Ako viesť deti k záujmu o druhých ľudí? Budujte u nich empatiu!

Jedným zo základných kameňov vzťahov s druhými ľuďmi je empatia.
Jedným zo základných kameňov vzťahov s druhými ľuďmi je empatia. / Foto: Bigstock

Medziľudská komunikácia a interakcia je základom spoločenského života. Aby vaše dieťa vedelo, ako sa v medziľudských vzťahoch pohybovať, potrebuje od vás pomoc. Odmalička vás ako rodiča sleduje, pozoruje a učí sa tomu, ako s druhými ľuďmi komunikujete vy. Jedným zo základných kameňov vzťahov s druhými ľuďmi je empatia. Ako empatiu rozvíjať u detí? Ako rodič im môžete do veľkej miery pomôcť.

 

Empatia je schopnosť vnímať druhého človeka - vidieť jeho očami a počuť jeho ušami. Empatický človek vie druhému človeku porozumieť, pochopiť ho, vypočuť si jeho problém a venovať mu plnú pozornosť. Ide o schopnosť, ktorú možno počas života rozvíjať. Je však dobré, keď sú jej základy vybudované už v detstve. Ako rodič môžete svoje dieťa empatii naučiť a taktiež ju uňho rozvíjať. Ako? Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi tipmi:

 

Rozprávajte sa o pocitoch

Rozprávať sa o pocitoch je kľúčovým aspektom k tomu, aby deti pochopili vlastné emócie. Musia sa naučiť, že každý z nás niečo prežíva a v medziľudských vzťahoch a komunikácií je dôležité, aby boli emócie pomenovávané. Keď si deti uvedomia, že aj ony majú svoje emócie, keď sa ich naučia pomenovávať, sú na najlepšej ceste k tomu, aby ich vedeli regulovať. No a ak zvládnu všetky tieto predchádzajúce kroky, budú schopné vnímať a pomenovávať emócie druhých ľudí. Naučia sa k nim byť tolerantní a vnímaví. Ako rodičia môžete s deťmi pracovať na tom, čo emócie sú a začať sa o nich rozprávať. Skúste popísať dieťaťu svoje pocity, ako sa cítite, keď plače, keď udrie svojho súrodenca a pod. Taktiež sa pýtajte na tie jeho, v akúkoľvek chvíľu. Mnoho rodičov zvykne deti učiť pomenovať farby či poznať názvy zvieratiek. Učia ich to pri každodenných aktivitách ako je prechádzka po parku. Namiesto toho, aby ste sa dieťaťa opýtali: „Akej farby je bunda toho uja?“ skúste sa ho opýtať: „Ako sa ten ujo asi cíti, keď sa usmieva?“ Môžete skúsiť aj diskusiu o tom, čo iný asi prežíva podľa toho nielen ako sa tvári, ale ako komunikuje s inými, či ako gestikuluje. „Tá žena oproti veľmi rozhadzuje rukami. Myslíš, že by mohla byť nahnevaná? Mne sa zdá, že možno aj áno. Čo by si povedal, ako sa asi v túto chvíľu cíti? Aké sú jej pocity?“ Keď sa s deťmi budete rozprávať o pocitoch, je to základný predpoklad, že sa u nich vybuduje empatické vnímanie k druhým ľuďom.

 

Buďte k deťom vnímaví

Keď chcete, aby boli vaše deti vnímavé k iným ľuďom, musíte vy sami byť vnímaví k nim. „Vidím, že si unavená. Čo keby si si teraz nachvíľku zdriemla a potom sa spoločne pustíme do upratovania?“ Rozprávajte sa s nimi o ich potrebách, o tom, čo chcú, nechcú, čo ich trápi alebo čo ich urobilo šťastnými. Keď vy ako autorita prídete s tým, že vnímate, že vaše dieťa teraz nevládze, dieťa vás bude za to ľúbiť ešte viac a podobný scenár aplikuje pri interakcii s druhým človek. V takom zmysle, že sa bude snažiť byť vnímavým/vnímavou k jeho potrebám a rešpektovať ich. 
 

Používajte filmy alebo knižky ako pomôcky

Deti milujú rozprávky a príbehy. Pritom, ako im čítate na dobrú noc rozprávku alebo spolu po obede pozeráte film, skúste načrtnúť tému o hlavných hrdinoch príbehu. Akí asi sú? Ako sa deťom javia, že sa správajú a cítia? Poukážte deťom na postavy, ktoré sa správajú dobre a spravodlivo, ktoré sú šťastné a veselé. Naopak, upriamte ich pozornosť aj na televíznych hrdinov, ktorí sú nešťastní, ukrivdení či nahnevaní. Skúste s deťmi tiež viesť dialóg o tom, ako to vidia oni, alebo čo sú podľa nich dôvody, prečo sa rozprávkoví či filmoví hrdinovia tak alebo onak cítia. Ak sa to dieťa naučí identifikovať na vymyslenej postave, ľahšie bude vedieť túto schopnosť preniesť aj do sveta skutočných ľudí.

