Pravé dedičstvo: 20 darov, na ktoré vaše deti nikdy nezabudnú!

Láskavou výchovou dosiahnete v živote dieťaťa ďaleko viac akoby ste mu zanechali po sebe akékoľvek veľké bohatstvo.
Láskavou výchovou dosiahnete v živote dieťaťa ďaleko viac akoby ste mu zanechali po sebe akékoľvek veľké bohatstvo. / Foto: Bigstock

Čo sú hodnoty? Môže k nim patriť schopnosť odpustiť, čestnosť, sloboda, láska, úcta k životu a sebaovládanie. Tak ako dnes žijeme my, tak raz budú žiť naše deti. Cestou týchto 20 druhov hodnôt nadviažete so svojím potomkom výnimočný vzťah. Vzťah, ktorý bude trvať po celý život. A odovzdáte tak čosi vzácne ďalším generáciám. Koľko z nich ste už venovali svojim deťom vy?

 

1 | Čarovná moc akceptovania

Väčšina ľudí bola vychovávaná v presvedčení, že ak bude dieťa prijímané také aké je, takým aj zostane. A že najskôr mu pomôžeme vo vývine tým, že mu povieme, čo všetko na ňom neprijímame . A práve tu vzniká jednoduchý paradox- ak cítime, že nás niekto akceptuje takých akí sme, sme ochotnejší napredovať, vyvíjať sa, zamyslieť sa a prospešne meniť a hlavne schopní lepšie realizovať svoje vnútorné možnosti. Prijatie emócii u dieťaťa neznamená súhlas s jeho správaním. Tu sa otvára priestor pre komunikáciu.

 

2 | Právo na omyl

Ukážte dieťaťu ako pristupovať k životu. Priveľká kontrola a lavína zákazov od prísnych rodičov, za účelom ochrániť dieťa pred nástrahami života, v ňom vyvoláva len ďalší strach a sklony k nesamostatnosti. Rodičia, ktorým sa nepodarilo vytvoriť harmonický vzťah ku svojim deťom, majú najrozhodnejšie a najstrnulejšie predstavy o tom, čo je správne a čo nie. Čím si je rodič istejší, že jedine jeho hodnotový systém a presvedčenia sú správne, tým prísnejšie bude trvať na tom, aby ho prijali aj jeho deti. Rodičia, ktorých systém hodnôt je pružnejší a menej čiernobiely, ochotnejšie akceptujú správanie iných. Nič prehnane nevyčítajte. Chýb sa aj tak najviac dopúšťa ten, kto sa im snaží najviac vyhnúť. Poskytnite im priestor na experimentovanie, omyly a ich nápravy. Lebo každý pokus je úspech.

 

3 | Dôležité rodinné putá

Všetky cesty vedú do detstva. Každý človek potrebuje nájsť to „svoje doma“. Hmatateľný a neskôr imaginárny priestor, odkiaľ potom v dospelosti čerpá. Ten dôležitý priestor, v ktorom mu bude so sebou samým dobre. Aby to prázdno, bolo zaplnené. Rodina držiaca pri sebe, podporujúca sa, vnímavá a láskavá ku všetkým jej členom. A vždy by sme mali mať možnosť nachádzať v nej podporu. A niekedy stačí jedna povzbudzujúca veta a vráti sa chuť ísť ďalej. Spoločné stolovanie je ďalšia skvelá príležitosť, ako sa stretnúť v rodinnom kruhu. Posúdiť uplynulý deň, či porozprávať sa o plánoch do budúcna. Rodina, ktorá spoločne neje, sa spoločne nerozvíja.

 

4 | Prarodičovské dedičstvo

Deti rovnako pozorujú, ako sa správate ku svojim rodičom vy. Aj starí rodičia patria do rámca našich vzťahov. Sú cennými sprievodcami a radcami života, na základe dlhoročných skúseností. Intenzívny vzťah vnúčat ku svojim starým rodičom má neopísateľnú hodnotu. Deťom rozširujú obzory a naučia ich to, na čo rodičia niekedy čas nemajú. Možno deti zabudnú na rady babičiek a dedkov, ale nikdy nezabudnú na to, ako sa pri nich cítili. Ako sa hovorí :„Kým rodičia dozrievajú, múdrosť odovzdávajú ich deťom starí rodičia.“ Naopak chladné vzťahy a rozhnevané rodiny sú chorobou modernej civilizácie.

 

5 | Túžba byť lepší

Žijeme vo svete, kde vládne kríza hodnôt. Každý sa pozerá len do svojho vrecka, prípadne toho susedovho. Deti, ktoré sú od detstva vedené k čestnosti, majú omnoho viac šancí zostať poctivými aj v dospelosti. Čestní ľudia sa spravidla cítia lepšie, majú väčšiu radosť zo života. A hlavne pokojný spánok.

 

6 | Pevné objatie, bozky, pozornosť a čas

Nepremárnite príležitosti byť prítomní so svojim dieťaťom. Odložte telefón, keď sa po vás dieťa šplhá. Nech cítia, že ich milujete a že ste si ich všimli. Všetko počká. Objatie nie. A na veku nezáleží. Čas je ten najcennejší dar, ktorý môžete svojmu dieťaťu darovať. A jediný dar, ktorý sa vám stokrát vráti. A neuplynie ho veľa a prestanú k vám naťahovať svoje malé rúčky. A vy sa potom opýtate: „Za čo sme ten čas vymenili?“

 

7 | Súcit

Život nie je vždy spravodlivý. Naučte dieťa, ak sa takéto niečo stane, aby nestálo stranou, ale snažilo sa pomôcť tomu, kto to  potrebuje. Lebo dobré sa ti trikrát vráti. Ale nesmieš to čakať. Lebo dobro nepozná očakávanie v podobe satisfakcie. Ono ťa potom prekvapí vlastným spôsobom.

