Ako s deťmi hovoriť o intimite, nahote a sexualite?

Sexuálna výchova by nemala učiť len základy a techniky sexuálneho aktu, ale predovšetkým zmysel a význam dobrých a zdravých partnerských vzťahov.
Sexuálna výchova by nemala učiť len základy a techniky sexuálneho aktu, ale predovšetkým zmysel a význam dobrých a zdravých partnerských vzťahov. / Foto: Bigstock

V súčasnosti sa mladí ľudia a deti dozvedajú o sexe a sexualite viac z okolia a médií ako z domáceho prostredia. Komunikáciu medzi rodičmi a deťmi zastupuje výmena skúseností a často veľmi nepresných informácií medzi rovesníkmi. Ak sa s deťmi nikto otvorene nerozpráva o tejto téme, nie sú schopné nadobudnúť vedomosti o základoch anatómie a fyziológie tela, ako aj o tom, aké miesto má sexualita v našom živote. Sexuálna výchova by pritom nemala učiť len základy a techniky sexuálneho aktu, ale predovšetkým zmysel a význam dobrých a zdravých partnerských vzťahov.

 

Kedy je správny čas?

So sexualitou by sa deti mali oboznamovať od momentu, keď si začnú uvedomovať okolitý svet. Malo by ísť v tejto súvislosti hlavne o vysvetlenie medziľudských vzťahov a základných vlastností ľudského tela. Túto tému by rodičia  mali vysvetľovať vždy, keď sa deti na ňu opýtajú.

Vo veku troch až štyroch rokov dieťa väčšinou nastupuje do škôlky a začína si uvedomovať rozdiely medzi pohlaviami a tým sa zvyšuje aj jeho zvedavosť.

Vo veku šesť až desať rokov by rodičia mali postupovať v komunikácii o sexe nenásilne. Je dobré, aby ste vysvetlili a povedali deťom o tom, aký je rozdiel medzi pohlaviami, ako sa narodí bábätko a že každý z nás má otca a mamu.

Vo veku jedenásť až dvanásť rokov je vhodné  povedať o stavbe a funkcii pohlavných orgánov, o tom, čo je to menštruácia a nočná polúcia. Vysvetliť oplodnenie vajíčka, následné tehotenstvo a pôrod. Dobré je porozprávať sa s dieťaťom o niektorých telesných a duševných prejavoch a zmenách v období puberty.

Vo veku dvanásť až štrnásť rokov je vhodné vysvetliť telesné a duševné prejavy v dospelosti, priateľstvo, správanie sa muža a ženy k sebe navzájom, čo je to pohlavný pud a dôvody sexuálnej zdržanlivosti. Treba ich informovať o dostupných formách ochrany a antikoncepcie.

Výskumy ukazujú, že práve deti, ktorým chýbajú informácie, zvyčajne reagujú prehnanou zvedavosťou. Keď sa všetky dôležité veci nedozvedia od rodičov, vyhľadávajú ich aj z nevhodných zdrojov, napríklad aj na internete a v rôznych časopisoch. S deťmi sa o intimite a sexualite treba rozprávať po celý život, len je potrebné zvoliť primeranú formu.

To, ako sa rodičia pozerajú na svoje telo, ako vnímajú intimitu, sa odrazí aj na dieťati. Keď si na vyjadrenie nehy, prejavy lásky a nahotu zvyká dieťa od útleho veku, nie je neskôr zaskočené svojimi telesnými zmenami ani prebúdzajúcou sa sexualitou. Rodičia by sa úprimne a otvorene mali o týchto veciach s deťmi rozprávať odmalička, samozrejme, s použitím veku preimeraných slov, aby dieťa rozumelo, čo mu hovoríte. Ak sa dieťa na nahotu a sexualitu pýta, nie je vhodné mu povedať, že na to má čas. Je dobré mu ukázať tehotnú ženu a vysvetliť mu pri tejto príležitosti zázrak života.

 

 

Vychovávajte deti k vytváraniu kvalitných vzťahov

V dnešnej dobe je potrebné myslieť hlavne na to, ako deťom vysvetľovať podstatu kvalitných vzťahov. Samozrejme, aj v tejto oblasti je najdôležitejší príklad rodičov. Nezabúdajte však deťom veľa rozprávať o láske, emóciách, o potrebách mužov a žien i o ich rozdieloch, o tom, ako si hľadať partnera/partnerku, ktorý/á im bude rozumieť. Na tieto rozhovory môžete využiť rôzne udalosti v rodine. Napríklad oslavu výročia svadby starých rodičov, svadbu niekoho blízkeho. Toto sú tie najlepšie momenty, kedy sa rozhovoriť o láske a vzťahoch. Taktiež sa môžete porozprávať po pozretí nejakého kvalitného filmu alebo po prečítaní vhodnej knihy. Mnohí rodičia robia chybu, keď začnú prepínať televízne stanice v momente, ako sa na obrazovke objaví nevinná ľúbostná scéna alebo bozky. Oveľa lepšie je nechať scénu dopozerať a potom sa o tom porozprávať. Treba deťom vysvetliť, čo to znamená, dať im možnosť, aby dávali otázky a pripomenúť im, že kedykoľvek sa budú chcieť niečo opýtať, poviete im odpoveď.

