Odmeny deti motivujú i vychovávajú

  

Dnešné deti milujú prepych, sú nevychované, pohŕdajú autoritami, nevážia si starších. Odporujú rodičom a týrajú svojich učiteľov.
(SOKRATES, 390 pred Kristom)

 

Naše deti majú veľa prianí a túžob a pretože ich milujeme, väčšinu prianí im splníme bez toho, aby sme hlbšie uvažovali nad tým, či je to správne, vhodné alebo pre dieťa prospešné. Múdri rodičia nákup darčekov a povolenie vytúžených činností automaticky dávajú do súvislosti s dobrým správaním dieťaťa. Deti sa tak učia, že dobré a vhodné správanie má pre nich veľký význam. Psychológovia často upozorňujú rodičov na to, aby atraktívne a zaujímavé činnosti alebo darčeky nerozdávali len tak pre nič za nič. Je dôležité, aby sa dieťa na svoju odmenu dokázalo dlhšie obdobie tešiť a ešte dôležitejšie je, aby si uvedomilo, za aké formy správania ju dostalo. Takto sa učí nielen trpezlivosti, disciplíne, ale vďaka uvedenému prístupu si uvedomuje hodnoty a učí si vážiť samé seba. Dobrý pocit zo seba je totiž pre dieťa väčšou hodnotou ako samotný darček.

Deti môžete k dobrým skutkom a správaniu motivovať napríklad takýmito vetami:  „Dnes si bol celý deň dobrý, a tak pôjdeme na zmrzlinu. Dnes som si všimla, že si sa pekne podelil o hračky so sestrou, a tak môžeš dlhšie pozerať rozprávku. Dnes si pomáhal s úlohami bratovi, a tak môžeš dlhšie hrať futbal. Tento týždeň si mi výborne pomohla s upratovaním, a tak ti zvýšim vreckové.“

Ak dieťa odmeňujete nejakou činnosťou alebo darčekom, vždy mu súčasne niekoľkými slovami za niečo poďakujte a povzbuďte ho. Sústreďujte pozornosť na vhodné správanie.

Ani pri takejto forme odmeňovania však nezabúdajme na opatrnosť. Nerobte z každého dobrého skutku zázrak. Toto by v deťoch vyvolalo dojem, že túžite len  po ich dokonalosti. Mohlo by u nich dôjsť k zatrpknutiu a mohli by nadobudnúť nesprávny postoj k usilovnej práci smerujúcej k stanovenému cieľu. Niektoré zábavné činnosti je preto dobré povoliť deťom pravidelne. Primeraným a premysleným odmeňovaním by sme ich mali naučiť, že vhodné správanie je dôležité preto, lebo je to správne a morálne.

Odmeňovanie je len jedným zo spôsobov ako dať dieťaťu pozitívnu spätnú väzbu, preukázať obdiv a uznanie.

 

Ako teda začať s odmeňovaním?

 

1. Nastavte si očakávania

Jasne vysvetlite dieťaťu, čo od neho očakávate. Vaše očakávania by mali byť pre dieťa jasne pochopiteľné, zmysluplné a predovšetkým dosiahnuteľné.

 

2. Zvoľte vhodnú odmenu, ktorú vaše dieťa ocení

Nie  je možné, aby ste dieťa každý deň  za odmenu vzali do kina, či kúpili novú hračku. Zvoľte si preto odmeny, ktoré budete môcť uplatniť naozaj na dennej báze ako napr. extra rozprávka na dobrú noc, neskorší odchod do postele alebo obľúbená sladkosť.

 

3. Snažte sa o jednoduchosť

Nech sa rozhodnete pre akúkoľvek odmenu, snažte sa v tomto systéme zachovať jednoduchosť a rovnováhu. Toto umožní vášmu dieťaťu vážiť si v živote aj malé veci.

 

4. Buďte pri vašich dohodách dôsledný

Dotiahnite svoje dohody do konca tak, ako ste sľúbili. Ak dieťa nesplní vašu dohodu a nepreukáže správanie, ktoré ste očakávali, buďte spravodlivý. Žiadnu odmenu mu nedajte. Možno bude znepokojené, ale je dôležité, aby pochopilo zmysel dohody. Táto vytrvalosť sa vám mnohonásobne vráti.

 

5. Nemeňte pravidlá

Pravidelnosť je pre dieťa kľúčová pri dosahovaní pozitívnych výsledkov. Pokúste sa dosiahnuť rovnováhu medzi vonkajšími a vnútornými úlohami. Určite si, čo môže byť jeho vlastná odmena a čo si vyžaduje niečo navyše.

 

 

Skúsený americký psychológ Sal Severe skúmal päť rokov na vzorke 3000 rodičov, ktoré odmeny sú pre deti najatraktívnejšie. Možno niektoré z nich zaujmú aj vaše deti, a tak vám pomôžu pri ich naštartovaní k lepším skutkom.

 

 

Zdroje:

Sal Severe: Čo robiť, aby sa vaše deti vhodne správali

Steve Biddulph: Prečo sú šťastné deti šťastné

sheknows.com

Čítajte viac o téme: Motivácia, Chválenie dieťaťa
Zdieľať na facebooku