Keď sa rodičia nezhodujú vo výchove – ako to riešiť?

  Foto: Bigstock

Bývate pravidelne s partnerom v konflikte kvôli výchove vašich detí? Ako si poradiť, ak nemáte rovnaký názor na ich disciplínu? 

 

Mnoho partnerov žije v harmonickom zväzku bez hádok, pokiaľ neprídu deti. Neraz až vtedy prichádzajú na rad otázky ohľadne výchovy a zistia, že ich pohľady sú odlišné. Nezhody pri výchove detí, môžu byť problém, ktorý dokáže ovplyvniť negatívne celú rodinu. Riešenie disciplíny voči dieťaťu sa tak razom môže otočiť na konflikty medzi partnermi. A keď si tieto nezhody všimnú aj samotné deti, nie je to dobrý signál. Deťom je jasné, že nefungujete ako tím a plodí to v nich len úzkosť a ďalšie problémy so správaním. Deti by mali v každej situácii cítiť, že držíte spolu a to aj vtedy, keď sa úplne nezhodnete.

 

V rodinách existujú rôzne modely výchovy. Známe sú liberálna výchova, demokratická či autoritatívna výchova. Deti sú na výchovu svojich rodičov veľmi senzitívne a preto ľahko odhalia, ako na svojich rodičov. Rýchlo zistia, ktorý z rodičov je miernejší a odpustí im všetko, čo vyvedú. Vedia tiež, ktorý je prísny a dá im za neposlušnosť trest. Na prvý pohľad sa môže takáto rodinná situácia zdať ako tak v poriadku, ak sa však pozrieme do hĺbky, je to naozaj niečo, na čom treba pracovať. Súvisí to totiž s tým, že sa rodičia nevedia zhodnúť na spoločnej výchove, že každý z rodičov preferuje a uprednostňuje iné výchovné metódy či princípy. V každej rodine je potrebné, aby bola výchova do veľkej miery harmonická, rodičia robili kompromisy a vzájomne si pri výchove pomáhali. Ale ako na to?

 

Nájdite vo výchove niečo spoločné

Začnite identifikáciou aspektov výchovy, s ktorými obaja súhlasíte. Úspech dosiahnete práve vtedy, ak začnete niečím, s čím sa stotožňujete namiesto toho, aby ste sa zamerali na rozdiely, ktoré spôsobujú konflikty. Skúste sa zamerať napríklad na aspekty výchovy, ktoré používa váš manžel. Je na nich niečo, čo sa vám páči? Akým tónom ich aplikuje? Ako na to reagujú deti? Skúste oceniť to, že váš manžel sa snaží, aj keď používa výchovu, s ktorou sa až tak nestotožňujete. Platí totiž, že aj keď sa nezhodnete na rovnakej výchove, výchova oboch stojí na láske k rodine a deťom.
 

Zistite, prečo sa neviete zhodnúť

Najväčší vplyv na to, akú výchovu aplikujeme v našej rodine, majú naši rodičia. Či už súhlasíte s výchovou, akú vám dávali vaši rodičia a prevládala v domácnosti, rozhodnutia, ktorá aktuálne robíte ako rodič sú čiastočne dôsledkom toho, ako ste boli vychovaní. Bez nejakých vonkajších podnetov sú rodičia náchylní opakovať výchovu, aká bola v domácnosti, kde vyrastali. Faktom je aj to, že ak rodičia nesúhlasia s výchovou, ktorú dostali, budú sa takýmto vzorcom snažiť čo najviac vyhnúť. Ale zároveň platí, že ak ich výchova ich vlastných rodičov niečím oslovila, budú ju aplikovať aj oni sami. Ak teda chcete nájsť spoločnú reč so svojím partnerom ohľadom rozdielov vo výchove, zamerajte sa práve na vaše pôvodné rodiny. Zahĺbte sa do spomienok na výchovu u vás doma, na to, čo sa vám na nej páčilo, poprípade nepáčilo. Možno zistíte, že výchova, ktorou bol vychovávaný váš partner je tá, ktorú sa pokúšate u vás doma zaviesť vy, ale on je práve v pozícií, že sa jej snaží čo najviac vyhnúť.

