Ako by malo vyzerať efektívne prostredie na učenie?

Efektívne prostredie na učenie sa nepozostáva len z veľkej variácie učebných štýlov, ale aj dobrej spätnej väzby, či kladení dobrých otázok.
Efektívne prostredie na učenie sa nepozostáva len z veľkej variácie učebných štýlov, ale aj dobrej spätnej väzby, či kladení dobrých otázok. / Foto: Bigstock

Nezávisle od toho, či ste rodič alebo učiteľ, určite by ste chceli, aby deti mali intelektuálne stimulujúce prostredie v škole. Efektívne a zamerané na žiaka. Avšak neexistuje žiadna presná definícia toho, ako takéto prostredie vytvoriť. Tu je niekoľko znakov efektívneho prostredia, ktoré by pri učení v triedach mohli pomôcť aj vám.

 

1) Žiaci sa pýtajú dobré otázky

Pýtanie sa otázok je najdôležitejšou súčasťou procesu učenia. Tým, že sa dieťa pýta otázky, dokazuje svoju zvedavosť a to, že danej otázke buď rozumie, alebo chce porozumieť. Aká je rola zvedavosti pri učení sa už bolo skúmané, a zistilo sa, že ak sa žiak začne učiť bez toho, aby nebol prirodzene zvedavý, nie je veľmi pravdepodobná zmysluplná interakcia s médiami, textom, ani špecifickými úlohami.  Mnohí učitelia často nútia žiakov, aby sa pýtali otázky. Nejde však o to, aby sa deti pýtali zbytočné otázky. Ak sa nedokážu spýtať dobré otázky sami od seba, niekde robíte chybu a skúste sa na to s deťmi zamerať.
 

2) Otázky sú dôležitejšie ako odpovede

Dobré otázky by mali viesť k učeniu, a preto by ich malo byť viac a mali by mať svoje právoplatné miesto. Dobré by bolo zahrnúť otázky do bežného vyučovacieho dňa- či už dávať extra body za otázky či známky. Takáto zmena by mala priniesť svoje ovocie.

 

3) Nápady pochádzajú z rôznych zdrojov

Nápady na hodiny, čítanie, testy či projekty by mali prichádzať z rozličných zdrojov. Pokiaľ učitelia využívajú všetky materiály z jedného zdroja, celé ich vyučovanie sa orientuje len na jeden smer, čo nemusí byť také efektívne. Preto mnoho expertov na vzdelávanie odporúča využívať rôzne zdroje. Zaujímavou alternatívou môžu byť napríklad rôzni mentori, komunita, nápady expertov, ktorí so vzdelávacím systémom nemajú nič spoločné. Niekedy môžu aj žiaci prekvapiť učiteľa svojimi nápadmi, aké zdroje by ich k nejakej téme zaujímali. Ak využívate viacero zdrojov, môže sa stať, že príde situácia, kedy bude každý zdroj uvádzať iné informácie. Učiteľ vtedy môže využiť takúto chvíľku na to, aby deťom vysvetlil, že aj v reálnom svete spolu rôzne informácie často nesúhlasia.

 

4) Používanie viacerých učebných modelov

V súčasnosti existuje veľké množstvo učebných štýlov a spôsobov, ako učiť. Či už je to učenie založené na priamych inštrukciách, učenie sa cez rôzne projekty, učenie sa jeden od druhého alebo online, možností je veľa. Žiadny učiteľ však nedokáže odhadnúť, aký spôsob sadne každému žiakovi v triede. Na to sú triedy až príliš rôznorodé. Avšak, efektívne prostredie je také, kde je prítomná diverzita a využívajú sa tu rôzne metódy, a kde sa aj učiteľ zlepšuje v používaní rôznych metód.
 

5) Učebné osnovy začínajú v reálnom svete

Keď učiteľ plánuje úlohy, mal by myslieť aj na ich prepojenie v reálnom svete. To, že je dôležité čítať knihy deti vedia. Avšak, ak im je povedané, že po tej knihe lepšie pochopia napríklad svojho brata či starých rodičov, budú omnoho motivovanejšie prečítať si danú knihu a hnacou silou bude práve ich prirodzená zvedavosť.
 

6) Učenie by malo byť šité na mieru

S nástupom technológií je personalizované učenie pravdepodobne budúcnosťou vzdelávania, avšak v súčasnosti sa takýto individuálny prístup voči žiakom dosahuje učiteľom bez podpory iba veľmi ťažko. Nemajú k dispozícii dostatok materiálov či podporu ďalšieho personálu. Niekedy je to preto priam nemožné. Ak chce učiteľ zaviesť aspoň akú-takú personalizáciu, musí zvážiť množstvo kritérií. Nielen zhodnotiť jednotlivo výsledky, ale aj vedieť odhaliť záujem žiaka o daný problém a mnoho iného. Na základe týchto kritérií by malo byť potom prispôsobené tempo preberaného učiva. Týmto spôsobom môže učiteľ zistiť, čo žiak skutočne potrebuje, aby efektívnejšie napredoval.

 

7) Hodnotenie  by nikdy nemalo byť trestom

Cieľom hodnotenia žiakov je zistiť, čo žiaci vlastne vedia a chápu z daného učiva. Dôležitá je aj atmosféra a nálada v triede. Prečo sú študenti vlastne testovaní z toho, čo vedia? Čo z toho majú oni a ich schopnosť zlepšovať sa do budúcnosti? Žiaci by mali dostávať spätnú väzbu často, pretože je omnoho rýchlejšia než známkovanie.

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku