Hovorte so žiakmi aj individuálne. Pomôžete im napredovať

Rozprávajte sa s vašimi žiakmi pravidelne aj individuálne.
Rozprávajte sa s vašimi žiakmi pravidelne aj individuálne. / Foto: Bigstock

Aký vplyv má, ak učiteľ pozná svojich žiakov? Prostredníctvom individuálneho prístupu ku každému žiakovi dokáže pozdvihnúť nielen ich akademický výkon, ale aj motiváciu chodiť do školy, učiť sa a pracovať na svojej osobnosti, snoch a cieľoch.   

  

V školách sa často stretávame so zvykom, že učitelia sa individuálne, prostredníctvom súkromných rozhovorov, venujú najmä rizikovým žiakom a tým, ktorí majú v škole problémy. Častokrát nechávajú bez povšimnutia žiakov, ktorých akademický výkon je v norme či dokonca v nad priemerom. A to je chyba. Každý učiteľ by mal rovnako komunikovať so všetkými žiakmi. Od akademicky úspešných žiakov nemožno očakávať, že sa zlepšia len vďaka úspechom v testoch. Aj oni potrebujú motivovať, počuť slová ocenenia alebo dostať podporu v inej oblasti, v ktorej by sa sami chceli zlepšiť. Možno sú to žiaci, ktorí sú dobrí v písaní, ale zaostávajú v prednese a čítaní, alebo im až tak nejde matematika. Často žiaci, ktorí majú vynikajúce študijné výsledky, nie sú schopní vyjadriť svoj názor a v triede sa presadiť. Sú tichí a hanbliví a učiteľ im môže svojím prístupom pomôcť. Učiteľ by mal byť preto všímavý voči všetkým deťom v triede rovnako.

 

Ako môžu žiaci zlepšiť svoje akademické zručnosti a výkon?

Schopnosť učiteľa viesť vyučovanie interaktívnym a zábavným spôsobom je síce potrebné, ale to, čo všetci žiaci potrebujú, aby sa posúvali ďalej, je spätná väzba a rady od ich učiteľa. To im pomáha, aby sa zamerali aj na svoje slabé stránky a tak maximalizovali svoj potenciál. Individuálny rozhovor medzi žiakom a učiteľom je preto dôležitým kľúčom k tomu, aby žiaci neustále napredovali. V rozhovore nemusí ísť len o pochvaly a povzbudzovanie, pokojne môže učiteľ povedať žiakovi aj kritiku. Ak ju povie v pokojnej atmosfére a konštruktívnym spôsobom, dieťa si z nej veľa odnesie. Nejde tu teda ani tak o obsah rozhovoru ako o ako o formu – rozhovor medzi štyrmi očami má pri budovaní dobrých vzťahov a napredovaní detí nenahraditeľný význam.  

 

Inširujte sa tipmi, ako zlepšiť akademický výkon a výsledky každého žiaka a prostredníctvom individuálnych rozhovorov:
 

 • Buďte pozitívni. – Predtým, než začnete čokoľvek riešiť (platí to aj pri celej triede), je dôležité, aby ste boli pozitívne naladení. V prvom rade vy sami musíte veriť, že žiaci majú šancu sa zmeniť, posunúť vpred vo svojich výkonoch, zlepšiť sa. Práve vaša pozitivita ich môže motivovať k lepším výkonom, lebo pocítia, že im veríte.
   
 • Buďte špecifickí pri svojej pochvale. – Keď chcete žiaka pochváliť, je dôležité, aby bola pochvala špecifická. Zamerajte sa napríklad na tri dobré veci, ktoré sa vám na výkone a správaní žiaka páčili a povedzte mu ich. Ak nezačnete zdôrazňovaním dobrých vlastností, žiaci sa zamerajú len na tie zlé a negatívne, čo im môže následne slúžiť ako prekážka v posune vpred.
   
 • Pripravte si plán individuálnych stretnutí. – Pred začiatkom školského roka by ste mali mať pripravení zoznam či plán stretnutí s vašimi študentmi. Snažte sa to rozvrhnúť tak, aby to nenarúšalo samotné vyučovanie. Bude potrebné vyhradiť si dostatočný čas na rozhovory s každým žiakom. Zostaviť takýto plán nie je jednoduché, ale keď si ho pripravíte na začiatku školského roka, budete sa môcť na výučbu počas neho lepšie sústrediť.
   