 

8 | Umenie oceniť

Jeden z najdôležitejších darov. Vážiť si to, čo máme. A byť za to vďačný. Lebo vždy môže byť vo svojej vrtkavosti horšie.

 

9 | Povzbudenie a zvedavosť

Každé dieťa si zaslúži mať zo seba dobrý pocit, bez ohľadu na to, čo robí alebo nerobí. Každý pocit je vítaný, lebo v človeku niečo otvára. Naučte svoje deti pýtať sa a slobodne prejavovať. Kto sa pýta, veľa sa dozvie. Čítajte si s deťmi, pýtajte sa ich a rozoberajte spoločne odpovede. Vštepujte deťom túžbu spoznávať.

 

10 | Slušná komunikácia bez výnimky

Slovo dokáže upokojiť, podoprieť, pozdvihnúť náladu, naštartovať, ale taktiež ponížiť, uraziť a ukrivdiť. Slová majú nad nami veľkú moc. Raz sú to pomocníci a raz nepriatelia.

 

11 | Zmysel pre humor

Smejte sa spoločne. Hovorte si vtipy. Komentujte počas prechádzky s dieťaťom, čo vám príde zaujímavé, či humorné. Ako sa hovorí: „humor je vážna vec, pretože prežije všetko.“

 

12 | Víťazstvo a porážka sú súčasťou života, ale aj nádej

Naučme deti vyvinúť stratégie, aby sa vyrovnali so sklamaním. A tým ich naučíte, ako byť v živote šťastný. Pretože tak im nedávate „rybu na zlatom podnose, ale učíte ich loviť“. Nádej dodáva silu, formuje vytrvalosť a rozhodnosť.

 

13 | Sebareflexia

Výchova si vyžaduje premýšľanie. Uvedomte si jasne, čo v nej chcete dosiahnuť. A naučte tomuto umeniu aj deti- obzretie sa za vlastnými šľapajami a vedieť si priznať chybu. Ukazujte im na svojom živote ako k nemu pristupovať. Že niekedy je lepšie nechať emócie vychladnúť a potom s čistou hlavou pristupovať k rozhodnutiam a voľbe slov, ktoré už nejdú vrátiť späť.

 

14 | Autenticita a originalita

Naše zvláštnosti z nás robia osobnosti. Pomôžte deťom odhaliť svoj potenciál. Dovoľte deťom spoznať sa a nediktujte im, akí majú byť. Keď sa nebudeme dobre poznať, tak si nenájdeme dobrého partnera, alebo dobrú prácu, ktorá nás bude napĺňať, nevyužijeme svoj potenciál a talent. Prestaneme byť individualitou. Dôverujte svojim potomkom a oni budú dôverovať vám!

 

15 | Čestnosť, láskavosť, ale aj ostražitosť

Bojujte férovo, odpustite neprávosti a naučíte to aj deti. Nemýľte si však odpúšťanie so zabudnutím! Každý má právo dostať druhú šancu, pri recidívach už buďte opatrní.

 

16 | Dôležité je, čo robíte, nie čo hovoríte

Neuveria vám ak budete hovoriť hodiny o škodlivosti fajčenia, no pritom budete fajčiar. Ak deťom hovoríme, že klamať sa nemá, ale sami to pravidlo nedodržujeme. Deti zaujímajú výhradne činy. Nech sa vytratí z vyhrážok hrozba. Nevyslovujte nič, čo sa nedá uskutočniť, ani Ľahkovážne sľuby, o ktorých dopredu viete, že sa neuskutočnia. Buďme pred deťmi zodpovední.

 

17 | Nesieme plnú zodpovednosť za udalosti vo svojom živote

Za tie „najlepšie“ rovnako ako aj za tie „najhoršie“. Žiadne vonkajšie „lebo“ neexistuje. Rozhodovaním pripravujeme deti na to, aby v dospelosti boli schopné niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Čím skôr sa deti naučia rozhodovať, tým majú v živote ľahšiu cestu a tým sa lepšie vyrovnávajú s prípadnými neúspechmi, pretože sa budú snažiť nájsť riešenie a byť opäť úspešné.

 

18 | Estetické vnímanie

Všímajte si počas prechádzky s vaším potomkom krásy, ktorú ponúka príroda. Bociany, ktoré pristanú na komíne. Oblaky, ktoré sfarbia rannú oblohu. Stromy, počas ročných období. Pýtajte sa vašich detí, či si všimli počas zimy tu nie sú všetky vtáčiky a pýtajte si odpovede, čo si o tom myslia ony.

 

19 | Zrkadlenie a reciprocita

„Dieťa môže vždy dospelého naučiť tri veci- že môže byť veselý bez dôvodu, že ho stále niečo zaujíma a že vie celou svojou snahou dosiahnuť to, čo si želá.“ Paolo Coelho

 

20 | Prehlbovanie lásky k deťom

Vráťte sa v duchu do svojho detstva. Pospomínajte, čo sa tam udialo. Ak sa dokážete pozrieť na svoj raný vek s nadhľadom a odstupom, získate výhodu. Dajte možnosť svojim potomkom prežiť také detské časy, ktoré chýbali vám. Staňte sa rodičmi, akých ste túžili mať. Deti milujú toho, kto miluje ich.

Zdieľať na facebooku