Čo robia úspešní študenti inak?

  Foto: Shutterstock

Úspešní študenti používajú rôzne stratégie, ktoré im pomáhajú. Všetky potrebné stratégie a zvyky si však môžete osvojiť aj vy.

 

Určite ste sa už aj vy zamýšľali nad tým, prečo niektorí študenti dosahujú lepšie výsledky a iní nie. Prečo sa niektorým učí ľahšie a iným zase ťažšie? Psychológovia ponúkajú viacero vysvetlení. Dávno je už zistené, že mozog lepšie reaguje na učenie, ktoré je rozložené v čase než na bifľovanie sa raz začas. Mozog si tiež lepšie pamätá, keď namiesto neustáleho opakovania sa človek snaží spomenúť si na informácie pomocou dávania si otázok. Tiež je vhodné učiť sa informácie pomocou asociácií za pomoci mnemotechnických pomôcok.Všetky potrebné stratégie a zvyky si môžete osvojiť. Otázne však je, prečo sa niektorí z vás tieto techniky naučia skôr a druhí neskôr. Zrejme to má súvis s rodičmi, prostredím a genetikou. Ale dôležité je, že každý to zvládne. Poďme sa teda pozrieť na tie stratégie, v ktorých je vhodné sa neustále zdokonaľovať, lebo vám môžu veľmi pomôcť.

 

1. Nadaní študenti o svojom učení premýšľajú

Premýšľanie o svojom učení nazývame aj metaučenie. Študenti, ktorí disponujú vysokou úrovňou uvedomenia meta učenia, sú schopní zhodnotiť účinnosť svojho  študijného prístupu a usmerňovať ho v súlade s požiadavkami učebného cieľa. Študent, ktorý má nízku úroveň uvedomenia meta učenia, nie je schopný premýšľať ani o svojom učebnom prístupe, ani o povahe úloh, ktoré má študovať. Neskôr sa nedokáže úspešne adaptovať vo chvíli, keď sa štúdium stáva obtiažnejším a náročnejším.

 

2. Nadaní študenti dávajú viac otázok

Vedci znovu a znovu prichádzajú na to, že študentom, ktorí dávajú viac otázok, sa darí lepšie. „Keď študenti vedia formulovať otázky, preberajú za svoje učenie väčšiu zodpovednosť, prehlbujú pochopenie, sami nachádzajú nové súvislosti a robia vlastné objavy,“ zdôrazňujú Dan Rothstein a Luz Santanová. Upozorňujú tiež na to, že táto stratégia sa v školách vyučuje len málo, čo je na škodu. Otázky sa totiž vnímajú ako niečo, čo dáva len učiteľ. Realita je však taká, že keď sa študenti budú učiť dávať otázky, dobre sa naučia učivo a zároveň sa aj naučia zručnosť, ktorú budú môcť využívať celý život.

 

3. Nadaní študenti sú orientovaní na proces

Vždy je lepšie sústrediť sa na proces učenia ako na výslednú známku. Takto človek zostáva v prítomnosti. Dobré je naučiť študentov z procesu si urobiť cieľ učenia. Je dobré mať svoj zámer a byť si vedomý toho zámeru. Tým sa odstránia všetky predčasné závery a emócie, ktoré obyčajne vytvára myseľ orientovaná na výsledky učenia. Študenti, ktorí nachádzajú viac radosti v samotnom učení, si svoje ciele splnia skôr a jednoduchšie.

 

4. Nadaní študenti vedia pracovať samostatne

Nadaní študenti pracujú samostatne hlavne preto, lebo poznajú postupy kritického myslenia a neboja sa robiť chyby. Tam, kde cítia, že sa to hodí, sa snažia uplatňovať tvorivosť. Vedia sa správne rozhodnúť, čo je dôležité a čo môžu aj vynechať. Veria, že na najlepší  spôsob myslenia môžu prísť aj sami.

 

5. Nadaní studenti si v mysli uchovávajú celkový obraz

Celkový obraz môže mať v študijnom procese viacero významov. Pri historickej udalosti môže znamenať širší kontext, v úryvku z literatúry tematický zámer, v laboratóriu dôsledky zmiešania rôznych chcemikálií. Celkový obraz motivuje aj k ďalším otázkam. Schopnosť predstaviť si, ako detaily zapadajú do väčšieho obrazu a ako s vzťahujú k sebe navzájom, je úžasná študijná výhoda.

