Dokážu rodičia ovplyvniť ambície svojho dieťaťa?

Ambície dieťaťa sú dôležitým predpokladom k tomu, aby raz žilo úspešný a naplnený život.
Ambície dieťaťa sú dôležitým predpokladom k tomu, aby raz žilo úspešný a naplnený život. / Foto: Shutterstock

Ambície dieťaťa sú dôležitým predpokladom k tomu, aby raz žilo úspešný a naplnený život. Čo všetko ich dokáže ovplyvniť?


Detské osobnosti sa formujú už od raného detstva. Mnohé vlastnosti či charakteristiky deti zdedia, najmä fyzické vlastnosti, avšak mnohé ich zvyky kopírujú zo správania dospelých, s ktorými prichádzajú najviac do kontaktu, teda najčastejšie od rodičov. Bez pochýb sú to práve rodičia, ktorí majú najväčšiu zásluhu na formovaní detskej osobnosti. Do akej miery ho dokážu formovať?

Najdôležitejšie je prijať fakt, že žiadni rodičia nedokážu urobiť dieťa presne podľa svojich predstáv. Avšak dokážu ovplyvniť to, aké ambiciózne bude a čo bude chcieť dokázať samé. Touto otázkou sa zaoberal aj výskum, ktorý zistil, že najlepším spôsobom, ako ovplyvniť ambície dieťaťa, je byť zapojený  v jeho akademickom živote už od útleho detstva a byť neustálou oporou dieťaťu v jeho do budúcnosti.


Akú úlohu zohrávajú rodičia v ambicióznosti dieťaťa?

Štúdia publikovaná v akademickom časopise Child Development zistila, že zapojenie rodiča do akademického života dieťaťa má vysoko pozitívny vplyv na ambície a úspechy dieťaťa. Za zapojenie rodiča je možné považovať akúkoľvek aktivitu, či sa už jedná o príležitostné dobrovoľníctvo pre školu, účasť na akciách organizovaných školou, rodičovských združeniach alebo čokoľvek iné. Pre dieťa je taktiež prínosné, ak má rodič dobrý vzťah s učiteľmi a komunikuje s nimi. K ambicióznosti dieťaťa pomáha aj to, ak mu rodič pomáha s domácimi úlohami, projektami, či akýmikoľvek akademickými aktivitami aj doma. Úloha rodiča vo vzdelávaní je kľúčovým faktorom v tom, či sa dieťa rozhodne pokračovať v štúdiu ďalej a vytvoriť si vyššie kariérne ambície, alebo nie. Dieťa potrebuje od rodiča neustálu a bezpodmienečnú podporu, aby dokázalo napredovať.

Na deti vplývajú rodičia však aj inak, a to konkrétne kariéra rodičov a ich socioekonomický status. Deti, ktoré pochádzajú z rodiny s vysokým socioekonomickým statusom vnímajú rodiča ako svoj vzor a taktiež kopírujú ambície svojich rodičov. Podobne ako ich rodičia, aj ony plánujú ísť na univerzitu a mať úspešnú kariéru. Tieto deti majú okrem dobrých akademických výsledkov aj lepšie správanie v škole. Pre porovnanie, deti, ktoré pochádzajú zo sociálne slabších rodín, majú väčšinou iné ambície, ktoré nezahŕňajú napr. vysokú školu. Môže ísť o kariéru v športe alebo hudbe. Rodič zapájajúci sa do akademického progresu dieťaťa ambície dieťaťa zvyšuje, avšak nezvyšuje jeho produktívne správanie či akademické úspechy.  Jedným z možných vysvetlení je to, že deti, ktoré pochádzajú zo zabezpečených rodín, majú v živote stabilnejšie faktory, ktoré vedú k ich lepšiemu akademickému úspechu.

 

Aj gény sú dôležité

Nie všetky vlastnosti u detí môžu byť ovplyvnené rodičmi, avšak gény môžu byť zodpovedné až za 50 % zvykov dieťaťa a toho, ako sa dieťa správa. Vplyv rodičov nedokáže urobiť toho veľa a nedokáže ovplyvniť gény, teda to, čo bolo dieťaťu pri narodení dané. Gény sú kombináciou faktorov ovplyvňujúcich osobnosť, vlastnosti, čiže aj ambicióznosť u dieťaťa. Avšak na to, aby bolo dieťa skutočne ambiciózne, je potrebná kombinácia vplyvu rodičov, gény, a sociálne prostredie, v ktorom sa dieťa nachádza, aj keď je mimo domova.


Sú nejaké rozdiely v ambicióznosti medzi súrodencami?

Autori knihy Parenting and the Child’s World, John Borkowski a Sharon Landesma Ramey, sa zamerali na vplyv rodičov na dieťa a jeho sociálno-emocionálny, intelektuálny a akademický vývin.  Zistili, že aj rovnaký štýl výchovy dieťaťa môže priniesť úplne rozdielne výsledky, pretože dieťa nie je len výsledkom rodičovskej východy, ale je aj výsledkom genetiky a toho, aké sociálne skúsenosti deti zažívajú jednotlivo. Preto môžu mať rodičia úplne odlišné deti, aj keď boli tieto deti vychovávané rovnako. Avšak nezávisle od toho, ako veľmi sú súrodenci odlišní, pokiaľ rodičia zlepšia svoje stratégie a prístup k deťom alebo svoje manželstvo či vzťah, odrazí sa to na akademických úspechoch a správaní detí až o štyri roky neskôr.


Ako môžu rodičia dieťa podporiť?

Rodičovská podpora je pre dieťa najdôležitejšia. Ako môžete svoje dieťa podporiť, ak ho chcete viesť k ambicióznosti?

  • Naučte dieťa sústrediť sa na to, aby sa snažilo čo najviac namiesto toho, aby všetko robilo čo najlepšie.
  • Dieťa by malo poznať techniky, ako zvládnuť nápor práce alebo väčší stres.
  • Ak máte doma perfekcionistu, nedovoľte, aby perfekcionizmus dieťa ničil. Učte ho identifikovať priority.
  • Buďte dieťaťu príkladom pri hľadaní rovnováhy. Každý má toho v živote veľa a niekedy je povinností až príliš, avšak je nutné, aby dieťa dokázalo nájsť rovnováhu medzi svojím voľným časom a nezavalilo sa len prácou. Čas na oddych je tiež dôležitý. Pokiaľ vy sami máte problém s rovnováhou svojho pracovného a rodinného života a príliš veľa času trávite v práci, dajte si pozor, pretože dieťaťu nevysielate ten najlepší signál. Život nie je len o práci, ale aj o mnohých ďalších životne dôležitých veciach.
  • Podporte dieťa, aby vedelo aj dávať, nielen brať. Obohatí to jeho život.
Čítajte viac o téme: Výskum, Ambície
Zdieľať na facebooku