Mapovanie diskusie so žiakmi - ako na to?

Diskusia rozvíja u žiakov schopnosť argumentácie a kritického myslenia.
Diskusia rozvíja u žiakov schopnosť argumentácie a kritického myslenia. / Zdroj: FB

Vďaka mapovaniu diskusie môžu žiaci prísť s novými originálnymi nápadmi, dokážu zistiť dynamiku svojich sociálnych interakcií, ale aj to, ako dobre vedia počúvať iných.

 

Existuje mnoho vzdelávacích metód, ktoré vám pomôžu priniesť to najlepšie pre vašich žiakov. Debata, alebo diskusia sama o sebe je skvelou metódou, počas ktorej si žiaci môžu vymieňať svoje nápady, pochopiť iné perspektívy a rozšíriť svoje horizonty.

Jedno z metód, ktoré vám pomôžu vytvoriť z diskusie proces učenia sa je aj mapovanie diskusie. Vďaka nej žiaci pochopia nielen akým smerom sa diskusia uberala a ak boli jej zlomové momenty, ale všimnú si aj sociálne interakcie v rámci svojej skupiny či pochopia, kedy nastal zlomový bod u nich a zmenili svoj názor. Ako správne zmapovať diskusiu?

 

Štruktúra diskusie v triede

Dajte vašim žiakom otázku. Na túto otázku nemusí byť jednoznačná odpoveď. Práve naopak, mala by to byť otázka, ktorá bude viesť k rozličným názorom a rozdielnym odpovediam, ako napríklad „Aké literárne dielo by si mal každý prečítať?“ alebo sa pýtajte na to, aký bol vplyv niektorej historickej udalosti, napríklad vstup Slovenska do Európskej Únie.

Následne by žiaci mali prísť so svojimi odpoveďami na vašu otázku. Ideálne je, ak ich napíšu na nalepovacie papieriky, pričom každá odpoveď by mala mať vlastný papierik. Žiaci by mali svoje odpovede nalepiť na stenu alebo na flipchartový papier. Nemali by ich ale nijako zoraďovať.

Keď už máte dostatok odpovedí, vytvorte zo študentov skupinky s podobnými kategóriami. Pomenujte kategórie a dajte žiakom sa úlohu rozdiskutovať, ako jednotlivé nápady na stene, teda odpovede na otázku, zapadajú do ich konkrétnej kategórie. Tiež sa ich spýtajte, aký je vzťah medzi jednotlivými kategóriami. Otázky sú len na vás a na vašej kreativite.

Priebeh diskusie však už nie je o učiteľovi. Nemali by ste preto akýmkoľvek spôsobom zasahovať. Diskusia by mala byť vedená čisto vašimi žiakmi.

 

Čo je to mapovanie diskusie?

Mapovanie diskusie je spôsob, kedy učiteľ vizuálne zmapuje diskusiu a jej priebeh. Vďaka diskusným technikám sú žiaci pripravení diskutovať o takmer akejkoľvek téme. Zatiaľ, čo žiaci diskutujú o vopred zadanej téme, učiteľ má na papieri všetkých svojich žiakov. Zakresľuje ľudské interakcie, poradie, v ktorom žiaci rozprávajú a chod myšlienok. Vďaka tomuto zakresleniu môžu študenti po ukončení vidieť, ako sa diskusia vyvíjala.

 

Po ukončení diskusie sa rozprávajte so žiakmi o priebehu

Po ukončení diskusie učiteľ ukáže žiakom mapu diskusie. Tu žiaci hodnotia a rozprávajú o tom, čo išlo dobre, čo išlo zle, čo potrebujú v budúcnosti zmeniť. Taktiež by mali diskutovať aj o tom, čo im mapa ukazuje, pretože na nej nájdu to, ako dobre rozprávajú, ako vedia počúvať, a je ľahké všimnúť si vlastný progres.

 

Existuje viacero variácií

Diskusia nemusí začať len otázkou položenou vami. Ak je niekto v triede, kto sa chce spýtať inú otázku, môžete začať aj s ňou. Niektorí učitelia robia takýchto diskusií veľa bez toho, aby sa predtým so žiakmi porozprávali. Existuje však viacero formátov diskusie, ktoré môžete využiť, nielen delenie na kategórie. Rovnako môžete dať žiakom jednu otázku ktorú rozdiskutujú vo väčšej skupine bez toho, aby písali svoje nápady na papier. V iných variáciách je úlohou žiakov skombinovať nápady na papieri do iných a nových kategórií.

Takáto aktivita je skvelá pred písomnou úlohou, pretože žiaci si otestujú svoje nápady a názory na skupine svojich spolužiakov. Taktiež je možné, aby žiaci po diskusii napísali analýzu diskusie, alebo napísali svoj názor na danú tému.

 

 

Zdieľať na facebooku