Senzitívne obdobia dieťaťa - ako ich môžete rozpoznať a akými aktivitami podporiť?

Senzitívne obdobia dieťaťa sú obdobia zvýšenej vnímavosti detí na určité podnety.
Senzitívne obdobia dieťaťa sú obdobia zvýšenej vnímavosti detí na určité podnety. / Zdroj: Unsplash

Rozmýšľali ste niekedy, prečo chce vaše dieťa čítať jednu a tú istú knihu stále dookola? Prečo si stále znova a znova vyberá jednu a tú istú aktivitu? Zbúra vežu a zas ju postaví, aby ju opäť mohlo zbúrať. Prečo všade, kam vaše dieťa ide, číta značky áut alebo názvy obchodov?

 

Odpoveď je jednoduchá a zároveň komplikovaná – má zvýšenú citlivosť na určité podnety nachádzajúce sa v jeho okolí. Práve v tomto období je pripravené sa rýchlo naučiť istú znalosť. Táto citlivosť ale neskôr vyprchá a na naučenie sa danej schopnosti bude musieť vyvinúť viac námahy.

Mária Montessori v knihe Tajuplné detstvo senzitívne obdobia dieťaťa opisuje takto: „Rôzne druhy vnútornej citlivosti umožňujú dieťaťu, aby si zo zložitého okolitého prostredia samo vybralo, čo je vhodné a potrebné pre jeho rast. Dieťa je potom citlivé na určité veci, no úplne ignoruje iné. Je to, ako keby svetlo začalo dopadať na niektoré predmety, ale na iné nie. Tie osvetlené potom vytvárajú celý svet dieťaťa“.

 

Pozorujte dieťaťa – otestujte si ho

Dôležité je byť vnímavý voči dieťaťu a pozorovať, čo ho práve zaujíma. A tomu aj prispôsobiť spoločné trávenie času či aktivity. Ak má dieťa opakovane sklon k niektorým činnostiam, zrejme ho v tomto momente niečím neodolateľne priťahujú. Ak budete vaše dieťa pozorovať, všimnete si, na čo je práve vnímavé. Môžete si urobiť malý test. Dajte pred dieťa niekoľko predmetov tak, aby viaceré z nich mali rovnakú farbu, ale zároveň nie všetky. Niektoré predmety by sa mali líšiť veľkosťou, iné by mali byť rovnako veľké. Čo začne vaše dieťa robiť? Ak ich začalo  triediť podľa farby viete, že je vnímavé na farby. Je možné, že ich začína rátať. Možno ich začalo triediť podľa veľkosti. Možno ich skúsi ukladať na seba a zisťovať, ktorý predmet sa dá kam vložiť. V každom prípade, vy už viete, aké aktivity ho práve zaujímajú, čo si všíma v svojom okolí.

 

Spoznajte senzitívne obdobia a typy vhodných aktivít

1| Poriadok a triediace aktivity

Pre toto obdobie je typické, že začína hneď od narodenia dieťaťa a najsilnejšie je do veku približne 3 rokov. Dieťa potrebuje pravidelne sa opakujúce rituály, aby sa zoznámilo so svetom. Pravidelné a rovnaké činností dieťa upokojujú a dávajú mu pocit istoty. Pre deti v tomto senzitívnom období je veľmi dôležité, aby každá vec mala svoje miesto – „toto patrí sem“. Pomôcť mu môžeme pripraveným prostredím - namiesto nádoby, kde sú spoločne všetky hračky, do bytu zaobstaráme policu, kde má každá hračka svoje vlastné miesto.

 

Deti v istom období milujú poriadok a všetky predmety budú ukladať na svoje miesto. / Zdroj: Pexels

 

Medzi aktivity, ku ktorým bude mať dieťa v tomto období sklon, patrí napríklad triedenie. Nemusíte kupovať žiadne náročné a drahé hračky.

 

Zapojte dieťa do bežných aktivít v domácnosti:

  • triedenie príborov
  • roztriedenie šišiek, gaštanov v miske
  • dieťa môže triediť gombíky, korky
  • triedenie oblečenia  - ak si na detskú skriňu nalepíte nálepky, dieťa môže s vami pri upratovaní triediť, čo kam patrí
  • triedenie a párovanie ponožiek
  • rôzne hrnce a pokrievky – ktorý hrniec patrí na akú pokrievku

 

Deti majú v predškolskom veku obdobie, kedy radi triedia rôzne predmety. / Zdroj: Pexels

 

2 | Jazyk

Dieťa vo veku 0 – 6 rokov má jedinečnú šancu si osvojiť akýkoľvek jazyk. Dieťa je priťahované ľudskou rečou. Už od mala nás pozoruje, ako rozprávame, ako hýbeme ústami, aké zvuky vydávame.

Dôležité aktivity sú časté čítanie si kníh, spievanie pesničiek, rozprávanie si básničiek. Časom si ich vaše dieťa bude pamätať naspamäť.

 

Košík na rozvíjanie si slovnej zásoby

Dieťaťu do veku 3 rokov do košíka pripravte rôzne predmety. Dieťa má možnosť si ich ohmatať a tak aj zmyslovo zažiť. Spolu si ich pomenujte, vyzvite dieťa, aby vám jednotlivé veci ukázalo a pomenovalo. Môžete sa s ním zahrať hru – v montessori sa to volá trojstupňová lekcia. Zanes šišku do spálne. Polož sitko na stôl. Niečo z košíka schováte – čo chýba v košíku? Obsah košíka pravidelne obmieňajte. Využiť môžete bežné veci z domácnosti, zvieratká a podobne.

