Ako pripraviť prváčika na prvý deň v škole?

Ako pripraviť prváčika na prvý deň v škole?
Ako pripraviť prváčika na prvý deň v škole? / Foto: Bigstock

Dieťa by sa malo s novou rolou školáka stotožňovať postupne. Príprava na školu začína už zápisom do školy, neskôr môžete spoločne nakupovať pomôcky a čo najčastejšie sa rozprávať o škole. Môžete si napríklad pospomínať na vaše chvíle v škole a rozprávať o tom vášmu budúcemu prváčikovi rôzne príbehy. Práve tieto spomienky a veselé príbehy mu pomôžu zmierniť obavy z neznámeho. Rozprávajte mu o tom, ako to v škole vyzerá, čo sa tam nachádza, že čas sa môže deliť na hodiny a prestávky. Rozprávajte mu o predmetoch, ktoré sa v škole učia a nalaďte dieťa na to, čo ho baví. Môže to byť napríklad kreslenie, spievanie, telocvik. Motivujte dieťa aj tým, že sa v škole naučí čítať a bude si môcť prečítať samo čokoľvek, čo ho zaujíma. Tiež je dobré spomenúť, že si nájde nových kamarátov a spolužiakov a že do školy budú chodiť aj niektoré deti zo škôlky. Prejdite s dieťaťom trasu, po ktorej bude chodiť do školy.

 

Ako obvykle vyzerá prvý deň v škole?

V každej škole prvý deň prebieha trochu ináč, ale obvykle sa blíži k nasledujúcemu modelu. Pred školou bývajú väčšinou vyvesené zoznamy prvákov, aby rodičia vedeli, do ktorej triedy a ku ktorej pani učiteľke budú chodiť. Učiteľky si po prvákov väčšinou prídu pred školu. Potom nasleduje nejaké uvítanie a žiakom sa prihovorí aj riaditeľ školy a ďalší hostia. Po slávnostnom uvítaní prváci so svojimi učiteľkami odchádzajú do tried. V triedach sa navzájom deti s učiteľkami zoznámia. Väčšinou môžu ísť do tried aj rodičia detí. Po vzájomnom zoznámení, učiteľka povie rodičom a deťom organizačné pokyny. Potom učiteľka môže na chvíľku poslať rodičov von z triedy, aby zostali s ňou deti samy. Väčšinou im rozdá aj nejaké knihy, spomienkové predmety, balóniky, cukríky, záložky a podobne. V priebehu prvého týždňa by si deti mali zvyknúť na štyri vyučovacie hodiny denne.

 

Nástup dieťaťa do školy – významný a slávnostný deň

Bolo by dobré, aby išli prvý deň s dieťaťom do školy obidvaja rodičia. Dokazujete tým, že je pre vás vstup vášho potomka do školy dôležitý. Taktiež sa zoznámite s pani učiteľkou, ktorá bude učiť vaše dieťa. Túto slávnostnú chvíľu si môžete aj fotiť alebo natočiť na kameru. Nezabudnite tiež na slávnostné oblečenie. Túto slávnostnú chvíľu môžete ukončiť napríklad v cukrárni.

 

Aký je význam učiteľa v prvej triede?

Práve učiteľ v prvej triede sa stáva dôležitou osobou v živote vášho dieťaťa. Je to pre neho človek, ktorý ho uvádza do sveta vzdelávania, je pre neho autoritou a zdrojom rôznych názorov. V prvom ročníku je dôležitejšia osobnosť učiteľa ako napríklad kvalita celej školy. Našťastie v dnešnej dobe väčšina prváckych učiteliek je veľmi kvalitných a svoju prácu robia veľmi rady.

 

Ako dieťa motivovať doma?

Prváčik môže dostať doma určité privilégiá. Môžu to byť nejaké výsady, ktoré nemal, kým ešte chodil do škôlky. Takto vidí, že mu nepribudli len povinnosti, ale aj určité výhody. Napríklad mu dovoľte chodiť spať o trochu neskôr alebo byť vonku trošku dlhšie. Alebo mu dovoľte robiť  samostatne  niečo, čo doteraz sám nerobil. Zamerajte sa na to, v čom sa dieťaťu darí a v tejto oblasti ho povzbudzujte. Ak má v niečom problémy, povedzte mu, že každý človek občas niečo pokazí a v niečom sa mu nedarí. Ukážte mu to na vlastnom príklade alebo na príklade súrodencov, aby videlo, že nejaké zlyhania v živote sú úplne normálne. A hlavne ukazujte svojmu prváčikovi, na čo všetko je škola dobrá a užitočná. Deň v škole mu môžete spríjemniť aj tak, že mu občas do tašky vložíte nejaké prekvapenie, ktoré si môže otvoriť až v škole. Na víkendy a popoludnia, keď príde zo školy, mu spríjemňujte chvíle tým, čo má rado. Bicyklujte sa spolu, choďte do kina, zaplávajte si.

 

Čo robiť, ak nastanú problémy s adaptáciou na školu?

Aj keď sa deti na školu tešia, niektoré si na školu nezvyknú hneď. Adaptačné obdobie môže nejakú dobu trvať. U prváčika sa môžu objaviť rôzne telesné či psychické problémy, napríklad bolesti bruška, hlavy, teplota, zvracanie... Dieťa sa môže začať správať roztržito, môže začať zabúdať, je plačlivé. K dieťaťu pristupujte chápavo, ale nenechajte sa hneď ovplyvniť. Posielajte ho do školy naďalej. Nenechávajte ho doma, ak sa to nezačne ešte viac stupňovať. Pripisované symptómy sú reakciou na zvýšenú záťaž a väčšinou prejdú samy od seba v súvislosti s tým, ako si začne na školu zvykať. Ak by však problémy pretrvávali aj v októbri a v novembri, situáciu je potrebné riešiť.

Čítajte viac o téme: Adaptácia dieťaťa v škole
Zdieľať na facebooku