Často dieťa vojde do splálne a vidí aj to, čo by vidieť nemalo. S deťmi školského veku ba sa mali dohodnúť jasné pravidlá, že pred vstupom do spálne je potrebné vopred zaklopať a až potom vojsť. Keď už nepríjemnej situácii  nedokážete zabrániť, určite by ste ju nemali nechať bez povšimnutia. Dieťa treba upokojiť a vysvetliť mu, že rodičia sa majú radi.

 

Ako sa rozprávať o menštruácii?

Tento rozhovor by ste mali absolvovať oveľa skôr, ako prvá menštruácia príde. Rozprávajte sa o tom, prečo dievčatám rastú prsia i o ďalších znakoch, ktoré sprevádzajú dospievanie. Povedzte im, že menštruáciu majú všetky ženy, že to nie je choroba a počas nej môžu aj cvičiť. Porozprávajte sa o tom, kde sa v kúpeľni nachádzajú vložky, ale i o tom, ako šikovne preniesť vložku cez celú triedu do WC, aby si chlapci nič nevšimli. Môžete si pomôcť nejakou encyklopédiou o ľudskom tele alebo si spoločne pozrite video o dospievaní.

 

A čo chlapci?

I keď rozhovory o dospievaní chlapci na prvý pohľad odmietajú, predsa len túžia o tom hovoriť nielen s kamarátmi, ale aj s rodičmi. Nie sú to jednoduché rozhovory. Chlapci v puberte sa urážajú, vybuchujú, búria sa. Rodičia musia byť veľmi trpezliví. Napriek tomu, že navonok pôsobia spomínaným spôsobom, potrebujú vašu lásku, pozornosť a záujem. Dávajte im sústavne najavo, že kedykoľvek môžu za vami prísť a môžete sa o všetkom porozprávať. Ak ste zistili, že majú sklony sledovať rôzne erotické videá na internete, ponúknite im namiesto toho vhodný dokument o dospievaní, ktorý si môžete pozrieť spolu.

 

Upozornite deti aj na nebezpečenstvá

Rodičia by mali svoje deti informovať aj o tom, že niektorí ľudia sa prejavujú ako sexuálni násilníci. Je dobré, keď je dieťa informované o tom, čo má pri stretnutí s takýmto človekom robiť. Pri kontakte s takýmto človekom by mali kričať, utekať a hľadať útočisko v blízkosti dospelých ľudí. Deti by mali vedieť naspamäť telefónne čísla rodičov.Ak nemajú pri sebe mobil, mali by poprosiť niekoho, aby zavolal rodičom. Deti je potrebné viesť aj k tomu, aby sa nenechali manipulovať a vydierať. Tiež ich poučte o tom, že nemusia so všetkým súhlasiť, čo im povedia dospelí ľudia.

 

Ako reagovať, keď zistíte, že  sa vaše dieťa zaujíma o pornografiu?

Používanie pornografického obsahu býva súčasťou života dospievajúcich detí, či už chceme alebo nie. V spoločenskom živote je táto téma často tabu. Celosvetovo existuje už 400 miliónov webových stránok zameraných na pornografiu. Dospievajúce deti sú tak konfrontované so sexualizovanými fotografiami a komunikáciou, ktoré nezodpovedajú stupňu ich telesného a duševného vývoja.

Spolu s online hrami vykazujú stránky so sexuálne zameraným obsahom obzvlášť vysoké riziko závislosti.  Ukázalo sa, že časté prezeranie takýchto stránok značne zvyšuje pravdepodobnosť, že sa u človeka po jednom roku vyvinie závislosť. Riziko rozvoja závislosti súvisí s uvoľňovaním dopamínu a aktiváciou centra rozkoše v mozgu. Podľa psychológie učenia sa na tom zúčastňujú rôzne mechanizmy. Mozog sa obzvlášť dobre učí vtedy, keď vzniká spojenie s emóciami (tu: vzrušenie, orgazmus), keď sa nachádzame v zraniteľnej fáze (napr. v puberte) a keď ide o prvé sexuálne skúsenosti.  Na tomto mieste sa ešte raz mimoriadne prejavuje relevancia účinku v mladom veku. Keď teda napr. pozorovanie fotografií s pornografickým obsahom vyvoláva silné pozitívne pocity (pozri tiež vyššie popísané uvoľňovanie dopamínu), môžu tieto pocity viesť v zmysle odmeňovania k zosilneniu správania, t.j. k častejšiemu užívaniu. Okrem toho môže opakujúce sa prepájanie vzrušenia, ktoré prvotne nesúvisí so sexuálnou oblasťou (napr. zobrazené násilie), a sexuálneho obsahu viesť k tomu, že medzi obomi aspektmi vznikne tesné spojenie. Následne tak aj zobrazenie násilia môže v človeku vyvolať vzrušenie.

