Čo dobrí učitelia nehovoria o svojej práci?

Dobrí učitelia vedia, že utápať sa v negativite, ktorú so sebou učiteľské povolanie prináša, nie je správne. Sústreďujú sa na pozitíva, prečo si túto prácu vybrali.
Dobrí učitelia vedia, že utápať sa v negativite, ktorú so sebou učiteľské povolanie prináša, nie je správne. Sústreďujú sa na pozitíva, prečo si túto prácu vybrali. / Foto: Shutterstock

Byť v dnešnej dobe učiteľom je náročná, ale potrebná práca. Či si to verejnosť chce priznať alebo nie, stále sa akosi od učiteľa očakáva vysoká zodpovednosť za výchovu detí, za zdravie, bezpečnosť a ich osobnostný rast. Často sa očakáva, že pre deti urobia akýsi zázrak. Takže táto profesia je pre svet veľmi dôležitá a má teda veľký zmysel ju vykonávať. Je to práca, ktorá prináša osoh možno najväčšiemu počtu ľudí.

Niektorí učitelia ešte stále vnímajú svoju prácu ako poslanie pre ľudí a spoločnosť, niektorí to však už vzdali. Tí najlepší učitelia si uvedomujú, že obraz o učiteľskom povolaní vytvára aj to, ako sa oni sami o tejto práci vyjadrujú a aké slová v súvislsoti s touto prácou používajú. Slová samotných učiteľov môžu inšpirovať, ale na druhej strane môžu od učiteľského povolania aj odrádzať. Majú totiž obrovskú moc. Väčšiu, ako si možno na prvý pohľad myslíme.

Najúspešnejší učitelia si každý deň uvedomujú, že ich slová majú dopad na atmosféru v škole, a tak ich starostlivo vyberajú. Tí, ktorí slová starostlivo vyberajú, to s učením myslia naozaj úprimne, svoju prácu vnímajú ako ušľachtilý čin pre spoločnosť a majú v sebe nekonečnú túžbu pomáhať v každej situácii. S láskou a odhodlaním vnímajú svet svojich žiakov a študentov. A svoj názor nemenia ani vtedy, keď sa stretávajú s útokmi napríklad zo strany samotných rodičov či nadriadených.

Učitelia, ktorí svoje poslanie berú naozaj vážne, vedia, že negativita im v ničom nepomôže a ani ich nikam neposunie. Cítia, že len vďaka pozitívnemu prístupu a aj napriek mnohým prekážkam, sa môžu oni aj ich žiaci posúvať ďalej. Vedia, že nasledujúce vety nemajú medzi ich vyjadreniami čo hľadať, pretože to nie sú len slová, ale ovplyvňujú aj ich každodenné správanie a atmosféru v škole.

 

1. Toto nie je moja práca

Často sa učiteľ dostáva do situácie, že musí urobiť aj niekoľko vecí navyše. Takto to jednoducho chodí a nevyhnete sa tomu v žiadnej škole. Sú to rôzne projekty, kultúrne programy, exkurzie, výlety a podobne. Buď sa budete donekonečna búriť a odmietať to, alebo si poviete, že vaša práca je naozaj poslanie a urobiť niečo navyše, je vlastne dobrý skutok. Dobrý učiteľ si vždy vyberie tú druhú cestu a nie preto, že nemá svoj názor alebo je poddajný a maximálne prispôsobivý. Urobí to preto, lebo vie, že jeho práca je určitý druh služby pre svet. A v konečnom dôsledku vlastne robí dobré skutky a tých nikdy nie je dosť. Už Ján Amos Komenský učiteľom odkázal: „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.Keď sa na to pozriete z tejto strany, nakoniec zistíte, že je to vlastne krásna cesta. Samozrejme, je potrebné dávať pozor na to, aby vás sústavne niekto nezneužíval. Vtedy je potrebné sa naozaj brániť alebo zmeniť pracovisko. Postupne sa však každý učiteľ vycvičí v tom, aby dokázal dokonale vycítiť hranicu medzi tým, čo je ešte v norme a kde to už hraničí s využívaním. V dnešnom svete je potrebné sa aj obhájiť, lebo človek sa môže veľmi rýchlo stať obeťou niečoho, čo škodí jemu samému.

 

2. Toto je najhoršia trieda, akú som kedy mal(a)

Každý učiteľ, keby mohol, by si najradšej vybral žiakov do svojej triedy. Každý by najradšej učil tých najlepších, najinteligentnejších, najslušnejších, najtvorivejších... Ale takto to nefunguje. Veľkosť skutočného učiteľa spočíva v tom, že dokáže hľadať niečo pozitívne aj v tých, ktorí sú takmer nevzdelávateľní, drzí či neúctiví. Uvedomuje si totiž, že sú to mladí ľudia, ktorí sa momentálne, v určitej fáze svojho života, nevedia ešte ináč prejaviť, vyjadriť či niečo sa naučiť. Vníma ich takých, akí sú a snaží sa im dať maximum. Ak aj všetkých všetko nenaučí na sto percent, netrápi ho svedomie, lebo vie, že im odovzdal maximum. Takýto stupeň súcitu a empatie majú všetci skvelí učitelia.

