Na čo sú dobré manželské kurzy?

Manželské kurzy nemajú za úlohu zachraňovať už nefunkčné vzťahy, ich úlohou je prinášať novú iskru do vyhasínajúcich alebo zovšednených vzťahov. Je to určitá forma prevencie.
Manželské kurzy nemajú za úlohu zachraňovať už nefunkčné vzťahy, ich úlohou je prinášať novú iskru do vyhasínajúcich alebo zovšednených vzťahov. Je to určitá forma prevencie. / Foto: Bigstock

Každé manželstvo, a aj to bezproblémové, občas potrebuje novú inšpiráciu, hlbšie otvorenie sa jeden druhému, zintenzívnenie vzťahu a nové prežitie „prvej lásky“. Manželské kurzy poskytujú bezpečné a inšpirujúce prostredie pre páry, ktoré po takomto niečom túžia. Zúčastňúuú sa ich hlavne tie páry, ktoré majú túžbu na svojom vzťahu neustále pracovať.

 

Manželské kurzy nemajú za úlohu zachraňovať už nefunkčné vzťahy, ich úlohou je prinášať novú iskru do vyhasínajúcich alebo zovšednených vzťahov. Je to určitá forma prevencie. Pomohli už tisícom manželských párov po celom svete vybudovať pevné základy pre spokojný spoločný život. Manželský kurz pod názvom „Manželské večery“ vytvorili Nicky a Sila Leeovi v roku 1996. Tento manželský pár pôsobií v Holy Trinity Brompton v Londýne, kde vznikli tiež celosvetovo populárne kurzy Alfa. Na tému manželstva už prednášali mnoho tisícom párov, sú spoluautormi Knihy o manželstve, ktorej sa od jej vydania v roku 2000 predalo vyše 100 000 výtlačkov. Taktiež sú autormi Knihy o rodičovstve, ktorá bola vydaná v roku 2008. Tento typ manželských kurzov sa usporadúva približne v 127 krajinách sveta a v Českej republike sa začali organizovať v roku 2006. O tom, ako manželské kurzy prebiehajú v Českej republike, porozprávali Jakub a Dagmar Güttnerovci.

 

Čo je cieľom manželského kurzu?

Zámerom kurzu je pomôcť manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz dává manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. Vytvára čas a priestor na témy, o ktorých manželia často ani nechcú hovoriť. Môžu sa napríklad porozprávať o situáciách, ktoré im vzájomne spôsobili bolesť a učia sa tiež rôzne zranenia liečiť. Tiež sa učia si navzájom odpúšťať a  rozpoznávať zdroje napätia. Na kurzoch sa stáva, že si manželia odpustia krivdy, ktoré sú staré aj 20 rokov. Niektorí si môžu osvojiť nové nástroje pre vzájomnú komunikáciu a riešenie konfliktov. Iní môžu urobiť vo svojom životnom štýle určité zmeny tak, aby sa mohlo ich manželstvo posunúť ešte do vyšších úrovní. Základom je, aby kurzy pomohli manželom správne diskutovať a navzájom sa počúvať.

 

Ako prebieha kurz

Každý večer sa začína pri sviečkach. Celkove sa manželia stretávajú na kurze osemkrát. Na každom stretnutí manželov čaká príjemné osvetlenie, kvety, večera, káva a príjemné obsluha. Potom nasleduje prednáška. V prednáškach sa manželia zoznamujú s praktickými radami, príbehmi zo života, vtipnými citátmi, rôznymi štatistikami a inšpirtatívnymi nápadmi. Kurz je založený na kresťanských princípoch, ale je určetný pre všetky páry bez rozdielu životnej filozofie. Hlavná podstata je však ukrytá v príručkách, v ktorých sú rôzne cvičenia. Tieto cvičenia motivujú manželov k hlbšej diskusii na témy, na ktoré počas bežného života si mnohí nenájdu vôbec čas. Na kurze je rešpektované súkromie a keď niekto nechce, o svojom vzťahu nemusí vôbec nič hovoriť. Prostredie je prispôsobené tak, aby mal každý istotu, že ho nikto iný nebude počuť. Rozhovory prebiehajú vo dvojiciach a nikto cudzí im do ničoho nezasahuje. Na konci každého stretnutia manželia dostávajú domáce cvičenia. Tieto cvičenia na ďalšom stretnutí nikto nekontroluje, každý si ich spracuje podľa vlastného uváženia. Úlohou cvičení je pomôcť manželom v pokračovaní ďalších rozhovorov doma. Ak máte pekné manželstvo, kurz vám ho pomôže ďalej zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. Na druhej strane, ak máte v manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám pomôžu ťažkosti prekonať. Mnohé páry, ktoré už žili oddelene, využívajú kurz ako príležitosť k zmiereniu sa a k nájdeniu cesty spať.

 

Najčastejšie témy kurzov

Na kurzoch sa preberajú rôzne témy, ale najčastejšie sa manželské páry venujú týmto témam:

 • Budovanie pevných základov v manželstve.
 • Umenie komunikácie.
 • Riešenie konfliktov.
 • Sila odpustenia.
 • Rodičia a svokrovci.
 • Kvalitný sex.
 • Podoby lásky.
   

Kurzy sú vhodné hlavne pre tých, ktorí pochádzajú z nefunkčných rodín

Jakub Güttner hovorí: „Tieto kurzy môžu v mnohom pomôcť hlavne tým ľuďom, ktorí pochádzajú z nefukčných rodín. Veď v mnohých rodinách deti nemohli vidieť, ako prebieha medzi manželmi správna komunikácia, ako sa odpúšťa, dôveruje a podobne. Tento typ kurzov učí, ako to všetko v manželstve uskutočniť.“ Tiež upozorňuje na to, že manželia sa učia uvedomovať si, že manželstvo je hlavne o dávaní, rozdávaní sa a nie o očakávaní, čo z toho budeme mať. Veľmi pomáha aj to, keď páry, ktorým sa podarilo svoje manželstvo pozdvihnúť aj po rokoch na vyššiu úroveň alebo zachrániť ho, rozprávajú svoje príbehy. Tieto rozprávania sú veľkou motiváciou aj pre ostatných. Ľudia v bežnom živote majú väčšinou okolo seba negatívne vzory, v ktorých takmer nič nefunguje. Vďaka pozitívnym príbehom tak vidia, že existujú aj páry, v ktorých to krásne funguje. To je obrovská inšpiráciapre mnohých. V kurzoch sa môžu tiež naučiť, čo je podstatou fungujúceho a šťastného manželstva. Sú to napríklad tieto faktory:

 • jednota partnerov,
 • vzájomná podpora a pomoc,
 • úprimnosť,
 • vzájomná prajnosť,
 • vytváranie priestoru na vlastný rozvoj a rozvíjanie kariéry,
 • chápanie jeden druhého,
 • kvalitné prežívanie spoločného času,
 • optimizmus a spoločná radosť.
Čítajte viac o téme: Šťastie, Manželstvo
Zdieľať na facebooku