Ako rodič spozná, že by jeho dieťa mohlo študovať na osemročnom gymnáziu?

V súčasnosti rodičia neprihlasujú deti na osemročné  gymnáziá len preto, že je ich dieťa napríklad nadpriemerne inteligentné, ale aj preto, lebo sa boja, že o niečo príde.
V súčasnosti rodičia neprihlasujú deti na osemročné gymnáziá len preto, že je ich dieťa napríklad nadpriemerne inteligentné, ale aj preto, lebo sa boja, že o niečo príde. / Foto: Shutterstock

Nedávne zistenie Ústavu výskumu a rozvoja vzdelávania v Českej republike v rámci projektu Close hovorí o tom, že o štúdium na gymnáziu sa viac zaujímajú rodičia detí ako samotné deti. V súčasnosti rodičia neprihlasujú deti na osemročné  gymnáziá len preto, že je ich dieťa napríklad nadpriemerne inteligentné, ale aj preto, lebo sa boja, či o niečo nepríde, ak na gymnázium nepôjde alebo sa obávajú aj toho, že zostane v triede s premernými a slabými  spolužiakmi, ktorí na osemročné gymnáziá nešli.

Deti sa na gymnázium väčšinou dostávajú na základe prijímacích skúšok, v rámci ktorých musia absolvovať testy väčšinou z matematiky a materinského jazyka. Tieto testy sú zamerané na vedomosti, logické myslenie a na čítanie s porozumením.

Výsledky výskumu tiež hovoria o tom, že na osemročné gymnáziá sa dostávajú väčšinou deti, ktoré sa na prijímacie skúšky špeciálne pripravovali rôznymi formami doučovania. Bolo zistené, že bežná príprava v škole nestačí na to, aby dieťa prijímacie skúšky urobilo úspešne. Z uvedeného vyplýva, že na gymnáziá sa často nedostanú prirodzené študijné typy, ale  deti, ktoré sa vo zvýšenej miere na prijímacie skúšky pripravovali, a preto ich urobili lepšie ako tí, ktorí nemali možnosť venovať sa zvýšenej systematickej príprave. Ide väčšinou o deti, ktorým rodina rôzne prípravné kurzy nezaplatila alebo sa im samotní rodičia v tomto smere nevenovali. Tieto deti môžu byť aj študijné typy, majú o vzdelávanie skutočný záujem, ale kvôli nedostatočnej príprave sa na gymnázium nedostanú, pretože urobia horšie prijímacie skúšky ako tí, ktorí mali špeciálnu prípravu mimo školy.

„Tí, ktorí majú aspoň jedného rodiča vysokoškoláka, sa podľa štúdie hlásia na gymnáziá s trikrát vyššou pravdepodobnosťou ako deti rodičov s nižším vzdelaním,“ uviedla autorka projektu Jana Straková.

Problém je však v tom, že ak sa dieťa dostane na osemročné gymnázium z donútenia rodičov, často nedokáže zvládať zvýšený tlak na učenie celých osem rokov.

Bolo by ideálne, keby sa na gymnáziá dostávali len tie deti, ktoré o štúdium záujem skutočne majú, ale nie vždy je tomu tak. Riaditeľka pražského gymnázia a skúsená pedagogička PhDr. Renata Schejbalová v Českom rozhlase uviedla základné informácie o tom, ako sa dá zistiť, že dieťa má o štúdium na gymnáziu nielen skutočný záujem, ale aj určité predpoklady.

 

Podľa čoho zistíte, že sa vaše dieťa hodí na osemročné gymnázium?

  • dieťa by malo byť prirodzene zvedavé,
  • malo by  mať veľkú chuť učiť sa,
  • malo by mať veľkú chuť čítať knihy,
  • dôležité je zistiť, či vie čítať s porozumením, nestačí vedieť pekne a výrazne čítať, dieťa musí textu rozumieť,
  • dieťa musí byť pri učení trpezlivé, nezabúdajte na to, že ak bude študovať na osemročnom gymnáziu, bude sa musieť učiť každý deň niekoľko rokov,
  • úprimne sa porozprávajte s dieťaťom o tom, či naozaj chce ísť na osemročné gymnázium, nerozhodujte za dieťa bez jeho vlastného vyjadrenia,
  • nestresujte dieťa  a povedzte mu, že ak sa na gymnázium nedostane, svet sa nezrúti,
  • malo by byť na učenie nielen nadané, ale malo by byť aj zrelé na to, aby  mohlo študovať na gymnáziu,
  • ak sa vaše dieťa skutočne nerado učí alebo jeho výkon nie je vyrovnaný, resp. na skúškach dosiahlo jedno z posledných umiestnení v poradí, na gymnázium ho nedávajte, pretože ak nastúpi, v triede bude patriť medzi najhorších a veľmi sa mu zníži sebavedomie, čo nepredstavuje dobrý štart do života.

 

Ak naozaj veľmi váhate, či dieťa na osmeročné gymnázium dať alebo nedať, môžete sa poradiť s odborníkmi v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré by sa malo nachádzať v každom väčšom meste.

 

Čítajte viac o téme: Nadané deti
Zdieľať na facebooku