Spoznajte 4 faktory úspechu pri skúške

4 faktory ovplyvňujú váš úspech na skúške najviditeľnejšie.
4 faktory ovplyvňujú váš úspech na skúške najviditeľnejšie. / Zdroj: Bigstock

Mnoho študentov sa počas štúdia zamýšľa nad tým, vďaka čomu by mohli dosahovať čo najlepšie výsledky na skúškach. Úspešné zloženie skúšky neovplyvňuje len množstvo naučených informácií. Dôležitá je aj ich kvalita, forma skúšky, správne načasovanie a dobrá intuícia. Samozrejme, ťažiskové sú solidné vedomosti, ale záleží tiež od spôsobu skúšania. Pozrime sa však podrobnejšie na jednotlivé faktory úspechu.

 

Faktor úspechu číslo 1: Vedomosti

V tomto prípade je potrebné perfektne vedieť rôzne vzorce, definície a myšlienky. No nestačí sa naučiť čísla, fakty a rôzne dátumy. Nezabúdajte tiež na praktickú aplikáciu, príklady z praxe a ich interpretáciu. Je dobré si pamätať informácie v určitých súvislostiach. Nič neznamená, ak ovládate 120 farieb, keď ich ako maliari neviete skombinovať na plátne.

Väčšinou sa učíte tak, že najprv sa naučíte jednotlivé slová a fakty, ktoré premieňate na informácie, teda dávate ich do kontextu. Mozog si vie zapamätať len tie veci, ktoré vie zaradiť. K tomu potrebuje spojenie s poznatkami, ktoré už má a praktické skúsenosti. V ďalšom kroku musí mozog prepojiť informácie s novými situáciami a úlohami. Až v tomto momente môžete povedať, že niečo viete. Keď máte vybudovanú bohatú sieť vedomostí, môžete si z tejto databázy odvodzovať informácie. Kto niečo naozaj vie, nemusí sa trápiť, že čosi  zabudne, pretože pochopil logiku a systém. Správne riešenie si vie kedykoľvek odvodiť. Aké je to výdhodné, sa vždy ukáže hlavne v stresových situáciách, napríklad aj pri skúške. Skúšajúci môže aj pozmeniť otázky, ale vy v tomto prípade dokážete flexibilne zareagovať. Tí študenti, ktorí sa zameriavajú na súvislosti a pochopenie, mnoho detailov si vedia odvodiť automaticky.

 

Faktor úspechu číslo 2: Vonkajšia forma skúšky

Skúška neoveruje iba znalosti, ale i to, ako dobre ich viete použiť v súvislosti s formou skúšania. Napríklad písomné testy overujú schopnosť vedieť sa písomne vyjadrovať. To znamená:

 • Ako viete pracovať pod časovým tlakom.
 • Ako viete odpovedať na konkrétne otázky, keď musíte dodržať tému.
 • Ako dokážete štrukturovať myšlienku (logika, argumentačná schopnosť).
 • Ako jasne, precízne a dôrazne dokážete vyjadriť svoje myšlienky (komunikačná schopnosť).
 • Ako viete rozoznať dôležité veci (celkový prehľad).
 • Či sa viete sústrediť na podstatné faktory a témy (schopnosť stanovovať priority).
 • Aké máte vlastné nápady, príklady a názory (kreativita, uplatnenie v praxi, schopnosť hodnotiť).

 

Môžete mať geniálnu pamäť, ale tá vám veľmi nepomôže, keď nedokážete v písomnom texte výstižne formulovať súvislosti. To platí aj pri ústnej skúške. Tá overuje nielen vedomosti, ale tiež:

 • Ako dokážete argumentovať a prezentovať.
 • Ako dokážete vystihnúť to podstatné.
 • Ako dobre ste učivo pochopili.
 • Ako dokážete flexibilne zareagovať na odlišne položenú otázku.

 

Prezentácia

Prezentácia  neoveruje len výber a správnosť informácií, ale aj ich štrukúru, vašu mimiku, gestikuláciu, rečnícke schopnosti, ale tiež prácu s IKT. Vašu známku veľmi ovplyvňuje vaše  vystupovanie, sebaistota, spôsob komunikácie. Učitelia si tiež všímajú štruktúru prezentácie, príklady a zrozumiteľný jazyk.

 

Domáce práce a referáty

V referátoch a v rôznych domácich písomných prácach učitelia okrem obsahu hodnotia aj:

 • vhodnosť argumentácie,
 • logickú výstvbu, členenie, štruktúru, obsahovú súsdržnosť,
 • metpodický postup a prácu so zdrojmi,
 • gramatiku, odbornú terminológiu, odseky,
 • obrázky, tabuľky,veľkosť písma.

 

Faktor úspechu číslo 3: Forma a energia v deň D

Netreba podceňovať ani dobrú formu v deň skúšky. Je nezmyselné učiť sa večer pred skúškou dlho do noci. Takto sa môžete len maximálne vyčerpať. Pred skúškou je dôležitý dobrý spánokkvalitné raňajky. Všetko toto súvisí aj s tým, ako si dokážete rozložiť čas pred skúškami, ako sa viete motivovať, efektívne  sa  učiť a organizovať jednotlivé činnosti. Skúšky teda overujú, ako viete reagovať na stres, pracovať s časom, plánovať učenie a podobne.

 

Faktor úspechu číslo 4: Šťastie

Kúsok šťastia je vždy v hre. Niekto si vytiahne obľúbenú tému, niekto natrafí na učiteľa, ktorý má práve v ten deň výbornú náladu. Platí však, že ak ste dobre pripravení, tak vás nemôže až tak veľmi nič prekvapiť. A ak niečo aj nevyjde, je tu predsa ďalšia šanca. Veď jedna neúspešná skúška vás predsa nemôže odradiť. Aspoň si uvedomíte, v čom sa ešte môžete zlepšovať.

 


Zdroj: Martin Krengel: Tajemství efektívního učení
Zdieľať na facebooku