 • Informujte žiakov a ich rodičov o vašich plánoch. -  Na začiatku školského roka je takisto dôležité oboznámiť s plánom individuálnych stretnutí svojich žiakov. Podobne aj vedenie školy a nezabudnite na rodičov vašich žiakov. Je dobre, ak ste s rodičmi detí v kontakte a viete sa s nimi následne stretnúť, ak zistíte počas súkromného rozhovoru so žiakom niečo zaujímavé, špecifické či dôležité na riešenie.
   
 • Nezabudnite na informovaní súhlas. – Ako bolo vyššie uvedené, o individuálnych rozhovoroch so žiakmi by mali vedieť ich rodičia. Malo by to byť tiež administratívne zastrešené podpísaním informovaného súhlasu. Ak sa so žiakmi stretávate v čase po vyučovaní alebo pred ním, rodičia o tom musia vedieť a musíte mať ich súhlas. 
   
 • Venujte každému žiakovi rovnako veľa času. – Je dôležité, aby osobné stretnutie so žiakmi bolo v každom prípade rovnako dlhé. V opačnom prípade by mohli mať niektoré deti pocit, že iných uprednostňujete a stretávanie by mohlo byť neefektívne a kontraproduktívne.     
     
 • Všímajte si to, čo platí na ktorého žiaka. – Každý žiak je iný. Je preto vašou úlohou, aby ste svojich žiakov počas vyučovania pozorovali a zistili, ako reagujú a ako komunikujú. Na základe týchto pozorovaní dokážete s nimi viesť rozhovor lepšie, poskytnúť im radu či spätnú väzbu. A veľmi dôležité je to pri podávaní kritiky, na ktorú reagujú takmer všetci negatívne. Ak si neviete rady, môžete o pomoc požiadať aj rodičov žiakov.
   
 • Najprv počúvajte, potom rozprávajte. – Je to všeobecne platná rada, ale dôležitá je najmä na prvom stretnutí. Nechajte žiaka povedať vám, prečo prišiel, čo ho trápi alebo teší. Ak je žiak hanblivý a nechce hovoriť sám od seba, pýtajte sa ho otvorené otázky. Je dobré vedieť o žiakovi niečo viac predtým, než mu začnete radiť alebo ho kritizovať. Ak žiaka nepoznáte, nemusí vaše slová brať vážne. Preto je dobré robiť si poznámky pri počúvaní, ale najmä dôkladne a so záujmom počúvať. Keď budete o svojom žiakovi vedieť aj osobné detaily a informácie, vzbudíte v ňom pocit, že vám na ňom naozaj záleží a osobné stretnutia dostanú úplne iný rozmer.
   
 • Buďte priateľskými, no nie priateľmi. – K vašim žiakom pristupujte vždy s priateľským prístupom. To je podstatou týchto individuálnych stretnutí a rozhovorov. Nesmiete však zabúdať na to, že to má určite hranice. Nehovorte o sebe súkromné detaily, ktoré nesúvisia so žiakovým problémom alebo jednoducho tým, čo hovorí. Ak žiak potrebuje počuť váš názor, povedzte mu ho, objasnite mu svoj pohľad na vec, dajte mu príklad zo svojho života, ale nezachádzajte do osobných detailov. Je dôležité, aby boli zachované profesionálne hranice.
   
 • Trvajte na svojom, zároveň však rešpektujte názor žiaka. – Pri individuálnych rozhovoroch sa občas stane, najmä pri poskytovaní spätnej väzby, že ju žiaci nepochopia správne a nastane konflikt. Určite nie je na mieste, aby ste sa so žiakom hádali či presadzovali si vlastný názor za každú cenu. Stojte si za ním a snažte sa žiakovi vysvetliť, ako danú vec vidíte vy a prečo si to myslíte. Zároveň ale rešpektujte jeho názor a tiež mu poďakujte, že k vám bol úprimný a vlastný názor na vec vám povedal, hoci sa nezhodujete.
   
 • Zamerajte sa aj na to, čo sa nachádza mimo školskej lavice. – Je dobré, ak viete posunúť svojho žiaka aj v oblasti, ktorá sa netýka priamo diania v triede a vyučovania. Poznáte svojho žiaka a poznáte ho natoľko, že mu viete poradiť, aj čo sa iných životných oblastí týka. Napríklad je veľmi pozitívne, ak učiteľ žiakovi pomáha s výberom vysokej školy, môže to s ním konzultovať a podobne. Žiaci to veľmi oceňujú a sú za to vďační, lebo napríklad pri tomto rozhodnutí sa často cítia stratení a sami.

 

Nepodceňujte teda význam rozhovoru pri výchove a vzdelávaní detí. Má veľkú cenu. Skúste si naň nájsť čas a uvidíte, že z neho budú vaši žiaci skutočne profitovať.                       

Zdieľať na facebooku