Následky prehnaného používania sa stávajú stále častejším predmetom výskumu v rôznych odboroch (o.i. v sexuológii, vývinovej psychológii, v skúmaní pôsobenia médií). Okrem fenoménu závislosti na pornografii na internete sa skúmajú aj iné problémy, ako napr. sledovanie ilegálneho obsahu, rozvinutie tolerancie voči sexuálnemu násiliu či negatívne dopady na schopnosť utvárať si vzťahy. Veľká časť týchto výskumov a diskusií o rizikách a nebezpečenstvách sa pritom vzťahuje na dospievajúcich, pretože tí si v tomto veku utvárajú svoje sexuálne preferencie a potreby, ich mozog sa vyvíja a posilňujú sa v ňom jednotlivé štruktúry.

Keď zistíte, že vaše dieťa navštevuje tieto stránky, snažte sa s ním predovšetkým úprimne a otvorene porozprávať.

 

Ako správne viesť rozhovor?

Projekt 7 európskych štátov IPuS, ktorý sa zameriava na zodpovednú sexuálnu výchovu, odporúča, aby ste komunikáciu s dieťaťom začali jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. „Chápem, že ťa tieto stránky zaujímajú. U mňa to bolo tiež tak, len vtedy boli iné možnosti. Čo myslíš?"

2. „Dnes som sa dopočula o jednej štúdii, ktorá tvrdí, že až 60 % mladých vo veku 11-14 rokov už niekedy navštívilo stránky s pornografickým obsahom. A ty máš 12. Navštevuješ ich tiež?"

3. „Dnes som googlil slovo "odporné" a natrafil som na pornostránku. Aj tebe sa to už stalo?"

4. „Počul som od kolegov, že sa stresujú kvôli deťom, pretože pozerajú porno. Ony sú síce trochu staršie ako ty, ale aj tak som sa v duchu pýtal, či si už aj ty natrafil na pornostránku? Chceš sa o tom pozhovárať?"

5. „Dnes som ostala v rozpakoch, keď som šla okolo tvojho notebooku. Bežal na ňom pornofilm. Ťažko sa mi o tom s tebou rozpráva, ale pokúsim sa o to a prosím o to aj teba."

6. „Nechcem, aby si pozeral porno. Dohodnime sa spoločne na pravidlách, ktoré budeme v našej rodine dodržiavať."

7. „Robím si o teba veľké starosti, pretože viem, že pozeráš porno. Čo ťa na ňom tak fascinuje?"

8. „Viem, že pozeráš porno a mám z toho strach. Keď proti tomu nič nepodniknem, môžem byť trestne stíhaný. Vieš o tom?"

9.„Keď si tam spomínam na svoje detstvo, vybavujem si, že sme potajomky pozerali na VHS kazetách film o Jozefíne Mutzenbacherovej. Bola to viedenská prostitútka, ktorá hrala v niekoľkých pornofilmoch. Dnes je to už všetko inak. Stačí pár minút a kliknutím si otvoríš toľko videí, koľko len chceš. Čo si o tom myslíš?"

10. „Ostal som prekvapený, keď mi kolega rozprával, že je dnes úplne normálne, že si mladí ľudia navzájom posielajú cez smartfóny dosť odvážne fotografie. Je to pravda?"

11. „Keď si teraz spomínam, ako som pre môjho priateľa urobila prvú svoju odvážnu fotografiu – áno, klasickým fotoaparátom a potom som celé dni čakala, než som ju uvidela vyvolanú a mohla som mu ju darovať – je neuveriteľné, ako rýchlo sa to dnes dá cez WhatsApp alebo Snapchat. Až ma to desí. Hlavne preto, lebo neviem, kto všetko si tú fotku bude prezerať. Aj tebe to tak pripadá?"

12. „Počul som dnes o novej móde, sextingu. To je keď rozposielaš svoje intímne/erotické fotky či videá cez internet. Aj ty si už niekedy také niečo robila? Môžeme sa o tom porozprávať?"

 

Deti potrebujú o tejto problematike vedieť čo najviac, aby si dokázali o tomto pre nich tajomnom svete urobiť lepšiu predstavu. Okrem toho, že sa s nimi na túto tému môžete rozprávať, pomôžte im tiež vytvoriť im základ hodnôt a noriem, pomocou ktorých si budú môcť takýto obsah zaradiť a utvoriť si vlastnú predstavu o sexualite a aj o partnerstve. Spolu s osvetou o možných rizikách a nebezpečenstvách sa môžu dospievajúci naučiť zaobchádzať so sexuálnym obsahom na internete s rozmyslom tak, že nebudú poškodzovať svoju osobnosť a psychické zdravie.

 


Zdroje:
ipus4family.eu/sk
Jitka Machová, Dagmar Kubátová: Výchova ke zdraví
Nicky a Sila Lee: Kniha o rodičovství
Čítajte viac o téme: Sexuálna výchova
Zdieľať na facebooku