Aj s problematickými ľuďmi sa dá vychádzať dobre

Zvládnuť vychádzať s problematickými ľuďmi sa dá. Stačí na to sústrediť svoju pozornosť.
Zvládnuť vychádzať s problematickými ľuďmi sa dá. Stačí na to sústrediť svoju pozornosť. / Foto: Shutterstock

„Na to, aby bol človek príjemný, stačí, aby sa zaujímal o iných a o iné veci a aby zistil, že iní ľudia sú spravidla veľmi podobní ako my a s vďačnosťou pripustiť, že rozmanitosť je úžasnou súčasťou života.“
- Frank Swinnerton

Mnohí z nás sa pokúšajú vyhnúť problematickým ľuďom, lebo stretnutia s nimi môžu byť vyčerpávajúce. Lenže niekedy, keď sa im vyhýbame, môže to mať pre nás ešte horšie dôsledky. Môže to viesť k neriešeným konfliktom a nedorozumeniam, ktoré nás môžu v konečnom dôsledku ešte viac vyčerpať. A na pracovisku alebo v škole, kde musíme navzájom aj spolupracovať, musíme sa učiť vychádzať s každým.

Jeden z najznámejších autorov kníh z oblasti komunikácie a prednášania na verejnosti Dale Carnegie vytvoril zoznam odporúčaní, čo by sme mali robiť, aby sme zvládali vzťahy s problematickými ľuďmi, získali si ich pre spoluprácu a zredukovali riziko konfliktu.

 

Najznámejšie Carnegieho odporúčania na zvládnutie vzťahov s problematickými ľuďmi sú tieto:

 • Dajte druhým šancu, aby sporné situácie boli rozhodnuté v ich prospech.
 • Vyhýbajte sa tomu, aby ste všetko brali osobne.
 • Počúvajte s úmyslom porzumieť a všímajte si aj reč tela.
 • Zachovajte si pozitívny postoj.
 • Pokúste sa na veci pozrieť aj očami tej druhej osoby.
 • Robte kompromisy.
 • Vyhýbajte sa tomu, aby ste robili nepodložené závery.
 • Naučte sa poskytovať a prijímať konštruktívnu spätnú väzbu.
 • Prejavujte úprimný záujem.
 • Rešpektujte súkromie iných.
 • Majte na pamäti, že pohľad ľudí na veci závisí od ich životných skúseností.
 • Buďte úprimní a otvorení.
 • Počúvajte bez predpojatosti.
 • Nebuďte povýšeneckí.

 

A ktoré sú najznámejšie problémové typy ľudí?

NEGATIVISTI

Negativisti majú zvyčajne odmietavé postoje a pesimistický pohľad na svet. Často bývajú nahnevaní, arogantní, deprimovaní a frustrovaní. Často sa  tiež sťažujú a iných kritizujú.

 

TÍ, KTORÍ SA BRÁNIA ZMENÁM

Zmenám sa bránia buď navonok, alebo vnútorne. Niekedy sa môže navonok zdať, že so zmenou súhlasia, ale spomaľujú jej reálne zavedenie.

 

KLEBETNÍCI

Klebetníci nachádzajú potešenie v tom, že sa do všetkého miešajú a šírením klebiet podnecujú konflikty. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj ľudí, ktorí nám hovoria jedno a za naším chrbtom niečo iné. Toto ich správanie môže byť buď výsledkom  ich osamelosti, alebo toho, že pracovisko je pre nich jediným miestom interakcie.

 

BEDÁKAVCI

Často o sebe tvrdia: „Ja som taký chudák!“ Títo ľudia zostávajú dlho v práci, často robia prácu navyše a potom sa neustále sťažujú na pracovné preťaženie. Neustále bedákajú nad tým, akí sú zaneprázdnení a ako sa vždy objaví nejaká iná práce okrem tej, na ktorú sa mali sústrediť. Majú pocit, že práve oni musia robiť tie najťažšie práce.

 

OBVIŇOVAČI

Obviňovači sú vždy, keď sa vyskytne nejaká chyba, pripravení ukázať prstom na každého iného okrem seba. Títo ľudia vždy vedia vysvetliť, prečo oni za danú chybu nezodpovedajú. Bývajú aj špecialisti na výhovorky a odkladanie povinností na neskôr.

 

Ako vyjadnávať a dospieť ku kompromisom s problematickými ľuďmi?

1. Majte pozitívny postoj

Postoj má rozhodujúci podiel na tom, čo dosiahnete. Máte oveľa lepšiu šancu na to, že riešenie bude vzájomne výhodné, ak k vyjednávaniu pristúpite ako k príležitosti niečo sa naučiť a dosiahnuť priaznivý výsledok.

 

2. Dohodnite sa na jasnej definícii problému

Dohodnite sa na jasnom a vecnom vymedzení problému. Ak je situácia zložitá, hľadajte spôsoby, ako ju rozčleniť na menšie oblasti a tie riešte postupne.

 

3. Dôkladne si všetko premyslite

Dožičte si čas na plánovanie. Je potrebné nielen vedieť, akú sú riziká pre vás, ale aj s čím si robí starosti druhá strana a aká je jej motivácia. Vezmite do úvahy vzťahy či situácie z minulosti, ktoré by mohli rokovanie ovplyvniť. Buďte si vedomí, v čom nemožno ustúpiť a v čom dohoda nie je vylúčená.

 

4. Úprimne vyhodnoťte svoje postavenie

Zvážte, do akej miery dôverujete tej druhej osobe a celému postupu. Buďte si vedomí toho, čo z čŕt vašej osbnosti môže v tom procese pomôcť alebo v ňom brániť.

 

5. Zistite, ktoré záujmy máte rovnaké

Nájdite to, v čom ste si podobní. Hľadajte spoločné ciele, zámery, aby ste získali určitý pocit spolupatričnosti.Zamerajte sa na budúcnosť, hovorte o tom, čo treba urobiť a problém riešte spoločne.

 

6. Zamerajte sa na problém a nie na osoby

Vyhnite sa akýmkoľvek slovným útokom či kritickým vyjadreniam k názorom druhej osoby. Vyhnite sa  tiež zmienkam o minulosti alebo obviňovaniu druhej osoby. Tým sa konflit odosobní, témy sa oddelia od ľudí.

 

7. Buďte otvorení

Hovorte otvorene a jasne o tom, čo je pre vás dôležité.

 

8.Vytvorte možnosti a alternatívy

Vytvorte podmienky na kompromis. Zvážte možnosť ustúpiť v oblastiach, ktoré možno znamenajú veľa pre druhú osobu, pre vás však nie sú až také dôležité.

 

9. Rozhovor ukončite pozitívne

Predostrite návrh, vďaka ktorému ani jedna strana neprehráva a ubezpečte sa, že každý odchádza s pocitom, že vyhral. Podajte si ruky a dohodnite ďalšie kroky. Dohodnite sa, kto za čo zodpovedá. Ak ste sa ocitli v slepej uličke, otvorene konštatujte, že ste sa nezhodli.

 

10.Neberte rokovanie ako nepríjemnú záležitosť

Považujte za prínos, že sa oboznamujete s názomi iných ľudí. Mnohí ľudia tvrdia, že po prekonaní nejakého konfliktu a dosiahnutí zhody sa ich vzťahy ešte viac posilnili. Učte sa z každého stretnutia.

 


Zdroj: Dale Carnegie: Život je krátky. Žite tak, aby bol úžasný
Čítajte viac o téme: Efektívna komunikácia
Zdieľať na facebooku