Sebareflexia u učiteľov - prečo je tak nesmierne dôležitá?

Sebareflexia učiteľa
Sebareflexia učiteľa / Foto: Bigstock

Všetci to máme v týchto mesiacoch a dňoch o niečo ťažšie ako predtým. Sú ale povolania, ktoré to majú o niečo ťažšie než tie ostatné. Jedným z takýchto povolaní sú aj učitelia. Prechod z offline do online sveta výučby dáva učiteľom poriadne zabrať. Odborníci preto odporúčajú, aby sa učitelia v týchto dňoch viac ako kedykoľvek predtým zamerali na sebareflexiu. 

 

Sebareflexia je schopnosť vnímať seba samého z diaľky. Odstúpiť od toho, kto sme a ako sa cítime a vnímať sa objektívnejšie. Zároveň, pomocou sebareflexie človek vie ísť do hĺbky svojich pocitov, potrieb, vie sa pozrieť pod povrch toho, čo aktuálne prežíva. Keď si vezmeme aktuálnu situáciu v školstve a vzdelávaní, pre učiteľov to naozaj nie je jednoduché. Museli sa rýchlo prispôsobiť tomu, že ich práca vyzerá inak. Či už po formálnej alebo obsahovej stránke. Preto sa v týchto dňoch v učiteľských kruhoch skloňuje čoraz viac potreba sebareflexie, aby učitelia naozaj vedeli, ako na tom sú a mohli pracovať na tom, čo pre nich nie je vyhovujúce. V tomto kontexte napríklad Linda Finlay hovorí o tom, že prax sebareflexie je učením sa prostredníctvom skúseností a od skúseností smerom k získaniu nových poznatkov o sebe a praxi. Je preto namieste, aby sa v učiteľskom prostredí vyskytovala čoraz viac.  

 

Výhody sebareflexie pre učiteľa

Sebareflexia a reflexívne učenie má veľa výhod, ktoré sú viditeľné už po krátkom čase. Aké sú tie hlavné výhody, ktoré sebareflexia pre učiteľov môže mať?

 

 • Profesionálny rozvoj - Podľa Lifelong Learning UK je reflexia spôsobu výučby najlepší priestor, ako sa učiteľ môže zlepšovať a stať sa tým najlepším. Keď si necháte priestor na sebareflexiu toho, ako učíte, doprajete si tak možnosť pozrieť sa na to, čo by ste mohli zlepšiť prípadne čo odstrániť.
   
 • Väčšie zameranie na študentov - V centre záujmu učiteľov by malo byť blaho a vedomosti študentov. Vďaka sebareflexii sa viete lepšie pozrieť na to, čo študenti potrebujú, ako im pomôcť, v čom možno upraviť svoj prístup. Zároveň týmto spôsobom, ak praktizujete reflexiu u seba, môžete k tomu viesť aj študentov. O to lepšie to je, ak sa takúto dôležitú zručnosť naučia už v škole. Tým skôr ju budú vedieť používať vo svojom živote aj po jej skončení.
   
 • Inovatívnosť a aktuálnosť - Možno to poznáte - ak učíte ten istý predmet niekoľko rokov po sebe, máte už zabehnuté nejaké svoje metódy, cvičenia, spôsob, akým učivo učíte. Môže sa však stať, že tak stratíte aktuálnosť. Veľa z tém, ktoré učíte sa postupom času mení a je potrebné, aby ste študentom dávali len tie najaktuálnejšie informácie. Preto pomocou reflexie či vedenia si denníka viete zachytiť, ktorú tému prepracovať a ako. Študenti budú určite nadšení, ak pôjdete ako učiteľ s dobou.
   
 • Budovanie vzťahov so študentmi - Najlepšie sa všetci cítime v prostredí, kde je bezpečie a dôvera. V aktuálnej situácii, keď štúdium prebieha online je o to dôležitejšie, aby ste mali so svojimi študentmi blízke vzťahy aj na diaľku. Udržíte ich tak najviac motivovaných. Počas vyučovania možno nie je vždy čas na posúdenie toho, aké vzťahy medzi vami a študentmi sú. Vyhraďte si čas na neskôr, aby ste sa zamysleli a prišli na to, na čom možno zapracovať, aby ste ako trieda fungovali ako jednotný celok aj na diaľku. 
   
 • Priestor na väčšiu kreatívu vo vzdelávaní  - Výhod sebareflexie učiteľov je naozaj veľa, no poslednú, ktorú radíme k najdôležitejším je uvedomenie si toho, že vzdelávaním trávia žiaci veľa rokov svojho života. Je preto dobré, ak si z týchto rokov zoberú čo najviac. Dobrým kľúčom k tomu, aby boli vaše hodiny zaujímavé a vtipné, je urobiť ich viac kreatívnymi. Skúste sa zamyslieť nad tým, ako učivo podať inak, alternatívnym spôsobom. Jednak študentov viac upútate, prinesiete do váčho učenia nový vietor a práve tak sa možno naučia omnoho viac ako štandardným spôsobom. Pokiaľ si nevyhradíte čas na to, aby ste sa zamysleli nad tým, čo a ako zlepšiť, rutina ktorá bola doteraz ostane vo vyučovaní donekonečna.

 

Začnite si viesť učiteľský denník

Spisovanie si svojich dojmov a pocitov z vyučovania a všetkých jeho aspektov vám ako učiteľovi môže pomôcť ľahšie sa zorientovať v tom, čo sa deje. Na čom treba zapracovať, s čím ste aktuálne spokojní, nespokojní a podobne. Napríklad po každom dni si skúste spísať nejaké pocity a myšlienky, ktoré máte a po čase sa k zápiskom vráťte a pracujte na nich. Môžete si klásť otázky, ktoré sa týkajú vašej práce, aby ste tak mali lepší prehľad v tom, čo aktuálne riešite. „Je online výučba pre študentov dostatočne prínosná?“ „Nie sú študenti rozptyľovaní domácim prostredím a sústredia sa na výklad?” “Cítim sa komfortne v situácií, že sedím za monitorom a niektorých študentov ani nevidím?”

 

Pustite sa do reflexie s kolegom

Ak máte tú možnosť, dohodnite sa s kolegom, aby sa k vám počas reflexie pridal. Na začiatku to pre vás oboch môže byť nová interakcia, ale časom si zvyknete na celý proces a budete vidieť iba benefity. Ak sa nepoznáte na úrovni profesionálnej, možno práve tieto debaty budú na to vhodným priestorom. Zdieľajte si medzi sebou svoje silné a slabé stránky, vlastný štýl výučby, možno myšlienky zlepšenia vyučovania, o ktorých rozmýšľate. Opýtajte sa kolegu/kolegyne, ako to vníma on/ona. Prípadne, čo si myslí o vašich nápadoch. Buďte otvorení a úprimní, aby debata mala zmysel. Na záver môžete venovať čas aj spoločnému brainstormingu - možno tak prídete na viac nápadov ako keď by ste na to boli sami.   

 

Sebareflexia je vskutku skvelou pomôckou, ktorá môže učiteľom pomôcť a zlepšiť ich výkon. deálne, ak sa stane pravidelnou súčasťou vašej prípravy na vyučovanie.

Zdieľať na facebooku