Ako môžete na hodinách využívať motivačné videá?

  Foto: Bigstock

Starší žiaci a hlavne deviataci majú často hlavu v smútku preto, lebo sa nevedia rozhodovať pri výbere strednej školy. Vplývajú na nich tlaky z viacerých strán, s ktorými ich mladá duša nevie ľahko bojovať. Reklamy, médiá, spoločnosťou nastavené normy hovoria jedno. Rodičia a príbuzní zase hovoria niečo ďalšie. A potom je tu ešte samotné dieťa. Ako sa má v tomto všetkom vyznať? Má urobiť kompromis, podvoliť sa alebo ísť vlastnou cestou? A má vôbec čas nad týmto všetkým premýšľať? Má  na premýšľanie priestor, podmienky, dostatok ticha a hlavne správne impulzy? Stále je viac toho, čo naše deti od podstaty odvádza, ako ju k nej privádza. Keď sledujem život mojich žiakov, viem, že najradšej prežívajú chvíle s mobilom i tabletom v ruke. Viem, že tam toho veľa vidia, počujú, čítajú. Otázkou však zostáva, či to, čo sledujú im viac pomáha alebo brzdí vo vlastnom vývoji. Niekedy sa mi podarí vytvoriť čas a priestor na vyučovaní na sledovanie motivačných videí, ktorých už existuje naozaj dosť. Pretože viem, že žiaci sú na sledovanie krátkych videí zvyknutí, občas sa im snažím vybrať na sledovanie niečo, čo by ich aspoň trošku motivovalo k hlbšiemu zamysleniu. Na toto sú motivačné videá veľmi vhodné. Práca s nimi však musí byť premyslená, cielená a predovšetkým  tvorivá. Ako teda využívam motivačné videá na vyučovaní? Väčšinou pripravím pracovný list s otázkami, ktoré priamo nadväzujú na video. Uvediem príklad.

Najprv si žiaci pozrú nejaké motivačné video. Napríklad:

 

 

Potom im rozdám pracovný list s nasledujúcimi otázkami:

1. Prečo autori vytvorili toto motivačné video?

2. Vymysli vlastný nadpis pre videonahrávku.

3. Prečo sú niektorí ľudia vo svojom živote nespokojní?

4. Pomôž si videonahrávkou a napíš aspoň tri vlastné pravidlá pre úspešný a spokojný

život.

5. Prečo sa ľudia vzdávajú svojich snov?

6. Uveď meno aspoň jedného človeka, ktorý za svoj úspech vďačí zodpovednej,

systematickej a čestnej práci. V čom a ako svoj úspech dosiahol?

7. Na čo si najviac myslel(a) pri sledovaní videa?

 

Existujú, samozrejme, aj iné možnosti, ako pracovať s videom. Moji žiaci pracujú na hodinách aj s denníkmi. (Viac si o tejto práci môžete prečítať v článku Prečo je dôležitá práca s denníkom?)

 

Po prezretí videa žiaci môžu písať do denníkov na tému, čo alebo kto ich najviac ovplyvňuje pri výbere povolania. Je dobré, keď vďaka denníkom môžu v tichosti premýšľať nad tým, koho názory majú na nich najsilnejší vplyv. Je dobré, keď si jednotlivé vplyvy rodiny, spoločnosti, kamarátov, médií vedia porovnať so svojimi vlastnými snami. Dôležité je, aby na toto všetko mali priestor a čas. Realita je totiž taká, že málokedy  sa sami od seba dokážu takto zastaviť a premýšľať. Väčšinou sú obklopení hudbou, slovom, farbami, zvukmi, ktoré na nich útočia z reklám, z počítačov, z televízie. Aj je týchto vplyvov veľmi veľa, deti sa nevedia sústrediť, zastaviť, zostať sami so sebou. Veľkou vzácnosťou sa stávajú chvíle ticha a stretnutí samých so sebou. Denník tento priestor na stretnutie a vlastným JA ponúka. Je dobré ho aj v školách využívať. Ideálne je, keď si dieťa vedia denník aj doma.

 

Aké sú ešte ďalšie možnosti práce s videom na vyučovaní? Jednou z ďalších ciest to môže byť tvorba vlastného záveru. V určitej minúte učiteľ zastaví video a povie žiakom, aby napísali svoju vlastnú predstavu o tom, ako by mohlo video pokračovať. Svoje návrhy potom prečítajú. Pokračujú v sledovaní videa, porovnávajú svoje závery so závermi tvorcov videa. Niektoré videá majú svoje špecifické nadpisy. Povieme žiakom, aby podľa nadpisu napísali, svoj predpoklad, o čom asi video bude. Táto aktivita sa nazýva predpokladanie deja. Po zhliadnutí videa porovnávajú svoj predpoklad s realitou. S videom sa  môže pracovať aj tak, že písomne porovnávajú svoje myšlienky (svoj život) s hrdinami vo videu. Hľadajú spoločné prvky a rozdiely. Žiakov tiež  môžeme motivovať tak, že im povieme, aby oni sami navrhli ďalšie možnosti pre tvorcov videa, čím, akými myšlienkami, postojmi, činnosťami by mohli ešte ľudí motivovať. Teda predkladajú vlastné návrhy.

 

Uviedla som niekoľko nenáročných aktivít, ktoré sa dajú rýchlo, bez veľkej prípravy uskutočňovať bežne na vyučovaní. Keď žiakom video len pustíte, často si ho ani poriadne nepozrú, myšlienkami sú inde, nechce sa im premýšľať. Keď im však zadáte konkrétne úlohy, zamerajú sa na určité prvky v deji, a tak vlastne premýšľajú, pracujú, porovnávajú, analyzujú, tvoria.

Je dobré  na vyučovaní využívať prvky, s ktorými deti denne prichádzajú do kontaktu, sú nimi nasiaknuté, pretože vďaka tomu ich učiteľ dokáže rýchlejšie motivovať. Videá do sveta mladých zasahujú takmer každý deň, tak prečo ich nevyužiť aj pri učení?

 

Ďalšie zaujímavé video, ktoré možno vašich žiakov osloví.

 

Zdieľať na facebooku