Ako sa môžu deti hrať s hlasom?

Úlohou hlasových cvičení je výcvik v ovládaní fyziologicky správne utvoreného hlasu na realizáciu hovorenej reči.
Úlohou hlasových cvičení je výcvik v ovládaní fyziologicky správne utvoreného hlasu na realizáciu hovorenej reči. / Foto: Shutterstock

Dýchacie aj hlasové orgány sa podieľajú na tvorení hlasu. Podmienkou správne znejúceho hlasu je bráničné dýchanie so zadržiavaním dychu, mäkké, nenásilné hlasové nasadenie a rozozvučanie (ozvučenie čelových dutín). Tieto funkcie je potrebné precvičovať a jedným zo spôsobov sú tzv. hlasové cvičenia.Úlohou hlasových cvičení je výcvik v ovládaní fyziologicky správne utvoreného hlasu na realizáciu hovorenej reči. Dieťa sa prostredníctvom hlasových cvičení učí vedome používať svoj hlas – jeho výšku, hĺbku a farbu pri hovorení alebo pri speve.

Hlas je aj v edukačnom prostredí najdôležitejším edukačným prostriedkom, preto si zaslúži pozornosť, starostlivosť a hygienu. Učiteľka materskej školy by mala poznať, ovládať a rešpektovať zásady hlasovej hygieny, aby predišla poruchám hlasu a nesprávnym návykom (svojho hlasu aj hlasovým poruchám detí).

 

Základnými zásadami hlasovej hygieny sú:

 • používanie mäkkého hlasového začiatku,
 • vedomá a práca s dychom,
 • funkčné a zároveň ekonomické narábanie s pauzou.

 

Medzi sekundárne zásady hlasovej hygieny patria:

 • hovoriť vo vyvetranej miestnosti,
 • nekričať,
 • nepoužívať tvrdý hlasový začiatok,
 • neodkašliavať si naprázdno a silou,
 • nešepkať,
 • nekričať,
 • robiť si pauzy v rečovom prejave,
 • nepiť studené nápoje,
 • nezdržiavať sa v prašnom a zadymenom prostredí.

 

Príprava rečového aparátu na rečový prejav a učenie sa správnej výslovnosti  sa venujú prípravné cvičenia. Prípravnými cvičeniami označujeme cvičenia, pri ktorých sa usilujeme hravým spôsobom rozvíjať motoriku dýchacích, hlasotvorných, hláskotvorných orgánov a schopnosť fonematickej diferenciácie. Podľa A. Antušekovej sa najčastejšie rozdeľujú na dychové, hlasové a artikulačné cvičenia. J. Palenčárová k nim pridáva aj relaxačné cvičenia. Prípravných cvičení existujú naozaj veľmi veľké množstvo, záleží len od učiteľa, ktoré z nich si vyberie.

My sa dnes pozrieme na niektoré hlasové hry a cvičenia, ktoré môžu využívať nielen učiteľky v materských školách, ale rodičia doma pri hrách so svojimi deťmi.

 

Hra OZVENA

Deti vytvoria dvojice. Jeden z dvojice zakričí slovo a druhý ho zopakuje niekoľkokrát ako ozvena. Môže pri tom meniť intenzitu hlasu. Začiatok je  silný, na konci použijú takmer šepot. Potom si vo dvojici úlohy vymenia.

 

Hra PAPAGÁJ

Jedno dieťa hovorí slová a druhé dieťa tieto slová opakuje. Potom sa v činnosti vystriedajú.

 

Hra NA ŽABKY ALEBO INDIÁNOV

Deti stoja v kruhu a kvákajú ako žabky. Potom hru môžete zmeniť tak, že deti budú vydávať indiánsky pokrik áááááááááááááááááááááááá a prerušovane si budú zakrývať ústa ako Indiáni.

 

Hra NA ZVIERATKÁ

Prečítajte deťom rozprávku, v ktorej vystupuje viac zvierat. Napríklad myška, had, medveď, pes, mačka a podobne. S deťmi sa potom môžete hrať tak, že si zahráte niektoré situácie z rozprávky a sústredíte sa na hlas zvierat. Motivujte deti k tomu, aby napodobňovali hlasy zvierat. Neskôr môžete hru zmeniť aj tak, že tieto zvieracie hlasy budú napodobňovať hrubo, tenko, vysoko, nízko a podobne.

 

Hra SIRÉNA

Deti najprv sedia. Povedzte im, aby vydali ten najhlbší tón, aký sa im podarí – ííííííííí. Potom sa deti postavia a zároveň si svoj hlas trošku zodvihnú. Najvyšší tón by mali spievať vtedy, keď budú stáť úplne rovno. Pokračujte potom zo stoja a najvyššieho tónu až k tónu najnižšiemu, kedy budú opäť sedieť. Opakovaným vstávaním a sadaním hlas  sa bude podobať zvuku sirény. Obmenou môže byť aj zaseknutá siréna, kedy sa s deťmi môžete zastaviť. Na chvíľku môžete zastaviť pohyb aj zvuk.

 

Hra ODRAZ HLASU

Do pohára deti zaspievajú nejakú pesničku. Povedzte im, aby pri tomto speve pozorovali svoj hlas. Svoj hlas môžu pozorovať aj tak, že si zakryjú uši a povedia nejaké slovo.

 

Hra U KOVÁČA

Kováč nemusí ukuť tenší hlások len vlkovi z rozprávky. S deťmi sa môžete hrať tak, že pôjdu ku kováčovi a ten mi raz ukuje tenší hlas, potom hrubší a podobne.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
PALENČÁROVÁ,J. – BAJZÍKOVÁ,V.: Rozcvičme si jazýčky
ANTUŠEKOVÁ,A.: Preventívna logopedická starostlivosť
GODIN, I., PALOVČÍK, M. : Hlasová výchova
Čítajte viac o téme: Reč detí
Zdieľať na facebooku