Ne/bezpečný sex v manželstve

  Foto: Bigstock

Autorkou je psychologička a zakladateľka projektu Vzťahovo

 

Vítam vás pri poslednej epizóde zo série článkov a podcastov, ktorými sa pripájame k Národnému týždňu manželstva a jeho tohtoročnej kampani s mottom: Bezpečne v manželstve. Moje dnešné rozprávanie som nazvala: Ne/bezpečný sex. Nebojte sa, nebudem rozprávať ani o antikoncepcii ani o plánovanom rodičovstve, dokonca ani o starostlivosti o naše reprodukčné zdravie. O čom to teda bude?

 

 

Všetko so všetkým súvisí

Rada by som s vami hľadala odpovede na otázku, čo tvorí uspokojivý sexuálny život a ako si ho vo vzťahu udržať. Túto tému som zámerne nechala na koniec našej série podcastov, pretože dobrý sex nie je len o technike jeho prevedenia, ale súvisí so vzťahom ako celkom. Je ovplyvňovaný všetkým tým, čo som načrtla v predchádzajúcich šiestich podcastoch:

 

  1. Vnímanie vlastnej hodnoty, schopnosť vyjadrovať svoje potreby i stanovovať hranice, významne vstupujú do toho ako našu sexualitu prežívame.
  2. Spoločný sex ovplyvňuje aj to, nakoľko sa poznáme či už v oblasti sexuálnych preferencií, ale aj toho, čo nám je alebo nie je príjemné.
  3. Ak nevieme riešiť konflikty a ustáť náročný čas, ohrozujeme našu blízkosť. a tým negatívne ovplyvňujeme náš sexuálny život. Všetkým nám je nám jasné, že s človekom, s ktorým sme v konflikte nemáme chuť zdieľať našu intimitu.
  4. Životné okolnosti ako je príchod detí, rôznorodé zdravotné ťažkosti, starnutie, únava, nedostatok spánku, hormonálne zmeny, starosti najrôznejšieho druhu, finančné problémy a mnoho iného vstupujú aj do našich spální.
  5. Sexualita totiž nikdy nie je oddelená od každodennosti. Vzťah bez iskry určite nie je tým miestom, kde by horela vášeň.
  6. Neustále frflanie, kritika, točenie sa v probléme, negatívna optika tiež nepridá na túžbe oddať sa jeden druhému.

 

Z mojej praxe viem, že počas manželského poradenstva sa dostaneme vždy aj k téme sexuality. Nech sa náš rozhovor začína kdekoľvek, skôr či neskôr sa dostaneme aj k sexu. Zdá sa vám to zvláštne? Nie, nie je. Táto tendencia je úplne prirodzená. Sex patrí do prežívania partnerského života. Je akýmsi pojítkom, ktorým si vyjadrujeme to, že je medzi nami čosi exkluzívne, čo patrí iba nám dvom. Láska sa totiž neprežíva iba na úrovni citov, ale aj na úrovni tiel. Ak sa jeden druhého dotýkame, máme spolu sexuálny styk, na telesnej úrovni sa vyplavuje hormón Oxytocín, ktorý má na starosti budovanie vzťahových pút medzi nami. Milovanie je teda jednou z ciest, ako si byť viac blízko, ako patriť jeden k druhému.

 

Komplikácie sexuálnych očakávaní

Ak je sex taký prirodzený a dôležitý, prečo je potom okolo neho toľko hádok a nepochopenia? Domnievam sa, že je to často pre naše nesprávne nastavené očakávania. Tie môžu dokonale skomplikovať akýkoľvek dobrý sexuálny život. Ovplyvňujú hodnotenie sexuálnej intimity a to má priamy vplyv na úroveň spokojnosti s ňou. O akých očakávaniach to hovorím?

 

Intimita, zmyselnosť, sexuálna túžba sú dynamické, meniace sa entity. Ak sme si tohto faktu vedomí, mnohé veci sa v sexuálnej oblasti uľahčia. Očakávaním toho, že budú vždy na rovnakej úrovni – teda, rovnako perfektnej úrovni -, sa nevyhneme sklamaniu. K sexu často pristupujeme ako k nejakej materiálnej veci. Prisudzujeme jej hodnotenie: je/nie je , dobrý/zlý, vášnivý/nudný, málo/veľa. Sexualita si však vyžaduje komplexné nazeranie zo zorného uhla vzťahu ako celku. Potrebuje od nás „širšiu“ škálu hodnotenia, nielen jej extrémne body. Potrebuje od nás viac slobody byť takou, aká práve je. Potrebuje, aby sme jej viac načúvali a prispôsobovali sa okolnostiam. Tým jej pomôžeme medzi nami prekvitať.

