Ako sa stať kreatívnejším? 8 jednoduchých návodov na zlepšenie kreativity

Dnes už vieme, že kľúč k originálnym nápadom spočíva v úniku pred predsudkami a stereotypnými tvrdeniami.
Dnes už vieme, že kľúč k originálnym nápadom spočíva v úniku pred predsudkami a stereotypnými tvrdeniami. / Foto: Unsplash

Kreativita, či už sa interpretuje ako predkladanie úplne nových myšlienok alebo ako kombinácia starých myšlienok a nových prístupov, je čosi, čo väčšina z nás obdivuje a snaží sa získať. Pozrime sa na niekoľko návodov, ktoré v rozvoji kreativity pomáhajú.

 

Existujú rôzne faktory, ktoré do istej miery kreativitu ovplyvňujú. Dnes už vieme, že kľúč k originálnym nápadom spočíva v úniku pred predsudkami a stereotypnými tvrdeniami. Síce minulé skúsenosti nám môžu pomôcť ochrániť sa pred chybami, ale môžu nás aj odradiť od vyskúšania nových ciest v uvažovaní.

 

Prvotné vplyvy na kreativitu

V určovaní budúcej úrovne našej kreativity hrá najdôležitejšiu úlohu detstvo.Určitú dávku kreativity má každý, takže pestovanie týchto zručností od raného veku môže v neskoršom veku znamenať veľkú výhodu. Prvé roky života poskytujú pre kreativitu veľké príležitosti a ak je dieťa povzbudzované týmto smerom, tak neskôr sa to tiež odrazí v pozitívnom zmysle slova. Ak rodičia dieťaťu neustále vnucujú svoj vlastný náhľad, dieťa tomu väčšinou odporuje a presadzuje len vlastné myšlienky. Úspech spočívjúci v kreativite je predovšetkým výsledkom vytrvalého úsilia a motivácie a nie nejakých zázračných síl. Technické schopnosti zohrávajú rovnakú úlohu ako prirodzený talent a významný prejav kreativity je nepravdepodobný skôr ako po desiatich rokoch sústredeného úsilia. Takže zázračné deti nezískali svoje schopnosti len tak z ničoho, len jednoducho začali s niečím skôr ako ostatné deti. Ich neúnavná podnikavosť často pramení z bezhraničnej zvedavosti, túžby po pokusoch a od túžby odpútať sa od práce svojich predchodcov. Dôležitá je tiež sebadôvera. Práve ona dodáva odvahu odpútať sa od konvencií.

Ako dať kreativte priestor vo svojom živote? Pozrime sa na niekoľko jednoduchých návodov, pomocou ktorých môžete využívať kreativitu v bežnom živote.

 

1. Improvizujte

Improvizovanie pri riešení problému, ktorého vysvetlenie nie je zrejmé, je jasnou známkou kreatívneho myslenia. Vyžaduje to však značnú dávku vedomostí a skúseností. Kreativita síce pramení z učenia, ale naučiť sa nedá. Nemožno vedecky presne určiť kedy, kde a akým spôsobom sa kreatívna myšlienka zrodí. Môže náhle vzplanúť v mysli, zdanlivo odnikiaľ, ale je pravdepodobné, že mozog túto myšlienku spracúval podvedome. Kreatívna myšlienka teda vzniká priebežne. Prvotná konfrontácia s problémom môže byť neproduktívna, ale môže dať mozgu neobmedzený priestor, aby sa s problémom pohrával. V tomto môže spočívať prameň náhlej inšpirácie.

 

2. Prekročte svoje hranice

Kreativita je výborná vec, ale kým o svojom talente nepresvedčíte aj ostatných, môže ľahko zostať nepovšimnutá a nedocenená. Takže je potrebné o svojich predstavách komunikovať aj s okolím. Ak dáte kreativite priestor, môže vám vydržať takmer celý život. Vedomá snaha o udrživanie kreativity nevyhnutne povedie k životu organizovanému takým spôsobom, ktorý umožní vašu kreativitu maximalizovať. Ak sa ku každému novému problému postavíte pozitívne a budete uvažovať, ako ho úspešne vyriešiť a nebudete tvrdiť, že jeho riešenie nie je možné, bude sa vaša kreativita rozvíjať ľahšie. Dôležitá je však trpezlivosť. Kreatívne myšlienky potrebujú čas, aby sa objavili. Neprídu na povel.

 

3. Vychádzajte hlavne z vnútornej motivácie

Motivácii sa lepšie darí, ak hlavný popud prichádza od vás a nie z vonkajších vplyvov. Tiež je dôležité zaujať sa niečím v záujme dobrej veci a nie pre odmenu. Dôležitú úlohu zohráva aj okolie. Ak sa cítite psychicky v bezpečí a voľní, kreativita pôsobí skoro zázračne. Ak sa nebudete cítiť obmedzovaní ostatnými ľuďmi, ale poskytnú vám podporu a ocenenie, bude to mať na vašu prácu dobrý účinok.