 

Dajte deťom príklad

Lepšie ako dvakrát počuť, je raz vidieť. Táto fráza je nám asi všetkým veľmi dobre známa. U detí to však platí dvakrát viac. Deti vás majú ako vzor, ktorý sa snažia za každú cenu napodobniť. Ak sa deťom snažíte vysvetliť, že k tete predavačke sa treba správať milo a s úctou, ľudí vo výťahu treba pozdraviť a podobne ale sám to nerobíte, čo myslíte, že dieťa ovplyvní viac? Namiesto vysvetľovania im vhodné správanie ukážte v činoch. Vy ako rodič buďte tým, kto sa správa slušne a zdvorilo k iným ľuďom, kto sa vždy pozdraví, je úctivý a podobne. Ani sa nenazdáte, vaše dieťa sa to od vás naučí a jeho empatia voči druhým bude len rásť.
 

Pochváľte dieťa za dobrý skutok

Mnoho rodičov sa zameriava na výkon detí, ktorý sa uskutočňuje hlavne v škole. Chvália deti za známky, za dobre vyriešené testy či domáce úlohy. Ak chceme ale u detí budovať empatiu, mali by sme ich chváliť za veci, ktoré s ňou súvisia. „Janka, veľmi sa páčilo, ako si zastala, aby si pomohla tomu chlapcovi. Videla si, ako sa potešil?“ Keď ako rodič oceníte dobré správanie dieťaťa, dieťa si zvykne, že je to oblasť, za ktorú si ľudia cenia a bude sa snažiť podobné správanie robiť čoraz viac. 
 

Poučte deti o rozdieloch

Dnešný svet je naozaj plný obrovských rozdielov. Netýka sa to len farby pleti, vlasov či národnosti, ale aj bohatstva, možnosti vzdelávania, náboženstva či kultúry. Aby boli deti už od malička vedené k empatickému správaniu, je dôležité rozprávať sa s nimi o odlišnostiach. A v prvom rade ich naučiť, že odlišnosti nie sú zlé, práve naopak, na svete sú žiaduce a treba ich tolerovať a rešpektovať. Vo svojich domácnostiach dbajte na to, aby sa nepoužívali žiadne vulgarizmy napríklad na niektorú z menšín či nevhodné vtipy. Zamyslite sa nad spôsobom, ako deti s rozdielmi v spoločnosti oboznámiť. Môžete spoločne pozerať dokumentárne filmy o rôznych svetových náboženstvách, čítať si spoločne v atlase sveta a vnímať, kde sa ako žije. Určite existujú aj rôzne akcie či komunitné centrá, kde sa s rozdielmi môžete oboznámiť. Začnite na tom pracovať s deťmi čím skôr, aby sa z nich stali úctiví a rešpektujúci ľudia. Pretože aj to je základom empatie.
 

Poukážte na vlastné chyby

Bolo tu už viackrát spomenuté, že ako rodičia ste pre svoje deti tým najväčším vzorom. Čo sa týka správania, ktoré by mali kopírovať však robíte aj také, ktoré napodobňovania hodné nie je. Ak sa dopustíte chyby alebo omylu, najmä vtedy, ak je vo vašej prítomnosti vaše dieťa, skúste na svoju chybu poukázať a priznať si ju. Vysvetlite dieťaťu, prečo ste sa zachovali tak, ako ste sa zachovali a že nabudúce sa budete snažiť byť milší/milšia. Deti sa musia naučiť, že mýliť sa je ľudské ale že je zároveň potrebné naučiť sa pracovať na sebe.

 

Dobré skutky nech sú vašou spoločnou záľubou

Ako najlepšie zaviesť dobré a empatické správanie do vašich životov? No predsa tak, že robenie dobrých skutkov a správanie sa slušne k druhým ľuďom zavediete ako váš spoločný rodinný koníček. Začať môžete napríklad vo vašom susedstve či komunite. Opýtajte sa starších susedov, či nepotrebujú s niečím pomôcť – odneste im domov nákup, okopte záhradu či kúpte kvety pre radosť. Deti môžu tiež pomôcť rozniesť noviny alebo ako rodina môžete spoločne pomôcť pri príprave komunitnej udalosti. Toto všetko a mnoho ďalšieho je súčasťou budovania empatie a vnímavého postoja voči ostatným.

 

Je to tak jednoduché a pritom nesmierne dôležité. Empatia je naozaj základom všetkých medziľudských vzťahov a čím skôr sa jej vaše dieťa naučí, tým ľahšie sa mu bude vo svete plnom ľudí pohybovať a fungovať.                          

Zdieľať na facebooku