 

Očakávania od sexu ovplyvňujú hodnotenie sexuálnej intimity a to má priamy vplyv na úroveň spokojnosti s ňou.

 

Sexuálny život sa postupom vzťahu mení

Určite mi dáte za pravdu, že intenzita nášho fyzického kontaktu časom upadá. Mnohé páry začínajú veľkou vášňou, sme opantaní nepoznaným, túžiaci jeden po druhom. Postupom času to vypadá trochu inak a po niekoľkých rokoch, keď už je možno na svete prvé dieťa, si doprajeme našu intimitu s dlhšími časovými rozostupmi. Pre fungujúci sexuálny život je nevyhnutné prijať to, že sa počas vzťahu mení. Očakávať, že počas celej doby trvania vzťahu sa budeme zmietať na tsunami vášne, nie je reálne. Týmto však nechcem povedať, že je potrebné sa zmieriť s tým, že nám sex bude pripadať ako vzdialená méta. Chcem len zdôrazniť, že mať očakávanie rovnakej frekvencie a intenzity, môže mať za následok zbytočný stres. Dokonca poznám páry, ktoré na základe neustáleho porovnávania aktuálneho stavu s minulosťou, hodnotia úroveň lásky medzi nimi. Nekonečné dumanie a analyzovanie, z ktorých pramenia až denné konflikty, ich vháňajú do úvah o rozchode.

 

Pre fungujúci sexuálny život je nevyhnutné prijať to, že sa počas vzťahu mení. Očakávať, že počas celej doby trvania vzťahu sa budeme zmietať na tsunami vášne, nie je reálne.

 

Vplyv erotického ideálu na sexualitu

Naše predstavy o sexuálnom živote sú utvárané aj erotickým ideálom, ktorý je aktuálnym kultúrnym trendom. Či chceme alebo nie, sme tým rôznou mierou ovplyvňovaní. Panuje predstava, že vzťah je kvalitný iba vtedy, ak nám to klape v posteli. Mnohí napríklad veria tomu, že sex bez spaľujúcej vášne nie je dosť dobrý, že dosiahnutie orgazmu iba u jedného z partnerov je chybou, že ak nestriedajú minimálne desať sexuálnych polôh a nepoužívajú všakovaké sexuálne pomôcky, tak ich sex nie je dosť kreatívny. Ak týmto pseudoideálom uveríme, začneme vnímať náš „obyčajný“ sex ako niečo divné, čo tak určite nemá byť. Týmto nechcem povedať, že nemáme čítať či vzdelávať sa v tom, ako si skvalitniť sex. Chcem zdôrazniť škodlivosť týchto neprimeraných očakávaní pre náš vzťah. Inšpirujme sa, no prihliadajme na našu realitu, chute, potreby i na naše osobnosti – to kým sme.

 

Túžba nemusí byť predpokladom sexu

Nebezpečným očakávaním je presvedčenie, že pre to, aby sme sa spolu milovali, musíme cítiť túžbu. Respektíve, že túžba musí predchádzať sex. Bez splnenia tejto podmienky zostávame pasívni, nie sme voči sebe iniciatívni. Frekvencia sexuálneho styku sa tak rýchlo znižuje. To spôsobí, že si zvykneme na málo sexu alebo sa o rozdielnych predstavách vo vzťahu k jeho frekvencii hádame bez výsledku. Tým nechcem povedať, že máme sex redukovať iba na „výkon bez pocitu“ či milovať sa „nasilu, iba z racionálneho rozhodnutia“.

 

S túžbou je to podobne, ako s prekvapeniami. Tým, že sa dlho poznáme, o svojich telách vieme mnoho, málo čo nás už prekvapí a vybudí k spontánnej aktivite. Jednoducho trvanie vzťahu a každodenný život zohrá v úrovni žiadostivosti svoju rolu. Túžbe tiež nesvedčí to, že máme plnú hlavu povinností a nie je v nej miesto na sexuálne predstavy či zvádzanie.

 

Dánsky psychológ Mattias Stolen Due vo svojej knihe odporúča, aby sme na túžbu nepozerali ako na nutný predpoklad sexu, ale ako na jeho dôsledok. Preto je dôležité stanoviť si sex ako prioritu a ukotviť ho v týždennej realite. Podľa neho by sme sa mali s partnerom milovať aj napriek tomu, že na to nejak veľmi chuť nemáme. Odporúča začať s dotykmi, bozkami, nežnosťami, aby sa túžba našim pričinením medzi nami zrodila. Vytvoríme tak podmienky, aby mohla narastať. Zvýšime pravdepodobnosť, že zažijeme niečo, čo máme radi. A ak by k sexu nedošlo, určite nášmu vzťahu prospeje, keď si budeme vzájomne prejavovať lásku a bude nám spolu dobre.

