od rodičov značnú mieru pozornosti. Túžia po ich prítomnosti, po spoločnom zdieľaní pocitov, myšlienok a názorov. A  je jedno, či má dieťa šesť alebo štrnásť rokov. Každé túži po tom, aby mama a otec boli myšlienkami pri ňom, aby boli ponorení do ich detského sveta Rozprávať sa dá o čomkoľvek. Niektoré rozhovory sú plytké, akési informačné, iné sú hlboké, zasahujúce detskú dušu na emocionálnej úrovni. A hlavne po tých hlbokých rozhovorov naplnených úprimnosťou a srdečnosťou, dieťa  cíti, že ho rodičia ľúbia, že im na ňom záleží. Takéto pocity majú deti hlavne vtedy, keď im rodičia rozprávajú o svojom detstve, o svojich zážitkoch a problémoch. Tiež je to vtedy, keď sa rodičia pýtajú detí na ich pocity zo školy, zo sveta, keď chcú počúvať o ich kamarátoch, radostiach, starostiach, keď aj maličkostiam pripisujú určitý význam. Dieťa sa veľmi váži chvíle, keď chce rodičom niečo povedať a oni práve vtedy všetko nechajú tak, nadviažu s ním zrakový kontakt na sú srdcom pri ňom. Vtedy veľmi cítia, že rodičom záleží na nich. Deti nikdy nevyrastú z potreby kvalitného rozhovoru s rodičmi alebo inými dospelými. Takéto vzájomné zdieľanie sa s myšlienkami a pocitmi je v podstate látka, z ktorej je utkaný život.  Keď sa deti naučia komunikovať na takejto úrovni, pomôže im to v dospelosti pri budovaní vlastných vzťahov. Naučia sa budovať priateľstvá a budú vedieť budovať správne vzťahy v manželstve i  na pracovisku. Budú vedieť, ako spracovávať vlastné myšlienky, prejavovať záujem o druhých a komunikovať pozitívnym spôsobom. Budú vedieť rešpektovať aj názory iných ľudí.

Niekedy sa stáva, že rodičia obmedzia rozhovory s deťmi len na karhanie. Toto nie je dobré hlavne preto, lebo dieťa nezažije dobrý pocit z pozitívnej pozornosti od svojich rodičov. Na kvalitný emocionálny rozhovor je potrebné si vymedziť vhodný priestor a čas. Na takýto spôsob komunikácie musia byť vytvorené adekvátne podmienky a často si jednotlivé situácie rodičia musia vopred dostatočne premyslieť.

 

Rozhovor  a rozprávanie rozprávok

Takmer všetky deti milujú rozprávky. Práve pri tejto činnosti sa často identifikujú s postavou alebo ich zaujme prostredie či nejaká činnosť. Nechajte deti, nech sa vyrozprávajú, tešte sa z toho, že na nejakú skutočnosť reagujú, nadviažte na ich komentáre a príležitostne ich usmernite alebo im povedzte svoj názor na spomínanú vec. V súčasnosti si veľa mladých ľudí neuvedomuje, že ich správanie je spojené s ich pocitmi. Nerozumejú im, a preto ich často nevedia ani ovládať. Máme však veľkú šancu túto situáciu zmeniť. Stačí začať o pocitoch hovoriť, analyzovať ich a porovnávať. Dôležité je hovoriť hlavne o smútkoch, strachoch a hneve. Je to tá najlepšia prevencia používania drog, alkoholu a tiež usmerňovania nevhodného správania namiereného proti autoritám. Roky láskyplných a dôverných večerných rozhovorov, kedy sa dieťa v pokojnej a uvoľnenej atmosfére delí s rodičmi o svoje pocity, môžu väčšine takýchto životných problémov zabrániť. Tieto nádherné večerné rituály sú pre deti nevyčísliteľným pokladom. Tvoria protiváhu hektickému svetu, ktorý nás často aj zámerne vťahuje do stresu. Viac ako inokedy je potrebné do rodín priviesť pokoj.

 

Spoločné aktivity

Kým je dieťa malé a je prevažne stále doma, rodičia majú viac času na spoločné rozhovory. Keď dieťa vyrastie a má veľa záľub, je čoraz ťažšie nájsť spoločný čas. A preto využívajte každú situáciu na spoločné chvíle vzájomného zbližovania. Môžu to byť rôzne spoločné aktivity, napríklad spoločné športovanie, výlety na obľúbené miesta, spoločná stanovačka v lese, dovolenky, cesta autom, spoločné večere, obedy, spoločné varenie, pečenie. Prezerajte si fotoalbumy, bláznite sa a hrajte. Vytvárajte si spoločné tradície. Nájdite si čas a chodievajte na športové zápasy vašich detí a kultúrne vystúpenia. Možno vám to nikdy nepovedia, ale ich duša v tých chvíľach spieva. Na spoločné chvíle sa vždy pripravte a nalaďte sa na vlnovú dĺžku vašich detí. Viem, že je to niekedy ťažké, lebo vašu myseľ zaplavuje množstvo nevyriešených problémov z práce, ale z dlhodobého hľadiska čas, ktorý venujete svojim deťom, je tá najlepšia a najmúdrejšia vec, ktorú ste mohli pre deti, pre seba i pre svet urobiť. Niektorí odborníci tvrdia, že hlavne pri únave z práce, skôr, než sa stretnete so svojím dieťaťom, je dobré chvíľku zostať osamote, chvíľku meditovať, zavrieť oči, dobiť sa energiou, vizualizovať si stretnutie, tešiť sa naň. Takto pripravení sa celí odovzdáte dieťaťu a verte, ono to cíti a hlboko prežíva.

Deti dychtivo túžia po čase prežitom s rodičmi. Vtedy sa cítia milované. Vytvárajú si spomienky, ktoré si budú opatrovať celý život. Keď sa vám podarí ich emocionalitu naplniť, budú mať veľmi veľa zdravých a povzbudzujúcich spomienok, ktoré im postupne pomôžu v dospelosti nadobudnúť vyrovnanosť, stabilitu a šťastie.

 


Foto: Shutterstock, tumblr.com

 

 

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Rozprávky
Zdieľať na facebooku