Ako učiteľ spozná žiaka, ktorého učenie baví?

Určite sa už mnoho učiteľov zamýšľalo nad tým, ako vlastne spoznať v škole žiaka, ktorý je perfektne vnútorne motivovaný, ktorý sa rád učí a je v škole spokojný. Soňa Rýdl ho opísala pár vetami.
Určite sa už mnoho učiteľov zamýšľalo nad tým, ako vlastne spoznať v škole žiaka, ktorý je perfektne vnútorne motivovaný, ktorý sa rád učí a je v škole spokojný. Soňa Rýdl ho opísala pár vetami. / Foto: Shutterstock

Motivácia žiakov patrí k významným faktorom vplývajúcim na vyučovací proces. Hlavne mladší žiaci potrebujú byť dostatočne motivovaní, pretože sa vo veľkom svete iba hladajú. Niektorí sa pre učenie motivujú rýchlo, iným to trvá dlhšie a niektorí sa pre učenie nezmotivujú nikdy. Aj taká je realita. V prípade, že učiteľ nevenuje motivácii žiakov dostatočnú pozornosť, znižuje efektívnosť svojho pedagogického snaženia. V dnešnej dobe sú už celkom dobre prebádané najznámejšie metódy vonkajšej  motivácie.

Vonkajšia motivácia je poskytovaná jedincovi zvonka, čiže jeho okolím. Ide najmä o snahu získať odmenu alebo sa vyhnúť trestu. Dôležitá je však aj vnútorná motivácia žiaka. Vnútorná motivácia poskytovaná jedincovi zvnútra nie je závislá od jeho okolia. Vnútorne motivovaného žiaka uspokojuje samotné učenie. Medzi vnútorné motívy pri učení patrí sebarealizácia, zvedavosť, radosť z objavu, výkonnosť, potreba pochopiť, spolupracovať s druhými a niekam patriť. Pre vnútornú motiváciu žiaka je potrebné, aby učenie vnímal ako zmysluplnú činnosť. Mnoho psychológov hovorí, že vnútorná motivácia je vlastne jediný druh skutočnej motivácie. Ani jeden učiteľ,  motivátor či osobný tréner nemôže človeka priviesť k úspechu, ak človek sám nechce. Je možné, že človek môže človeka povzbudiť, ukázať mu cestu, ale reálne kroky musí urobiť sám za seba. Preto je tak dôležité vedieť motivovať samých seba.

Určite sa už mnoho učiteľov zamýšľalo nad tým, ako vlastne spoznať v škole žiaka, ktorý je perfektne vnútorne motivovaný, ktorý sa rád učí a je v škole spokojný.

Nad touto skutočnosťou sa zamýšľala aj Soňa Rýdl, lektorka programu Rešpektovať a byť rešpektovaný, v jednej z diskusií, ktoré pravidelne organizuje SKAV (dobrovoľné zoskupenie pedagogických asociácií, programov a občianskych združení usilujúcich sa o podporu a ochranu progresívnych zmien vo vzdelávaní v Českej republike).

Soňa Rýdl uviedla základné znaky zaujatého a vnútorne motivovaného dieťaťa:

  1. Je zaujaté a hlboko ponorené do riešenia úlohy.
  2. Prejavuje emócie, radosť, prekvapenie a nadšenie z toho, že niečo pochopilo.
  3. Dáva otázky k téme.
  4. Vie povedať, že niečomu nerozumie.
  5. Chyby vníma ako impulz k tomu, že má niečo urobiť ináč.
  6. Púšťa sa aj do náročnejších úloh, vynakladá veľkú snahu na prekonávanie prekážok.
  7. Nepotrebuje žiadnu odmenu a pochvalu. Robí veci preto, že mu dávajú zmysel a tešia ho.

 

Nuž a na záver sa môžeme už len opýtať: „Koľko takýchto detí sedí dnes v našich triedach?“

Zdieľať na facebooku