 

6. Nadaní studenti často skúšajú nové veci

Skúšanie rôznych vecí udržuje mozog bystrý. Rozmanitosť ciest, v rámci ktorých sa učíme, je rovnako dôležitá ako učenie samotné. A preto je dobré učiť sa vždy niečo nové. Čím odlišnejšie je to od toho, čo sa bežne učíte alebo robíte, tým je to lepšie pre vás.

 

7. Nadaní študenti sa neboja robiť chyby

Niektorí ľudia nemajú radi, keď sa pomýlia. Inokedy si chybu vôbec neuvedomujú. Nadaní študenti vnímajú chybu ako príležitosť. Pýtajú sa sami seba kde a prečo urobili chyby a zamýšľajú sa aj nad tým, ako v budúcnosti chybu neurobiť.

 

8.  Nadaní  studenti si túžia zlepšovať pamäť

Pamäť a učenie sú spojené. V každodennom živote  učenie silne závisí od pamäti. Nadaní študenti sa snažia svoju pamäť zlepšiť. Dobrá správa je, že existuje množstvo cvičení, pomocou ktorých si môžete pamäť zlepšovať.

 

9. Nadaní študenti učia iných

Ľudia už dlhé roky vedia, že najlepší spôsob ako sa niečo skutočne dobre naučiť, je vysvetliť učivo niekomu inému. Keď učíme ostatných, učíme hlavne seba. Študenti, ktorí učia iných , oveľa lepšie chápu učivo, lepšie si dokážu spomenúť na detaily a učivo vedia aj lepšie prakticky použiť.

 

10. Nadaní študenti neprestávajú študovať

Keď se nadaní studenti učia nejaké nové veci, prepájajú ich už so získanými vedomosťami,  čo  pomáhá novú informáciu pochopiť a ukotviť  v pamäti. Sú tiež schopní rozpoznať, čo o nejakom predmete nevedia a snažia sa to naučiť. Snažia sa tiež v praxi uplatňovať to, čo sa naučili. Keď niečo nepochopia úplne dokonale, pokračujú v štúdiu ďalej a nezastavujú sa. Tým, že študujú problematiku ďalej, niektoré myšlienky sa im  ešte lepšie vyjasnia. Do neznámeho sa púšťajú s dravosťou a neustávajú, kým nie sú úplne spokojní. Nadaní študenti sa neboja prijať aj odlišný názor.

 

11. Nadaní studenti sú dobrými pozorovateľmi

Byť dobrým pozorovateľom znamená všímať si detaily. Tiež to znamená vedieť odlíšiť podstatné veci od menej podstatných. Nadaní študenti  si vedia naštudovať najužitočnejšie veci a vypustiť nepotrebné informácie.

 

12. Nadaní študenti sú zvedaví

Ako si pestovať zvedavosť? Tým, že budete dávať otázky, sledujete veci do detailov, venujete sa tomu, čo vás skutočne zaujíma a nepredpokladáte, že poznáte odpovede na všetko. Nadaní študenti toto všetko robia a oplatí sa im to.

 

13. Nadaní študenti zdieľajú, čo sa naučili

Ak sa naučíte vedomosti zdieľať s ostatnými, získate v priebehu štúdia oveľa viac. Zdieľanie vyžaduje, aby ste mali povedomie o publiku. Tento postoj vás núti viac  premýšľať aj o tom, čo ste sa naučili a o tom, ako to odovzdať druhým tak, aby to bolo pre nich užitočné. Nadaní študenti sa snažia učivo ostatným vysvetľovať tak, aby im to dávalo zmysel. Keď idete touto cestou, vaše vzdelávacie zážitky sa veľmi obohacujú.

 

14. Nadaní študenti majú jasné ciele

Nadaní študenti sú špecifickí aj tým, že majú presne stanovené ciele a zámer, čo chcú dosiahnuť. Tieto ciele majú často veľmi vysoko stanovené, ale oni sa ich neboja, lebo ich charakteristickým znakom je vernosť svojim predsavzatiam, oddanosť myšlienkam a trpezlivosť.

 

15.  Nadaní študenti získavajú informácie z viacerých zdrojov

Nadaní študenti se vedome snažia získavať informácie z viacerých zdrojov.

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku