Čo je to sebareflexia?

Človek schopný sebareflexie je najspokojnejší a najšťastnejší.
Človek schopný sebareflexie je najspokojnejší a najšťastnejší. / Foto: Unsplash

Každý deň sa ľudia pozerajú na seba do zrkadla. Vidia v ňom svoje telo, to ako sú upravení, oblečení. Čo však nevidia je ich vnútro a čo sa v ňom odohráva. Ľudia by sa však mali naučiť pozerať aj do svojho vnútra a vedieť mu porozumieť. Je to schopnosť, ktorú by si  mali počas života neodmysliteľne osvojiť. 

 

Sebareflexia je proces, kedy sa človek oddelí od vonkajšieho sveta a obráti sa k svojim pocitom, myšlienkam, ašpiráciám a hodnotám. Práve takýmto spôsobom sa potom stáva skutočne dobrým človekom. Iní sa zhodujú na názore, že sebareflexia znamená poznať svoje vnútro rovnako dobre, ako poznať to, čo vidíme navonok. Je to proces, kedy človek spoznáva to, kto je, aké má hodnoty a prečo si myslí a robí to, čo robí. Sebareflexiu možno označiť aj za akúsi osobnú analýzu, ktorá človeku napomáha stať sa takým človekom, akým chce byť. No a zároveň je sebareflexia kľúčom k sebauvedomeniu. Najmä po emocionálnej stránke. Keď človek porozumie tomu, čo sa deje v jeho vnútri, bude schopný lepšie sa adaptovať na život, na rôzne situácie v ňom a najmä na zmeny.        

 

Čo potrebujeme, aby sme spoznali samých seba?

Profesor psychológie z James Madison University Gregg Henriques uvádza základné oblasti sebareflexie. Sú to tie, ktoré sa podieľajú na vytváraní obrazu človeka o sebe samom a zároveň oblasti vlastného sebarozvoja. To znamená, že človek ich môže počas svojho života rozvíjať a pracovať na nich. Patrí medzi ne:
 

1. Poznanie rodinnej a vývinovej histórie

Aby sa človek spoznal, je dôležité vedieť kľúčové informácie z jeho raného detstva a taktiež z rodinnej histórie. Každý z nás by mal vedieť, ako a kde vyrastal, kto boli ľudia, ktorí mu boli nablízku, aký s nimi mal vzťah či zlomové udalosti vo svojom detstve. Henriques hovorí, že v detstve dochádza k mnohým dôležitým momentom, o ktorých by sme sa ako dospelí mali dozvedieť. Pretože práve oni nás mohli formovať do podoby človeka, ktorým sme dnes.
 

2. Poznanie vlastných prianí, motivácie, potrieb a emócií

Ľudia majú vo všeobecnosti veľkú potrebu intimity, vzťahov, moci a úspechu. Niektoré veci, ktoré sú pre nich však dôležité, ostávajú hlboko pod povrchom. V každodennom živote človek nemá vždy čas pozrieť sa pod povrch vecí a venovať viac času tomu, čo naozaj cíti alebo čo by naozaj potreboval. Je to však nevyhnutné, v dnešnej dobe obzvlášť. Keď sa naučíme pozastaviť pri tom, čo chceme a potrebujeme my, budeme k sebe féroví a plne si vedomí toho, kto skutočne sme.
 

3. Poznanie vlastných obrán a osvojenie si spôsobov, ako zvládať kritiku

Náš obranný systém sa aktivuje práve vo chvíľach, keď sme vystavení kritike, nátlaku, ponižovaniu alebo celkovo negatívnym emóciám. V priebehu života je dobré, aby sa človek naučil, ktoré aspekty sa ho dotýkajú a reaguje na nich defenzívne. Tiež je dobré naučiť sa spôsoby, ako kritiku a negatívne informácie o sebe prijať a spracovať. Tým pádom človek predchádza vzniku hádok či konfliktu a zároveň negatívnym emóciám týkajúcich sa vlastného ja.
 

4. Poznanie silných a slabých stránok

Každý z nás má oblasti, v ktorých exceluje a naopak tie, v ktorých zaostáva za ostatnými alebo sa mu v nich nedarí tak, ako by očakával. Je nutné pripomenúť, že je to absolútne prirodzené. Všetci máme silné, ale aj slabé stránky. Je však dôležité uvedomiť si oboje, aby sme na nich vedeli do budúcna pracovať a obe skupiny brali ako naše vlastné. Či sa nám to páči, alebo nie. Samozrejme, ak sa nám to nepáči, je na mieste s tým niečo urobiť a zo slabej stránky spraviť silnú. Ak sa to nedá, rešpektujme sa takí, akí sme. 
 

5. Pochopenie vlastných hodnôt, presvedčení a svetonázoru

Každý človek má vlastné presvedčenia, vlastné hodnoty a svetonázor. Čo ale v prípade, keď sa stretneme s niekým, kto má hodnoty iné? Je dôležité uvedomiť si, kto som ja a kto sú ostatní. Tým pádom sa naučíme rešpektovať rozdiely a protiklady. Profesor psychológie Henriques so študentmi tiež diskutuje o tom, ako sa u nich dané hodnoty vytvorili, odkiaľ pochádzajú a či sa nimi v živote riadia. Práve to pomáha študentom naplno si ich uvedomiť a prežívať.
 

6. Poznanie svojho zmyslu života

Môže to znieť ako banalita, ale človek, ktorý vie, kam smeruje a čo je jeho zmyslom života, je celkovo spokojnejší a šťastnejší. Vie si povedať, toto je cesta, ktorou nechcem ísť a smer svojho života zmeniť. Naopak, ak mu niečo vyhovuje, pracovať na tom naďalej. Aj toto je súčasťou sebareflexie.     
 

7. Poznanie toho, ako ma vidia druhí ľudia

K vlastnej sebareflexii patrí aj poznanie toho, ako nás vidia ostatní. Ako sa asi cítia, keď niečo povieme alebo urobíme. Ako vnímajú naše celkové správanie. Ak si budeme vedomí ich pohľadu na nás, môže nám to pomôcť dotvárať obraz o sebe samom.
 

8. Poznanie kultúrneho prostredia, z ktorého pochádzam

Kultúra a spoločnosť, v ktorej sa človek pohybuje, do ktorej sa narodí, dotvára jeho osobnosť. Spoločnosť je totiž prostredím, kde sa každý z nás socializuje a preto zanecháva aj toto prostredie na nás určité stopy. Je dobré si uvedomiť, aké sú špecifiká našej kultúry a spoločnosti, čo je pre ňu typické a čím sa líši od iných kultúr.

 

Prečo je sebareflexia dôležitá?

Počas každodenného života, človek neustále niečo rieši. Rieši to, čo si druhí ľudia o ňom myslia, rieši ich životy, svojich kolegov, známych, vzťahy. Sú to veci, ktoré nám všetkým chodia každodenne po mysli a namiesto seba sa sústredíme na iných. Je zaujímavé, že človek obetuje toľko veľa energie na druhých. Na záležitosti, ktoré sa týkajú iných, no nie jeho samého. Ak si uvedomíme, kto sme a čo cítime, vieme tak celkovo lepšie fungovať počas každodenného života. Vieme byť efektívnejší, viac sebou samým. Riadiť sa tým, čo chceme a potrebujeme my. Vieme tiež vyjadriť svoj vlastný názor, vidieť problémy z viacerých uhlov pohľadu či urobiť správne a premyslené rozhodnutia. Zlepší sa nám taktiež spánok a zníži sa stres a úzkosť. Môže sa to zdať ako maličkosť, ale schopnosť sebareflexie je základom osobnosti každého z nás. Pokiaľ si však uvedomujete, že neviete ako na to, neviete sa dostať k sebe samému, do svojho vnútra, tieto otázky by vám mohli pomôcť:    

  1. Kto som?
  2. Načo som najviac hrdý/hrdá?
  3. Začo som v živote najvďačnejšia/najvďačnejší?
  4. Čo je v mojom živote najdôležitejšie?
  5. Kto sú piati ľudia, s ktorými trávim najviac času?
  6. Aké sú moje najväčšie ciele?
  7. Ktoré najdôležitejšie veci som sa už v živote stihol/stihla naučiť?
  8. Ako môžem použiť svoje predchádzajúce skúsenosti?
  9. Aké sú moje základné hodnoty?
  10. Kde sa vidím o 10 rokov?

 

Nie je to jednoduché, ale naozaj potrebné. Človek schopný sebareflexie je najspokojnejší a najšťastnejší, pretože pozná seba samého a vie, čo od života očakáva. Aj keď je dnešný život rýchly, nájdite si čas a doprajte si cestu do svojho vnútra. Možno budete prekvapení, aké veľké zmeny sa vám v živote začnú diať.    

Zdieľať na facebooku