Výchova k tvorivosti

  

Problematikou tvorivosti sa zaoberali už starogrécki filozofi – Sokrates, Platón, Aristoteles, ktorí uvažovali o podstate tvorby a charaktere tvorcu. V 19. storočí pod vplyvom prevratných objavov badať zvýšený záujem o vedeckú a umeleckú tvorivosť. V 20. storočí sa začalo systematické skúmanie tvorivosti. V 50. rokoch, najmä zásluhou amerického psychológa J. P. Guilforda, vznikla samostatná psychologická disciplína – psychológia kreativity.    

Každý človek, ak si chce udržať krok s dnešnou dobou, je nútený meniť seba a svet okolo seba. Udržať krok s dnešnou hektickou dobou si od každého vyžaduje veľké úsilie, sebaovládanie, neustále vzdelávanie a prekonávanie prekážok. Preto je také potrebné poznať problematiku tvorivosti a pripraviť na tvorivosť v živote aj deti.

Mnoho dnešných detí má tendenciu leňošiť. Veď mnoho vecí okolo nich ich priam k tomu nabáda. Často sa nudia, sú pochmúrne, pasívne, ľahostajné pohodlné. Prežívajú akúsi vnútornú prázdnotu, ktorá môže viesť až k celkovej apatii. Je potrebné si uvedomiť, že aj k tvorivosti musíme deti vychovávať. Každé dieťa má schopnosť byť tvorivé, ak má možnosť cvičiť a zlepšovať sa v tejto schopnosti. Miestom na rozvoj tvorivosti nemusí byť len škola. Aj rodina sa za určitých podmienok môže stať obrovským priestorom na rozvoj tvorivosti dieťaťa.

 

kreativita-eduworld.sk

 

1. Pestujte v deťoch zvedavosť

Dieťa si nesie v sebe prirodzenú túžbu objavovať. Podnecujte ho v tom a na jeho nekonečné otázky mu nedávajte príliš jednoduché odpovede. Vytvorte mu vlastný priestor na skúmanie, premýšľanie, čítanie, písanie, kreslenie... Poskytujte mu jednoduchý materiál na vlastnú tvorbu. Berte ho často za ruku a choďte spolu skúmať svet. Poučte ho tom, že televízia ho nechráni pred nudou. Je to presne naopak. Často príčinou nudy je práve televízia.

 

2. Dovoľte deťom rozhodovať

Deťom treba stále ukazovať, že sú to jedinečné bytosti. Čím viac im to budete dávať najavo, tým skôr tomu uveria a začnú sa podľa toho aj správať. Diskutujte s nimi o rodinných záležitostiach, plánujte spolu. Dovoľte im, aby sa občas aj samy rozhodovali o niektorých veciach vo svojom živote ( napr. návšteva krúžkov, výber nepovinných predmetov v škole, výber knihy, programov a podobne.)

 

3. Každý deň buďte s deťmi

Mám na mysli tie skutočné, reálne chvíle s deťmi, keď celé svoje JA venujete iba im. Spoločne počúvajte hudbu, čítajte si z kníh, choďte do galérie, hovorte o kráse, veľkých ideách, o dobre, o spravodlivosti, o významných ľuďoch. Dajte im priestor, aby vám rozprávali o svojich túžbach,  pocitoch, obavách, úzkostiach, záľubách. Vymieňajte si myšlienky a názory na prečítané knihy alebo videné filmy.

 

4. Vysvetlite im podstatu konformizmu

Konformizmus alebo konformita či prispôsobivosť je prispôsobenie sa prevažujúcim či dominantným názorom, požiadavkám, normám skupiny či spoločnosti, v ktorej človek žije a potlačenie vlastných prejavov. Rôzni autori sa zhodujú v tom, že určitá miera konformity je jedným z logických dôsledkov socializácie a zaručuje bezkonfliktné fungovanie spoločnosti. Nadmerná konformita vedie naopak k potlačeniu vlastnej individuality, k povrchnej akceptácii spoločenských rolí aj k nezodpovednosti.

Vysvetlite svojim deťom, že sú jedinečné bytosti, ale aj to, že tlak robiť to, čo robia všetci, je v dnešnej dobe veľmi silný. Človek je však silný vtedy, keď si dokáže nájsť svoju vlastnú cestu. A preto je dobré zbaviť sa porovnávania a nachádzať v sebe to, čo robí človeku skutočnú radosť a nadšenie. Tiež je veľmi dôležité deti upozorňovať na to, že sa neučia pre iných, ale pre seba. Zmyslom učenia, ale aj rôznych súťaží nie je poraziť eventuálnych konkurentov, ale dopracovať sa k efektu. Deti sa musia naučiť vážiť si vlastné sily, nie biť sa o trofeje a tituly.

 

5. Učte deti čestnosti

Dieťa, ktoré podvádza samo seba, ktoré podvádza, odpisuje, klame druhých a utvára si umelú, nepravú osobnosť, bude riešiť problémy stratégiou, urobiť svoje klamstvá vieruhodnými. Tvorivosť musí prameniť z čestnosti. Len v takomto prípade dieťa nadobudne reálny sebaobraz a dokáže sa zo svojich úspechov aj radovať.

Súčasný svet potrebuje stále väčší počet tvorivých ľudí. Ako budú počítače postupne preberať väčšinu rutinnej práce, tvorivá myseľ bude čoraz váženejšia a oceňovanejšia v každej oblasti. Z tohto dôvodu je veľmi potrebné tvorivosti venovať čo najviac priestoru aj pri výchove detí.

 


Zdroje:

Vašašová, Z. : Tvorivosť a kognitívne procesy

Luk,A. N. : Psychológia tvorivosti

Foto: Shutterstock

 

Čítajte viac o téme: Kreativita
Zdieľať na facebooku