 

Šťastné páry si uvedomujú, že kvalita sexu variuje a počítajú s tým. Prijímajú fakt, že niekedy je sex lepší, inokedy zas menej uspokojivý.

 

Kvalita sexu šťastných párov

Dánska sexuologička Maj Wismann v tejto súvislosti predstavila závery zaujímavej štúdie. Jej výsledky poukázali na fakt, že šťastné páry si jasne uvedomujú to, že kvalita sexu variuje a počítajú s tým. Prijímajú fakt, že niekedy je sex lepší, inokedy zas menej uspokojivý. Tento poznatok berú s ľahkosťou a nie ako tragédiu či brzdu.

 

Viete čo bolo zaujímavé? Keď tieto páry požiadali, aby vyhodnotili jednotlivé spoločné sexuálne skúsenosti, ich hodnotenie sa líšilo až o viac ako 50%. Jeden z partnerov na konkrétny sexuálny styk odpovedal niečo v štýle: „bolo to úžasné“ a druhý povedal: „bolo to fajn, ok“. Pokiaľ teda išlo o rovnakú mieru sexuálnej spokojnosti, zhodli sa v menej než v polovici prípadov. Napriek tomu však svoj sexuálny život hodnotili ako celkovo uspokojiví. Kde je pes zakopaný?

 

V tom, že ich očakávania od sexu sú natoľko realistické, že neprepadajú panike, ak čosi nedopadne tak, ako predpokladali. Dobrý sexuálny život nie je o tom, že budeme prežívať neustále maximálne extatické zážitky. Tie prežívame skôr zriedka. Niekedy je sex fantastický, inokedy prosto: „máme sex“. Dôležité je akceptovať, že niekedy nás to baví viac a inokedy menej. Niekedy to chutí viac, inokedy menej. To však nemusí byť dôvodom si ho odopierať alebo čakať, kým nás opantá spaľujúca túžba. Realita je totiž taká, že sme natoľko rozdielni, že túžba sa u každého z partnerov objavuje inokedy a len málokedy sa objaví súbežne.

 

Očakávania od sexu u šťastných párov sú natoľko realistické, že neprepadajú panike, ak čosi nedopadne tak, ako predpokladali.

 

Každý pár je iný, každý sex je iný – iný neznamená zlý

Uspokojivý sexuálny život sa líši pár od páru tak, ako sa líšime jeden partner od druhého. Šablónovité nazeranie na techniku, frekvenciu, vášeň, chuť na sex našej intimite nepomáha. Nereálne očakávania, ktoré máme od sexu i od partnera, môžu byť veľkým nebezpečenstvom medzi nami. Skúmajme a kultivujme preto naše nazeranie na sexualitu.

 

Skúsme ju vnímať ako plynutie – ako rieku, ktorá je niekedy pomalšia, inokedy divoká, niekedy tečie plynulo, inokedy naráža na prekážky. Dôležité je, aby medzi nami plynula, lebo ako sa hovorí, rieka, v ktorej voda stojí je vodou bez života. Prajem vám, aby ste si vašu vzájomnú intimitu užívali tak, ako šťastné páry, o ktorých som hovorila v tomto podcaste. Prečo to všetko? Lebo na vzťahoch záleží.

 

A ozaj, aby som nezabudla, tému sexuality môžete otvoriť s vaším partnerom aj prostredníctvom našej partnerskej hry DUET. Je to totiž jedna zo zručností dôležitá pre spokojný partnerský vzťah. Vďaka hádankám a akčným kartám sa o nej naučíte spolu hovoriť s ľahkosťou i s úsmevom. Hru nájdete na našom webe vztahovo.sk v našom virtuálnom obchodíku. Ahojte.

 

Čo povedať na záver našej série článkov a podcastov s názvom 7 dní, 7 minút? Ďakujeme za vašu priazeň a verím, že s nepočujeme či nečítame naposledy. Čakajú nás totiž v našom vzťahováckom podcaste ďalšie zaujímavé témy týkajúce sa partnerských i rodinných vzťahov. Tak, dopočutia, dočítania!

 


Zdroje:
Stoelen Due, M.: Pečujte o svůj vztah. Dokud se ještě máte rádi. Portál, 2018. ISBN: 978-80-262-1369-7
Wismann, M.: Happy couples – Here’s a surprising fact you did not know! In: Happy couples – Here’s a surprising fact you did not know!
Čítajte viac o téme: Manželstvo
Zdieľať na facebooku