Trápi vás nerozhodnosť? Skúste použiť PRAVIDLO 10/10/10

Nerozhodnosť často sprevádzajú mnohé otázky a človek často ani nevie, čo jeho nerozhodnosť spôsobuje. Exis­tu­je však jed­na metó­da, kto­rá pro­ces rozhodovania dokáže ľuďom veľ­mi uľah­čiť.
Nerozhodnosť často sprevádzajú mnohé otázky a človek často ani nevie, čo jeho nerozhodnosť spôsobuje. Exis­tu­je však jed­na metó­da, kto­rá pro­ces rozhodovania dokáže ľuďom veľ­mi uľah­čiť. / Foto: Pexels

Mnohí ľudia majú veľké problémy urobiť rozhodnutie. Nerozhodnosť často sprevádzajú mnohé otázky a človek často ani nevie, čo jeho nerozhodnosť spôsobuje. Má to niečo spoločné s našou výchovou, malou sebaúctou, strachom zo zlyhania alebo naším nedostatkom sebadôvery? Psychológovia však hovoria, že  nerozhodnosť najčastejšie pramení z  nedostatku zodpovednosti prijať následky svojich rozhodnutí, zo strachu urobiť chyby, z obavy z nedokonalosti a je to tiež strach zo zlyhania. Niekedy sme nerozhodní pri maličkostiach, ale k sku­toč­ným prob­lé­mom dochá­dza vte­dy, keď sa musíme posta­viť pred neja­ké závaž­né život­né roz­hod­nu­tie. Vte­dy vie neroz­hod­nosť poriad­ne skom­pli­ko­vať život. Je to jedna z najčastejších príčin neúspechu. Nerozhodnosť spomaľuje cestu za vlastným šťastím. S nerozhodnosťou sa často stráca chuť i motivácia a oberá nás  o drahocenný čas a energiu. Kvôli nerozhodnosti opakovane rozmýšľame nad vecami, nad ktorými sme už veľakrát rozmýšľali. Opakovane sa uisťujeme a opakovane sa nevieme rozhodnúť. Boli by sme radi, keby nakoniec rozhodol niekto za nás. Nech je on zodpovedný za prípadné omyly a zlyhania. Takto nejako vyzerá nerozhodnosť v praxi.

Exis­tu­je však jed­na metó­da, kto­rá pro­ces rozhodovania dokáže veľ­mi uľah­čiť. Jej názov je  PRAVIDLO 10/10/10.

 

Autorkou tejto metódy je Suzy Welchová, ktorá je publicistkou a redaktorkou. Suzy potrebovala vyvážiť svoj hektický život a vytvoriť tak rovnováhu medzi svojím pracovným a súkromným životom. Musela však čeliť viacerým životným dilemám a v mnohých situáciách sa tiež nevedela dlho rozhodnúť pre konečné riešenie. A práve v tomto období vymyslela PRAVIDLO 10/10/10.

Jeho podstata je veľmi jednoduchá. Ak stojíme pred dôležitou životnou dilemou a nedokážeme sa rozhodnúť,  mali by sme sa sústrediť na jednu z ponúkaných možností a položiť si nasledovné 3 otázky:

 

  • Aké dôsledky bude mať naše rozhodnutie o 10 minút? Ako sa cítime, keď si ich predstavujeme?
  • Ak sa rozhodneme pre danú možnosť, ako sa budeme cítiť takto o 10 mesiacov?
  • Ak sa rozhodneme pre danú možnosť, ako sa budeme cítiť takto o 10 rokov?

 

Nerozhodujme sa s horúcou hlavou, odpovede si napíšme na papier a dôkladne nad nimi popremýšľajme.

 

Používanie PRAVIDLA 10/10/10

Toto pravidlo môžeme použiť prakticky všade. Či  už premýšľame nad svadbou, nad zmenou práce, či výberom školy.

Každý človek má nejaké priority. Cieľom tejto metódy je práve to, aby sme sa nad nimi zamysleli, no zároveň prehodnotili, čo by sa v priebehu 10 mesiacov či 10 rokov mohlo zmeniť. Toto pravidlo nám pomôže získať potrebný nadhľad, ktorý nám mnohokrát pri riešení ťažkých životných situácií chýba.

Čítajte viac o téme: Rozhodovanie
Zdieľať na facebooku