 

4. Preštudujte si aj už existujúce informácie

Odborníci odporúčajú, že kým sa pustíte do niečoho nového, je dobré si preštudovať dostupné informácie, ktoré s danou problematikou súvisia. Možno sa vám ešte viac otvorí myseľ. Pozerajte sa na nové informácie z rôznych perspektív.

 

5. Odpútajte sa

Ku každému kreatívnemu podnetu pristupujte za svojich vlastných podmienok. Skúste sa odpútať od existujúcich obmedzení pri každej úlohe, s ktorou sa stretávate, rozvíjajte svoju vlastnú interpretáciu. Pri práci na určitom probléme sa ľudia často sami obmedzujú, než by sa pustili za známe hranice.

 

6. Využívajte brainstorming

Brainstorming je metóda založená na produkcii čo najväčšieho počtu asociácií spojených s predloženou témou, na prvý pohľad aj zdanlivo nesúvisiacich. Bez kritiky a hodnotenia je nutné umožniť pomocou intuitívneho myslenia voľnú produkciu nových nápadov, myšlienok. Podstata spočíva v uvoľnení predstavivosti, fantázie a obrazotvornosti, generovaní nápadov, so snahou uplatniť a odstrániť zábrany.

Cieľom je nájsť netradičné, resp. originálne riešenia v čo najkratšom čase.

 

Medzi základné pravidlá brainstormingu patria:

  • zákaz kritiky,
  • možnosť predkladať aj absurdné nápady,
  • využívať nápady iných (inšpirácia),
  • pravidlo rovnosti,
  • kvantita nápadov (hodnotenie nápadov prichádza až na záver).

 

Táto metóda vznikla už pred 2. svetovou vojnou a je spätá s reklamným priemyslom. Tvorcovia reklám brainstorming často využívali vo svojej práci už v tomto období. Postupne sa brainstorming začal presadzovať aj v iných odvetviach podnikania. Nič vám nebráni v tom, aby ste brainstorming používali v bežných situáciách kedykoľvek v živote. Vyčleňte si niekoľko minút, napr. 10 - 15 a venujte sa len intenzívnemu hľadaniu nových nápadov a asociácií. Zapíšte si úplne všetko, čo vám k danej téme napadne. Brainstorming dostane vašu myseľ do tvorivého režimu.

 

7. Svoje nápady si nakreslite alebo si vytvorte myšlienkové mapy

Pokúste sa vyjadriť svoje nové nápady a myšlienky v kresbách a uvidíte, že s vašou mysľou to spraví zázraky. Vôbec  nemusíte byť veľkí umelci, ide len o zábavu. Kreslenie je totiž veľmi silným spúšťačom kreatívneho myslenia. Namiesto kreslenia môžete využiť aj myšlienkové mapy. Náš mozog nepracuje lineárne. Ak si predstavíte, ako vyzerajú neuróny, tak podobným spôsobom, hoci oveľa zložitejším, prijíma náš mozog informácie. Informáciu, ktorú mozog získa z rôznych podnetov, spája do kombinácií a asociácií. Často sa nám situácie spájajú s vôňou alebo hudbou, či dokonca s farbami. Ide o asociácie, ktoré mozog vytvára a my si to ani neuvedomujeme. Podstatou myšlienkových máp je, že okolo centrálnej myšlienky koncentrujete všetko ostatné, spôsobom napájania nepravidelnými líniami, až dosiahnete tvar takmer neurónu. Ideálne je všetko doplniť obrázkami, ktoré celok dotvoria k ľahšiemu zapamätaniu. Tému alebo problém, o ktorom  chcete premýšľať, napíšte uprostred papiera. Potom do bublín, ktoré k pojmu pripájame čiarou, napíšte nové nápady a dôležité myšlienky. Od každej novej bubliny môžete nadväzovať čiarami ďalšie bubliny, do ktorých si môžete napísať nápady. Takto môže vzniknúť veľké množstvo nových nápadov.

 

8. Niekoľko hodín denne buďte offline

Samozrejme, internet ponúka veľa výhod: nákup, predaj, komunikáciu, zábavu, kultúru, informácie, pracovné príležitosti, komunikáciu so vzdialenými rodinnými príslušníkmi.  Tieto pozitíva internetu nikto nikdy nevezme. Pokým sa internet využíva na prácu, všetko je v poriadku. Veľa ľudí sa však pripája k internetu len preto, lebo sú unudení, leniví, závislí na hrách alebo na komunikácii na sociálnej sieti často s neznámymi ľuďmi. Keď na pár minút vypnete všetky spomínané zariadenia, vaša kreativita sa zvýši. Budete mať výhodu oproti tým, ktorí sa už odpojiť nevedia. Budete mať veľa nových nápadov.

 


Zdroj: Mensa: Ako vyniknúť v testoch IQ
Čítajte viac o téme: Kreativita
Zdieľať na facebooku