Diskusná stratégia – bod zlomu

Tip pre učiteľov na prácu so študentmi: Diskusná stratégia – bod zlomu
Tip pre učiteľov na prácu so študentmi: Diskusná stratégia – bod zlomu / Foto: Shutterstock

Bod zlomu je diskusná stratégia, pri ktorej v dialógu dochádza k zhode vo dvojiciach alebo v menších skupinách až po záverečný konsenzus v celej triede. Je to na čas, organizáciu i pomôcky pomôcky pomerne náročná metóda, ale dodržiavanie pravidiel prináša účastníkom väčšinou silný zážitok a povedomie o rozhodovacích procesoch a pravidlách, ktoré sa využívajú v rôznych firmách a inštitúciách.

 

Bod zlomu pomáha:

 • cibriť názory a argumentovať,
 • vyjadrovať sa k veci jasne a výstižne,
 • vedieť prijať cudzí argument,
 • vnímať dynamiku diskusie a dynamiku celej skupiny,
 • prejavovať dobrú vôľu k dohode.

 

Postup:

1.Pripravte pre študentov sadu činností (výrokov) na jednotlivých kartičkách.

 

2. Dvojica študentov dostane jednu sadu výrokov. Úlohou dvojice je vytriediť výroky na tie, s ktorými súhlasia obaja z dvojice, na tie, s ktorými súhlasí jeden z dvojice, až po tie, s ktorými ani jeden nesúhlasí. Po dohode si lístky s výrokmi nalepia na papier. Potom sa dohodnú, kde urobia deliacu čiaru medzi výrokmi a oddelia tie, s ktorými by sa určite nechceli zaoberať a medzi tými, ktoré považujú za menej dôležité. Tieto budú umiestnené pod bodom zlomu.

 

3. Po práci vo dvojici sa spoja do štvoríc a aktivita sa opakuje. Štvorica si vytvorí svoju novú sadu výrokov.

 

4. Tú istú činnosť potom môžeme opakovať s celou triedou.

 

5. Po skončení aktivity sa môžeme so študentmi rozprávať o tom:

 • čo si  uvedomili v súvislosti s obsahom na lístkoch,
 • čo si uvedomili o tímovej spolupráci,
 • čo si uvedomili o svojej schopnosti zaujať jasné stanovisko a argumentovať zaň vo dvojici, v skupine alebo v triede,
 • čo si uvedomili o svojej neschopnosti prijímať cudzie argumenty a ustupovať,
 • čo si uvedomili o svojej pozícii v skupine,
 • čo si uvedomili o tom, ako môže prebiehať vyjednávanie a rozhodovanie vo firmách alebo  v inštitúciách.

 

Zaradenie metódy Bod zlomu v trojfázovom učení E-U-R

Bod zlomu je vhodnou evokačnou alebo reflexnou aktivitou, ktorá vyžaduje množstvo času, takže ju zaraďujeme len v prípade, keď sme si istí, že študentov budeme môcť nechať prejsť všetkými fázami v rámci celej aktivity.

 


Odporúčaná literatúra:
SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování
SITNÁ, D. Metódy aktívního vyučování
Zdieľať na facebooku