 

Košík na rozvoj slovnej zásoby / Zdroj: MontessoriKids.sk

 

Jazykové košíky

Keď sa dieťa začne pýtať, aké je to písmeno, viete, že začína byť vnímavé na písmená. Ak má dieťa menej ako 3 roky, nezačnite najprv s celou abecedou. Pripravte mu košík, kde bude mať viacero predmetov, začínajúcich sa na jedno písmeno. Vždy na začiatku dané písmeno zvýraznite – napríklad K.

 

Aktivita na identifikovanie hlások v slovách / Zdroj: Danka Laciková

 

Neskôr, keď už vaše dieťa pozná viacero písmen, do košíka môžete dať predmety začínajúce sa na rôzne hlásky a dieťa bude podľa počutia hlásky triediť, priraďovať k správnemu písmenu, čo počuje. Dôležité je dať hlásky, ktoré nie sú podobné a zároveň sú dobre počuť. Vhodné sú napríklad samohlásky. Čím viac písmen dieťa pozná a rozoznáva, tým viac písmen môžete zaraďovať na triedenie. Neskôr mu môžete vyrobiť abecednú skrinku.

 

Viem, na čo sa začína, ale na čo sa končí? Čo je v strede?

Ďalším krokom, ako sa hrať s dieťaťom, ktoré má senzitívne obdobie na jazyk, je na čo sa ktoré slovo končí. Napríklad slová, kde roztriedi predmety, ktoré sa na A začínajú a ktoré sa na A končia.

Najťažším variantom je košík s predmetmi, kde dieťa určí a roztriedi, kde sa napr. nachádza K. Na začiatku, v strede a na konci.

Tieto aktivity sú perfektná príprava na budúce písanie. Aby dieťa napísalo slovo, neskôr vetu, musí hlásky počuť, vedieť identifikovať.

 

3 | Príprava ruky na písanie

Počas toho, ako si dieťa zlepšuje svoju slovnú zásobu, identifikuje hlásky v slove a spoznáva písmená, jeho ruka sa potrebuje pripravovať na budúce písanie. K tomu mu pomáhajú rôzne aktivity praktického života, - presýpanie, prelievanie, práca s pinzetou.

 

Detská ruka sa pripravuje na písanie viacerými aktivitami počas hry, napríklad presýpaním piesku a hrou s ním. / Zdroj: Unsplash

 

4 | Zmysly

Anglický filozof John Locke kedysi povedal: „Nič nie je v rozume, čo by predtým nebolo v zmysloch“.

Deti vnímajú svet okolo seba zmyslami. Od detstva chcú všetko počuť, všetko vidieť, všetko chytiť do rúk, ochutnať. Veľakrát sme v obchode nahnevaní na dieťa, že chce všetko chytať. Vonku v prírode, že všetko dáva do úst. Je to jeho spôsob poznávania sveta.

Napriek tomu, že budeme trpezliví a veľakrát vysvetľovať, dieťa to podvedome spraví znova, až pokým toto jeho obdobie nepominie.

Je veľa aktivít, ktoré môžeme ponúknuť, aby sme uspokojili túžbu detí zmyslovo poznávať svet okolo nich. Viacero dobrých tipov nájdete napríklad v tomto článku.

 

Košík so zvukmi

Rozvíjanie sluchu nám neskôr pomôže pri rozpoznávaní hlások a správnej výslovnosti. Medzi známe montessori aktivity patrí sluchové pexeso, ktoré si môžete aj vyrobiť ľahko doma napríklad z kinder vajíčok. Ďalšou aktivitou je košík na poznávanie rôznych známych zvukov. Stačí sem dať bežné predmety, ktoré robia zvuk. Najprv si ich treba s dieťaťom pomenovať, či ich pozná, aj ich zvuk. Zároveň tým aj rozširujeme aj jeho slovnú zásobu. Následne dieťa zavrie oči a my postupne skúšame rôzne predmety, dieťa sa na základe počutia snaží uhádnuť zvuk. Je to aj dobrá aktivita pre dve deti, či súrodencov.

 

Košík so zvukmi na rozvoj sluchovej pozornosti. / Zdroj: Danka Laciková

 

5 | Pohyb

Hrubá motorika
Dieťa sa učí loziť. Štvornožkovať, loziť. Skákať, šplhať, rúčkovať, ...dôležité je podporovať ho v pohybe, veľa ho brávať von, do lesa. Doma, aj vonku mu môžeme robiť rôzne prekážkové dráhy zo stoličiek, tuli vaku, preliezanie cez lano.

 

Deti si najlepšie rozvíjajú hrubú motoriku v pohybe vonku. / Zdroj: Unsplash

 

Jemná motorika

Dieťa veľa podporovať, aby si trénovalo úchop, prsty, aj celé zápästie. Veľa tipov nájdete v tomto článku.

 

Rozvoj jemnej motoriky môžete podporiť rôznymi aktivitami, ktoré vyžadujú, aby dieťa používalo úchop, prsty i celé zápästie. / Zdroj: Unsplash

 

6 | Sociálne zručnosti

V tomto veku dieťa si buduje základy na celý život. Ako požičať hračku, ako sa podeliť o formičky na pieskovisku, čakať na preliezku, povedať prepáč a ďakujem, vyjadriť svoj hnev Je to veľa práce. Deťom môžeme pomôcť svojím príkladom – najviac sa dieťa učí pozorovaním. Podľa toho, ako my sa správame, ako my riešime konflikty, tak sa ich naučí riešiť aj dieťa.

 

Viacero výskumov už ukázalo, že dobré sociálne zručnosti sú pre deti v úspechu jedným z najvýznamnejších faktorov. / Zdroj: Unsplash

Čítajte viac o téme: Montessori výchova a vzdelávanie
Zdieľať na facebooku