 

3. Nie je to fér

Život určite nie je spravodlivý. Ale dobrý učiteľ vie, že sťažovanie alebo obviňovanie mu vôbec nepomôže a väčšinou mu ani nikto iný nepomôže, a tak musí sám hľadať vhodnú cestu, ako problém vyriešiť. A niekedy je najlepšie byť ticho a vyriešiť si problém po svojom. Často sa totiž stáva, že keď sa niekto sústavne v zborovni sťažuje, ostatní to chcú riešiť po svojom, a to vás možno ešte viac vyčerpá. A niekedy kvôli tomu, že sa o niečom veľa a dlho rozpráva, spôsobí to, že aj z malého problému sa urobí veľký. A toto všetko odoberá energiu. Dobrý učiteľ je vďačný za to, keď si v triede môže vyriešiť problém sám a všetko sa na dobré obráti. Samozrejme, keď je problém veľký, vtedy je potrebné konzultovať s vedením, s rodičmi, so psychológmi a podobne.

 

4. Učím ich to, ale nevedia to

Učiteľ často berie neúspech žiakov len na seba a považuje to za svoju vinu. Dobrý učiteľ však vie, že za učenie sú zodpovedné obidve strany, teda nielen učiteľ, ale aj žiak, hlavne vo vyšších ročníkoch. Dôležité je pre žiakov urobiť maximum. To znamená byť v práci dôsledný, používať rôzne metódy a prístupy, urobiť pre žiakov aj niečo navyše, napríklad vo forme doučovania. Ak však oni odmietajú spolupracovať a neuvedomujú si, že sú taktiež zodpovední za výsledok svojej práce, učiteľ by sa nemal za to obviňovať a trápiť. Ale málokto to dokáže takto vnímať. Učitelia sa dokážu takmer denne za niečo obviňovať a tam to nekončí. Dokonca rodičia, ale i celá spoločnosť má tendenciu učiteľa obviňovať aj za to, čo vôbec nie je v jeho silách, aby to ovplyvnil.

 

5. Vždy som to takto robil(a) a nebudem to robiť ináč

Dobrí učitelia vedia, že sa musia neustále vzdelávať, meniť svoje prístupy a metódy, vidia možnosti aj v niečom inom, na čo boli doteraz zvyknutí. Učenie je veľmi kreatívna práca. Veď si len spomeňte na to, koľko ste za posledné obdobie urobili  kultúrnych programov, prezentácií, scénok, pracovných listov a záverečných prác. Často ste počas školského roka v jednom momente učiteľmi, režisérmi, scenáristami, spisovateľmi, hercami, koučami, výtvarníkmi, spevákmi, športovcami... S deťmi ste sa smiali i plakali. Vďaka toľkým aktivitám prežívate nespočetné množstvo emócií. Poznáte ešte nejakú prácu, kde sa vám toto môže stať? Vnímajte túto skutočnosť pozitívne. Veď toto všetko vás obohacuje a robí život plnohodnotnejším.

 

6. Ja to neskúsim, s mojimi žiakmi sa to nedá urobiť

Často sa objaví nápad, ktorý úspešne zrealizoval nejaký učiteľ. Niektorí učitelia si hneď povedia, že to skúsia tiež, ale niektorí zase rezignovane si pomyslia, že s ich žiakmi to aj tak nebude fungovať. Povedia si, že ich žiaci sú iní.  Ale ako môžu vedieť, že to nebude fungovať, keď to ani neskúsia? Dobrý učiteľ sa hneď na začiatku nevzdáva a povie si, že to skúsi. A vďaka tomuto pozitívnemu prístupu jeho práca skôr vyústi do úspechu, ako je to v opačnom prípade. Učiteľ by mal veriť svojim žiakom. Mal by ich inšpirovať a motivovať, a to aj vtedy, keď sa na prvý pohľad zdá, že to nemá vôbec zmysel.

 

8. Nepotrebujem žiadnu pomoc

Sme spoločenské bytosti. Každému sa lepšie žije vtedy, keď má okolo seba ľudí, ktorí mu rozumejú a dokážu aj pomôcť. Ideálne je neuzatvárať sa do seba a v kolektíve učiteľov rozprávať o svojich názoroch a myšlienkach. A úplne úžasné je, keď učitelia majú podobné názory a ciele. Vtedy sa môže stať škola naozaj úspešnou. Nestačí, aby bol v škole len jeden dobrý a zanietený učiteľ. Je dobré, keď ich je viac, idálne je, keď sú takí všetci. Krásne je, keď si rozumejú, pomáhajú si navzájom, podporujú svoje nápady. V takomto prostredí sa pokojne a tvorivo pracuje. V takomto prostredí sa dokážu dostaviť mnohé úspechy. Toto je prostredie, v ktorom sa každý učiteľ cíti šťastný. A na vytvorenie takéhoto prostredia je potrebný súcit, empatia, spolupráca a ,samozrejme, také vedenie, ktoré dokáže inšpirovať, motivovať a správne odmeňovať.

 


Zdroj: davidgeurin.com
Zdieľať na facebooku