Čo trápi dnešné deti?

Čo trápi dnešné deti?
Čo trápi dnešné deti? / Foto: Bigsstock

Najzraniteľnejšími ľudskými bytosťami sú bezpochyby deti. Zmätok, ktorý sa často nachádza okolo nich, im nepridáva na dobrej nálade.  Aj deti majú svoje trápenia a často prežívajú úzkosť či stres. Najhoršie je, keď si o svojich problémoch nemajú s kým pohovoriť, keď dospelí nemajú na ich svet čas. Našťastie takmer v každej európskej krajine existujú linky detskej istoty, linky dôvery či linky bezpečia, na ktoré môžu deti zavolať. Mnohé psychologické poradne pre deti pôsobia aj na sociálnych sieťach.

O problémoch detí najzasvätenejšie vedia rozprávať práve pracovníci už spomínaných inštitúcií. Jedným z nich je aj riaditeľ českej Linky bezpečí, Peter Porubský. Na základe zistení a skúseností (na Linku bezpečí volá denne vyše 500 detí) Peter Porubský hovorí, že deti najviac trápia nasledujúce problémy:

 

1. Vzťahy

„Štyridsať percent volaní na linku sa dotýka vzťahov,“ konštatuje Peter Porubský. Deti trápia vzťahy s rodičmi, súrodencami, so spolužiakmi, kamarátmi. Majú problémy v kolektíve, napríklad so šikanou. Je  pre ne stále väčším problémom zapadnúť do kolektívu. 13 - 15 ročné deti majú problémy aj s láskou a partnerskými vzťahmi. Deti v tomto veku sa učia nadväzovať partnerské vzťahy a učia sa láske.

 

2. Kyberšikana a kyberstalking

Do roku 2007 sme nepoznali problémy s kyberšikanou, v súčasnosti tento problém narastá. Museli sme sa naučiť pracovať aj s pojmom kyberstalking, čo vlastne znamená dlhodobé, opakované, systematické a stupňované prenasledovanie a obťažovanie obetí pomocou informačných a komunikačných technológií. Kyberstalking zahrňuje napríklad vyhrážky, nepravdivé obvinenia, krádeže identity či dát, monitorovanie počítačov, sexuálne obťažovanie a iné formy agresie.

 

3. Túžba byť perfektný a obľúbený

Tento fenomén priniesla nová doba, ktorá je zameraná na krásu, výkon a neustálu prezentáciu vlastnej osoby. Problém priniesli so sebou sociálne siete, ktoré tlačia deti i dospelých do toho, aby sa neustále prezentovali v tom najaktraktívnejšom zmysle slova. Každý túži byť krásny, chce si robiť tie najkrajšie selfie, mať krásne veci, pohybovať sa v exkluzívnom prostredí. Keď  neprichádza pozitívna spätná väzba od vrstovníkov alebo deťom niečo so spomínaných atribútov chýba, nastáva problém.

 

4. Sebapoškodzovanie

Deti si v tomto prípade volia bolesť ako nástroj, vďaka ktorému sa dostávajú do kontaktu samy so sebou. „ Pri sebapoškodzovaní si dieťa nechce ublížiť, ale v prípade, keď sa nachádza v ťažkom emočnom stave, tak potrebuje kontakt samo so sebou a ten kontakt môže prežívať len cez bolesť, ktorú si navodí. Tento problém je tiež novší, pred desiatimi rokmi sme ho ešte neriešili,“ vysvetľuje Peter Porubský. Tento problém sa vyskytuje aj u 11 – 12 ročných detí. „Niekedy detské problémy, ktoré sa dlhodobo neriešia, môžu vyústiť až do sebevražedných úmyslov. Aj tieto problémy denne riešime. V priemere nám kvôli tomuto problému volajú deti jeden až trikrát za deň,“ dodáva Peter Porubský.

 

Mnoho problémov vzniká hlavne preto, lebo deti majú tendenciu vzťahovať na seba, že ony sú vinné za problémy v rodine alebo v škole. Deti si veľmi často myslia, že práve ony môžu aj za rozvody rodičov. Tiež v škole, keď sa stanú obeťou šikany, vinu často berú na seba. V takýchto prípadoch je veľmi potrebné deťom vysvetľovať, že ony za vzniknutú situáciu nemôžu, že sa na problém môžu pozerať aj ináč a majú právo na ochranu.

 

„Všetci si myslíme, že poznáme svoje deti,
ale až príliš často naozaj nevidíme alebo nepočujeme, ba ani nechápeme, čo ich skutočne trápi.“
- Dr. Jamamoto

Zdieľať na facebooku