Ako zistiť, koľko sa žiaci počas vyučovacej hodiny naučili?

Venujte priestor tomu, či sú vaše hodiny efektívne.
Venujte priestor tomu, či sú vaše hodiny efektívne. / Foto: Bigstock

Napriek všetkej snahe učiteľov sa stáva, že žiaci si z hodiny neodnesú veľa a niekedy si nezapamätajú takmer nič. Existuje však jednoduchý spôsob, ako zistiť, čo si žiaci z vašej hodiny odnesú.

 

Ako často máte na konci vyučovacích hodín pocit, že vaši žiaci sa absolútne nič nenaučili? Keď sa ale pýtate či majú nejaké otázky, nikto sa neprihlási. Jednou z taktík, ako zistiť, či sa študenti niečo naučili, je aj tzv. uzatvorenie kruhu.

 

Na bežné zisťovanie toho, čo vlastne študenti vedia, sa používajú testy, písomky a skúšania. Vďaka tomu väčšinou viete, čo žiaci vedia, či nevedia, čo je potrebné triedu doučiť. Je to spätná väzba nielen pre vašich žiakov, ale aj pre vás samých. Dôležité je, aby ste vedeli na základe tejto spätnej väzby jednať. Testovania vedomostí žiakov ale často prichádzajú neskoro. Ako teda zistiť priebežne, či žiaci chápu preberané učivo už počas vyučovacej hodiny?

 

Čo je to uzatvorenie kruhu?

Táto taktika sa využíva na konci hodín, keď chcete zistiť, či žiaci porozumeli danému učivu, a teda chcete vlastne "uzatvoriť kruh" skôr, ako sa rozídete. Táto taktika pozostáva z troch jednoduchých krokov, ktoré nezaberú viac ako zopár minút z konca hodiny.

 

 1. Ukončite vysvetľovanie učiva pár minút pred tým, než zazvoní zvonček, napríklad 7 minút pred koncom hodiny.
   
 2. Vyzvite študentov, aby zosumarizovali kľúčové myšlienky danej hodiny.
   
 3. Ak začínate vaše vyučovanie otázkami, spýtajte sa ich znova a nechajte vašich žiakov, aby vám na vaše otázky dali odpovede. Ak začínate hodinu spýtaním sa žiakov, čo sa učili počas poslednej hodiny, spýtajte sa ich na konci hodiny, čo sa naučili dnes. Alebo vyzvite žiakov, aby porovnali to, čo si mysleli doteraz, a čo sa dnes naučili.
   
 4. Pýtajte sa reflexívne otázky  obsahu hodiny a o ich skúsenosti:
  1. Čo bolo najľahšie pochopiť? Čo bolo najťažšie? Prečo?
  2. Ako ste dnes fungovali ako trieda?
  3. Dávali ste pozor a vnímali? Alebo nie?

 

Vďaka týmto otázkam budú žiaci viac vedomí samých seba. Vám, ako učiteľovi, to pomôže pochopiť lepšie študentov a plánovať ďalšie hodiny. Výhoda pre vašich žiakov spočíva v tom, že si zopakujú obsah celej hodiny a lepšie si ho budú vedieť zapamätať.

 

Môžete využiť aj písanie, nielen hovorenie

Ďalším spôsobom, ako môžete monitorovať progres vašich žiakov, je aj písomná úloha, alebo report. Hodí sa však najmä pre žiakov na strednej či vysokej škole. Tento report môžete využiť na prezentovanie dát a zistení z projektu či konkrétneho predmet, avšak okrem toho ho môžete zdieľať aj ďalej a najmä ho použiť ako spätnú väzbu na vaše vyučovanie.

 

Ako pripraviť report?

Známkovaný report sumarizuje zistenia a aktivity, ktoré prebiehali dlhšiu dobu, čiže niekoľko mesiacov až rok. Reporty sú väčšinou tvorené za určitým účelom, ako je napríklad zdieľanie úspechov, či zistenie, ako je daný predmet prepojený s celkovým cieľom žiaka. Zameriava sa na porovnanie cieľov daného predmetu s dosiahnutím výsledkom. Žiaci odpovedajú na reflexívne otázky a dávajú konšktruktívnu spätnú väzbu, ako by bolo možné vyučovacie hodiny zmeniť tak, aby sa dokázali naučiť viac.

 

Zdroj: ucat.osu.educhronicle.com, edutopia.org
Zdieľať na facebooku