Ako rozdeľovať deti do dvojíc alebo skupín? 2. časť

Rozdeľovanie detí do skupín môže byť aj kreatívne.
Rozdeľovanie detí do skupín môže byť aj kreatívne. / Foto: Bigstock

V predchádzajúcom článku sme si uviedli niekoľko spôsobov, ako rozdeľovať žiakov do skupín. Dnes sa pozrieme na ďalšie možnosti.


Príslovie

Učiteľ si pripraví citáty, výroky filozofov, rôzne príslovia a napíše ich na kartičky tak, aby prvá časť vety bola v hornej polovici kartičky a koniec vety v dolnej polovici kartičky. Kartičky potom prestrihnite a vložte napríklad do klobúka. Potom učiteľ povie žiakom, aby si vybrali z klobúka jednu kartičku. Úlohou žiakov je nájsť druhú polovicu príslovia, teda nájsť spolužiaka, ktorý ho má napísaný na kartičke. Každý musí teda komunikovať s každým aspoň chvíľu.

 

Táto aktivita pomáha učiteľovi veľmi rýchlo a efektívne vytvoriť dvojice v triede.

 

Rôzne zvuky

Učiteľ pripraví mále nádobky, plastové obaly – napríklad plastové obaly od fotofilmov alebo kinder vajíčok. Tie potom naplní napríklad štrkom, pieskom, múkou, perím a podobne. V dvoch nádobách je vždy rovnaký materiál. Každý žiak si potom vyberie jednu nádobku. Ich úlohou je nájsť si dvojicu, ktorá má nádobku s rovnakým materiálom. Všetci žiaci sa počas aktivity pohybujú po triede a pohybujú s nádobkou tak, aby vydávala nejaký zvuk. Každý musí počúvať a pokúšať sa odhadnúť, ktorá nádobka môže ukrývať  rovnaký obsah, ako je ten jeho. Takto si žiaci nájdu svoju dvojicu, s ktorou budú na hodine ďalej pracovať.

 

Táto aktivita precvičuje sluchové vnímanie a je aj dosť zábavná, takže pomáha žiakom  odburávať stres.

 

Farby

Každý zo žiakov si vytiahne z klobúka nejakú figúrku, maličkú hračku, pastelku pero a podobne.  Učiteľ sa snaží využívať viac druhov farieb. Potom sa vytvoria skupiny podľa farieb. Napríklad červení, modrí, hnedí a podobne.

Rôzne farby stimulujú vizuálne vnímanie. Aktivitu môžete použiť vtedy, keď chcete rýchlo žiakov rozdeliť do skupín.

 

Cukríky

Učiteľ pred začiatkom hodiny rozmiestni na rôzne miesta v triede rôzne druhy cukríkov. Žiaci najprv cukríky hľadajú. Keď ich nájdu, vytvoria skupiny podľa druhu cukríkov. Ak nechcete, aby žiaci cukríky hľadali po triede, môžu si ich postupne vytiahnuť z klobúka.

 

Žiaci takto nemajú len radosť zo sladkého prekvapenia, ale aj rýchlo si vytvoria skupiny, v ktorých potom pracujú na vyučovaní.

 

Filmové tímy

Učiteľ si pripraví vopred kartičky, na ktorých sú informácie o filmoch. Uvažuje o toľkých filmoch, koľko chce mať v triede skupín. Ku každému filmu vytvorí toľko kartičiek, koľko členov má skupina mať. Napríklad máte v triede 15 žiakov, ktorých chcete rozdeliť do 3 skupín. Budete pracovať s 3 filmami a ku každému vyrobíte 5 kartičiek s otázkami. Kartičky, ktoré sa vzťahujú k jednému filmu, môžu obsahovať napríklad tieto informácie:

1.kartička: Na kartičke sú nalepené tváre hercov.

2.kartička: Téma filmu.

3. kartička: Krátky opis deja.

4. kartička: Krajina, v ktorej film vznikol.

5. kartička: Meno režiséra.

 

Nevyberajte filmy, v ktorých hrajú tí istí herci. Každý žiak si vytiahne jednu kartičku. Cieľom aktivity je vytvoriť  všetky „filmové tímy“. Žiaci musia komunikovať a premýšľať nad tým, kto ku komu patrí.

Výhodou aktivity je, že žiaci veľa navzájom komunikujú a navzájom si tak odovzdávajú rôzne informácie.ZDROJ: S. Beermann, M. Schubach: Hry na semináře a workshopy
Zdieľať na facebooku