Píšete čiarky pred spojkou A správne?

Niekedy čiarku pred A píšeme, inokedy nie a niekedy ju môžeme, ale aj nemusíme písať. Ako je to teda s čiarkou pred spojkou A?
Niekedy čiarku pred A píšeme, inokedy nie a niekedy ju môžeme, ale aj nemusíme písať. Ako je to teda s čiarkou pred spojkou A? / Zdroj: Pexels

Niekedy čiarku pred A píšeme, inokedy nie a niekedy ju môžeme, ale aj nemusíme písať. Ako je to teda s čiarkou pred spojkou A?

 

Kedy čiarku pred A nepíšeme

1. V priraďovacom súvetí, keď je medzi vetami zlučovací vzťah.

Napríklad:

Diváci sedia a sledujú divadelné predstavenie.

Hráč sa zdvihol z lavičky a odbehol na ihrisko.

Napísala mu odkaz a položila ho na stôl.

Obloha bola modrá a svietilo slnko.

 

2. Vo viacnásobnom vetnom člene.

Napríklad:

V obchode sme kúpili pomaranče, citróny a banány.

V škole sa rada učím matematiku, biológiu, chémiu a geografiu.

V našom meste máme galériu, kino, divadlo a kultúrny dom.

 

3. V zloženom súvetí, ak ňou k vedľajšej vete pripájame druhú vedľajšiu vetu a medzi vedľajšími vetami je zlučovací vzťah.

Napríklad:

Povedali mu, že sa turnaj ruší a že nemusí prísť na tréning.

Prišiel za ňou, aby sa jej ospravedlnil a aby jej odovzdal kyticu kvetov.

 

Kedy čiarku pred A píšeme

1. Pred spojkami A TEDA,  A PRETO,  A TAK (ich súčasťou je aj spojka A). Vyjadrujú  dôsledkový vzťah, preto pred ne čiarku vždy píšeme.

Napríklad:

Mal dovolenku, a preto neprišiel do práce.

Intenzívne trénovali, a preto vyhrali zápas.

Dobre sa učil, a preto ho zobrali na vysokú školu bez skúšok.

 

2. Pred spojkami A PREDSA, A JEDNAKO, A PRITOM (ich súčasťou je aj spojka A). Vo vedľajšej vete vyjadrujú odporovací vzťah, preto čiarku tiež píšeme.

Napríklad:

Nechcelo sa mu, a predsa jej prišiel pomôcť.

Napísala si úlohu, a jednako učivo nepochopila.

Pochopila to, a pritom ani nevedela ako.

 

3. Pred spojkovým výrazom A TO, ktorý bližšie vysvetľuje alebo uvádza dôvod výpovede, čiarku tiež píšeme.

Napríklad:

V lese rastú rôzne rastliny, a to púpava, žihľava, podbeľ a lopúch.

Kuchárky pripravili viaceré jedlá, a to rizoto, palacinky, zeleninovú polievku a pečené kura.

A TO však môže plniť iba jednoduché spojenie A so zámenom TO a vtedy čiarku nepíšeme.

Napríklad:

Včera ju mama  pochválila a to (pochvala) ju potešilo.

Najedol sa veľa a to (prejedenie) mu uškodilo.

 

4. Ak spojkou A k podraďovaciemu súvetiu pripájame ďalšiu hlavnú vetu alebo viacnásobný vetný člen tak, že vedľajšia veta je vsunutá.

Napríklad:

Počúvali príhovor, čo starosta hovorí, a mlčky prikyvovali.

Povedal mu to otec, ktorého si vážil, a dobrý kamarát.

Spýtal sa, či prídem, a položil mobil.

Do miestnosti vstúpil Ján, ktorého sme všetci poznali, a neznáma žena.

 

5. Ak je vedľajšia veta vložená za spojku A.

Napríklad:

Prídem k vám v sobotu, a ak bude dobré počasie, môžeme ísť do Vysokých Tatier.

Vypočítal ťažký príklad, a keď mu mal dať učiteľ jednotku, na sľub zabudol.

Pôjdeme tam v nedeľu, a ak nebude pršať, zostaneme tam celý týždeň.

 

6. Ak spojka A stojí za prístavkom

Napríklad:

Do cieľa pribehol prvý Janko Novák, najmladší žiak školy, a Peter Starý, najstarší žiak.

V tom istom dome v Uhrovci sa narodil Ľudovít Štúr, zakladateľ spisovnej slovenčiny, a Alexander Dubček.

 

Kedy pred spojku A môžeme, ale nemusíme písať čiarku

Ak spojka A spája hlavné vety, medzi ktorými je iný než zlučovací vzťah.

Napríklad:

Trénovali, a prehrali zápas./ Trénovali a prehrali zápas. (A sa dá zameniť za  ALE, NO).

Je tu leto, a stále je chladno./ Je tu leto a stále je chladno. (A sa dá zameniť za   ALE, NO).

V týchto vetách môžeme a nemusíme dať čiarku pred spojku A.

 


Zdroje: juls.savba.skaepress.sk
Čítajte viac o téme: Gramatika
Zdieľať na facebooku