Výhody, ktoré prinášajú deťom umelecké aktivity

Deti, ktorých súčasťou života sú okrem iného aj rôzne umelecké aktivity, sa učia cenné zručnosti, ktoré môžu používať  v akejkoľvek životnej situácii alebo neskôr aj v profesionálnej oblasti.
Deti, ktorých súčasťou života sú okrem iného aj rôzne umelecké aktivity, sa učia cenné zručnosti, ktoré môžu používať v akejkoľvek životnej situácii alebo neskôr aj v profesionálnej oblasti. / Foto: Bigstock

Divadlo, spev, tanec či recitácia nepredstavujú pre deti nielen zábavu. Tieto umelecké aktivity sú aj kľúčom k tomu, že deti sú kreatívnejšie,  komunikatívnejšie, veselšie a spokojnejšie.

 

Deti, ktorých súčasťou života sú okrem iného aj rôzne umelecké aktivity, sa učia cenné zručnosti, ktoré môžu používať  v akejkoľvek životnej situácii alebo neskôr aj v profesionálnej oblasti. Existuje viacero oblastí, v ktorých umelecké aktivity deťom pomáhajú. Pozrime sa podrobnejšie na to, ktoré benefity im prinášajú:

 

1. Zvyšujú kreativitu

Hlavne divadlo, ale samozrejme, aj iné umelecké aktivity, výraznou mierou rozvíjajú kreativitu dieťaťa. Na rozdiel od pasívneho sledovania televízie, filmov či seriálov televízie  umelecké aktivity vyžadujú určitý stupeň vynaliezavosti a flexibility. Výskumy  ukazujú, že  umelecké aktivity, a predovšetkým hranie divadelných hier, vedie k tvorivejšiemu mysleniu a originalite. Ideálne je to hlavne vtedy, keď učitelia či vedúcich umeleckých krúžkov dovolia deťom zasahovať vlastnými nápadmi do prípravy tanca, divadelného predstavenia a podobne. Takto v nich podporujú originalitu, zvedavosť, angažovanosť a samostatnosť. Takýto spôsob práce poskytuje bezpečné prostredie na experimentovanie a riskovanie.

 

2. Pomáhajú budovať sebaúctu

Zdravé sebavedomie a sebaúcta sa začína formovať už v detstve. Deti, ktoré majú zo seba dobrý pocit, majú dôveru vyskúšať nové veci. Cítia sa hrdé na to, čo môžu robiť. Sebaúcta pomáha deťom vyrovnať sa s chybami. Pomáha im vyskúšať rôzne veci znova, aj keď spočiatku zlyhajú. Majú lepšie výsledky v škole. Deti s nízkou sebaúctou sa cítia neisté. Môžu sa ľahko vzdávať, alebo sa vôbec nesnažia. Pre deti s nízkou sebaúctou je ťažké zvládnuť chybu, prehru alebo zlyhanie. Umelecké aktivity vo výraznej miere pomáhajú deťom nielen prekonávať strach, ale pozitívne formujú aj ich sebaúctu.

 

3. Zlepšujú schopnosť spolupracovať

Väčšina umeleckých aktivít vyžaduje spoluprácu. Dieťa musí spolupracovať pri nacvičovaní divadelnej hry,  tanečného vystúpenia či pri nacvičovaní nejakej piesne. Výskumy ukazujú, že deti, ktoré sa zapájajú do umeleckých aktivít, lepšie navzájom komunikujú, nemajú problémy pracovať v tíme, vedia prijímať názory iných a neboja sa povedať aj svoj vlastný názor. Najvýraznejšie sa to prejavuje pri nacvičovaní divadelných hier.

 

4. Učia deti plánovať 

Keď deti pripravujú nejaký program, učia sa plánovať. Svoj dlhodobý cieľ si musia rozložiť na menšie úseky, aby sa postupnými krokmi dostali až do cieľa. Predtým, ako nastane slávnostná premiéra, musia urobiť veľké množstvo dôležitých krokov. Musia sa postupne naučiť veľa vecí naspamäť, zvládnuť novú choreografiu, zapamätať si melódiu piesne a podobne. Niekedy tiež  pomáhajú aj pri príprave scény alebo si šijú kostýmy. Všetky tieto aktivity musia byť naplánované v určitom čase, a tak sa učia plánovať. Tieto úlohy musia byť riadené a budované postupne, aby sa splnil hlavný cieľ v stanovenom termíne.

 

5. Učia trpezlivosti

Deti, ktoré sa venujú umeleckým aktivitám, sa učia trpezlivosti a koncentrácii. Na rozdiel od sledovania televízie, ktorá mení obraz každé tri až štyri sekundy, umelecké aktivity vyžadujú dlhodobú koncentráciu a trpezlivosť. Niekedy trvá aj niekoľko mesiacov, kým deti nacvičia nejaký program. Vyžaduje to veľa trpezlivosti, kým sa uskutoční predstavenie pred verejnosťou.

 

6. Zlepšujú  duševné zdravie detí

V jednom výskume bolo zistené, že ľudia, ktorí sa venujú umeleckým aktivitám, a to aspoň dve alebo viac hodín týždenne, majú výrazne lepšie duševné zdravie ako tí, ktorí sa týmto aktivitám nevenujú. Dokonca bolo zistené, že keď ľudia sedia spolu v divadle, ich srdcia spolu bijú v jednom  súzvuku. Vedci uskutočnili experiment, ktorý ukázal, ako srdcia divákov začali spoločne biť pri sledovaní divadelnej hry. Vedci veria, že účinok tohto spoločného tlkotu srdca môže pomôcť ľuďom v publiku prekonať skupinové rozdiely a zažiť spolu niečo príjemné.

 

7. Pomáhajú deťom precvičovať  empatiu

Empatia je jednou z našich najcennejších ľudských vlastností. Hlavne nacvičovanie divadelných hier pomáha pri výchove empatických detí. Taktiež im to pomáha pri formovaní emocionálnej odolnosti. Deti, ktoré sa venujú divadlu,  sa dokážu lepšie stotožniť s viacerými perspektívami vďaka tomu, lebo ako herci sa vedia zhostiť rôznych úloh, lebo režisér im neustále vysvetľuje perspektívu, zámer a cieľ postavy. Keď sa nacvičuje ťažká ​​téma, ako je napríklad šikanovanie alebo rodinné hádky, nielen samotných hercov táto skutočnosť ovplyvňuje, ale aj samotné sledovanie umožňuje deťom ako divákom objaviť emócie, ktoré možno vo svojom živote nezažili. A takto sa rozvíja ich empatia. Preto vďaka divadlu herci, ale i diváci môžu lepšie zvládať svoje emócie a komunikovať o tom, ako sa cítia, čo vedie k lepšiemu dialógu so svojimi rovesníkmi a zdravšiemu prostrediu v triede.

Zdieľať na facebooku