 

Začnite so základnými pravidlami

Zaiste existujú pravidlá výchovy, na ktorých sa zhodnete hneď. Sú to pravidlá týkajúce sa bezpečnosti a zdravia. Do tejto kategórie patrí napríklad vhodné teplé oblečenie v zime, používanie bezpečnostných pásov pri jazde autom alebo používanie prilby pri bicyklovaní či na korčuliach. Ďalšími základnými pravidlami môžu byť tie, ktoré sa týkajú rodinných hodnôt. Sem patrí vzdelávanie alebo rešpekt voči ľuďom. Dohodnite sa spoločne na ich dodržiavaní a snažte sa, aby ste ich obaja vo výchove uplatňovali rovnako. Je totiž potrebné, aby ste v prípade ich porušenia pred deťmi fungovali ako tím a boli jednotní.
 

Rozmýšľajte aj do budúcna, nielen situačne

Hovorí sa, že rodičovstvo je maratón, nie šprint. A práve preto si výchova detí vyžaduje dôkladné premýšľanie a zameranie na budúcnosť.

Predstave si svoje deti, ako dospelých ľudí, ktorí sú na pohovore do práce. Zamestnávateľ od nich žiada, aby sa charakterizovali 3-4 prídavnými menami, vlastnosťami, ktoré sú im vlastné. Aké vlastnosti by ste ako rodičia chceli, aby vaše deti v dospelosti mali? Ak sa spoločne na nejakých 3-4 zhodnete, sú to tie, ktoré môžete spoločnou výchovou podporiť. Ak napríklad chcete, aby bolo vaše dieťa zodpovedné, veďte ho k zodpovednosti samostatnosťou. Čo sa školy, ale aj pomáhania v domácnosti týka.
 

Zvoľte si spoločný signál

Je v poriadku, ak nesúhlasíte s niektorými otázkami disciplíny, kľúčové je však nediskutovať o tom pred deťmi a nepodrývať vzájomne svoju autoritu. Dať partnerovi najavo tento fakt môžete napríklad práve použitím nejakého spoločného (najlepšie neverbálneho) signálu. Nemusíte to riešiť v danej chvíli pred deťmi, ale neskôr, kedy sa o situácii môžete pokojne porozprávať a pozrieť na ňu s odstupom.

 

Vyhnite sa role dobrého a zlého policajta

Vyhnúť by ste sa mali aj tomu, aby ste sa navzájom ako rodičia dávali do rôznych rolí. Vo výchove je typická rola dobrého alebo zlého policajta. Príkladom môže byť výrok: „Však počkajte, keď príde otec domov.“ Čo počuje dieťa, keď mu mama povie niečo podobné? Začne otca brať ako zlého policajta, ktorý dá do poriadku celú domácnosť, bude kričať poprípade udeľovať tresty. Podobné výroky posilňujú u detí pocity, že jeden z rodičov je lepší ako ten druhý a to vôbec nie je správne. Ako rodičia ste predsa na jednej lodi a zvládať situácie súvisiace s výchovou by ste mali vedieť obaja rovnako.   

 

Dôsledne o výchove komunikujte

Pravidelne diskutujte o pokrokoch a možných kompromisoch vo výchove. Berte na vedomie problémy, ktoré nastali a riešte ich. Dôležité je uvedomiť si, že nejde o to, aby ste vyhrali v bitke o „správnu výchovu“ s vaším partnerom/kou, ale o to, aby ste našli spoločné najkonštruktívnejšie metódy, ako vychovať z vašich detí čo najlepších ľudí.

 

Vyhľadajte podporu

S podobným problémom týkajúcim sa výchovy sa určite nestretávate len vy. Mnoho rodín pracuje na rovnakom probléme. Ak budete cítiť, že potrebujete podporu, možno pohľad tretej strany, skúste si nájsť nejakú komunitu, poprípade zapojiť sa do nejakých online kurzov rodičovstva, či diskusií na podobnú tému. Alebo sa len spýtať na názor a skúsenosti priateľov. Dnešná doba je bohatá na rôzne možnosti, neváhajte ich využiť.

 

Otázka kompromisu v spoločnej disciplíne a výchove sa môže zdať vskutku skľučujúca a náročná. Určite zapracujte na tom, aby vaše rozdielne názory na danú problematiku nespôsobili konflikty vo vašom manželstve/partnerstve či celej rodine. O všetkom sa dá predsa diskutovať. A taktiež nezabudnite, že výchova je jednou z najčastejšie preberaných tém v každej domácnosti.

Zdieľať na facebooku