Závislosť na láske: Ako sa s ňou vyrovnať?

Foto: Pexels
Závislosť na láske / Foto: Pexels

Láska k partnerovi či partnerke môže mať niekedy aj nezdravú podobu. 

 

Od prírody sme všetci závislí na láske. To znamená, že po nej túžime, hľadáme ju a je pre nás ťažké nemyslieť na ňu. Na prežitie potrebujeme pripútanosť a inštinktívne hľadáme spojenie, najmä romantické spojenie. Byť zamilovaný je krásna emócia, ktorú si každý zaslúži zažiť. Mať niekoho, koho môžeme milovať a byť milovaný, je niečo, o čo sa snaží takmer každý. Zamilovanosť sa však môže prejaviť aj nezdravým spôsobom. Niektorých ľudí to môže prinútiť konať zvláštnym a iracionálnym spôsobom na úkor seba a ľudí, ktorých milujú. Závislosť na láske vytvára fixácie a nutkanie v milostných záujmoch a môže sa prejaviť v nezdravom správaní voči milovaným. 

 

Čo je závislosť na láske?

Závislosť na láske je kontroverzný a veľmi diskutovaný stav. Niektorí môžu namietať, že všetci sme vystavení riziku závislosti na určitej úrovniNapriek viacerým názorom na vec môže závislosť na láske spôsobiť emocionálne problémy a dokonca prispieť k rozpadu vzťahu. Okrem toho je to stav, ktorý vytvára veľa emocionálneho utrpenia, nutkavého správania a dokonca posadnutosti, pokiaľ ide o lásku, romantiku a sex. V dôsledku toho sa ľudia, ktorí bojujú so závislosťou od lásky, môžu ocitnúť v nestabilných vzťahoch, ako sú toxické alebo zneužívajúce vzťahy, v ktorých môžu byť týraní psychicky aj fyzicky. Bohužiaľ, mnohí nemusia vedieť identifikovať nebezpečenstvá, ktoré so sebou takéto záväzky a vzťahy prinášajú. Podobne ako pri iných formách závislosti, aj človek, ktorý je závislý na láske, môže prejavovať správanie a impulzy, ktoré sú mimo jeho kontroly.

 

Známky závislosti na láske

Závislosť na láske vyzerá od človeka k človeku trochu inak. Najbežnejšie identifikovateľným príznakom závislosti na láske je nezdravá fixácia na partnera, ktorá vo vás vyvoláva obsedantné nutkanie. Závislosť na láske môže mať nasledujúce príznaky, ale tieto príznaky sa neobmedzujú len na tento zoznam:

  • Pocit prílišnej závislosti od partnera.
  • Uprednostňovanie vzťahu, ktorý máte s partnerom, pred každým iným osobným vzťahom vo svojom živote, niekedy až do bodu úplného zanedbávania iných osobných vzťahov, ktoré máte s rodinou a priateľmi. 
  • Intenzívny strach zo samoty, odmietnutia alebo opustenia – v dôsledku toho môže tolerovať emocionálne a fyzické zneužívanie zo strany partnera.
  • Zamieňanie lásky s posadnutosťou, núdzou, záchranou iného alebo potrebou zachrániť sa a/alebo nadmernou fyzickou príťažlivosťou. 
  • Keď sa vzťah skončí alebo dôjde k rozchodu (bez ohľadu na to, kto ho ukončil) zažíva bolestivé odňatie a obsesie (podobne ako pri odvykaní od drog). Môže pociťovať extrémny pocit zrady, hnevu a bolesti; vyhýbanie sa zodpovednosti; obviňuje bývalého, že nenapĺňa nereálne očakávania a vzťahové fantázie.

 

Ako sa zotaviť zo závislosti na láske?

Liečba závislosti od lásky môže byť zložitá. Je to preto, že nejde o všeobecne uznávaný stav duševného zdravia a jeho diagnostika a liečba sa zvyčajne vykonáva podľa uváženia vášho lekára alebo terapeuta. K závislosti od lásky možno pristupovať podobne ako k iným formám závislosti. Bežnou formou terapie používanej pri liečbe závislostí je kognitívno-behaviorálna terapia. Terapeut bude s vami spolupracovať na odhalení problematických myšlienkových vzorcov, ktoré môžu prispieť k spusteniu vášho návykového správania. Jednou z najnáročnejších vecí na živote so závislosťou od lásky je priznať si, že máte problém. Mnoho ľudí, ktorí sú závislí na láske, nedokáže identifikovať, prečo je prejavovanie obsedantných emócií voči svojim partnerom alebo milostný záujem problematické. 

 

Overte si realitu

Ak máte tendenciu si lásku idealizovať, skúste sa na svoje vzťahy pozrieť reálnejšou optikou.

 

Dajte si pauzu od vzťahov

Keď sa vo vašich vzťahoch objavia problematické vzorce, je užitočné ustúpiť a zvážiť, prečo sa stále dejú tie isté veci. Nespokojnosť často znamená, že nedostávate to, čo potrebujete. Ale možno si nie ste úplne istí, čo potrebujete alebo chcete. Alebo možno hľadáte niečo, čo pravdepodobne nenájdete. Pamätajte, že vytváranie a rýchle ukončovanie vzťahov sa netýka len vás. Môže to ovplyvniť aj partnerov, ktorých opustíte.


 

Precvičujte si lásku k sebe

Sebaláska je spojená so sebaúctou a nedostatok jednej z nich môže prispieť k závislosti na vzťahoch a správaniu podobnému závislosti.

 

Spoľahnite sa na priateľov a rodinu

Zdieľanie vášho boja s týmto stavom s ľuďmi, ktorí vás milujú a starajú sa o vás, vám môže pomôcť. 

 

Rozvíjajte svoju emocionálnu oblasť

Emocionálna zrelosť určuje vašu schopnosť riadiť a monitorovať emócie a určovať emocionálny stav iných. Vysoký stupeň emocionálnej zrelosti vám umožňuje premýšľať skôr, ako konať, prevziať zodpovednosť za svoj život a činy a rešpektovať nezávislosť iných. Takýmto spôsobom sa dajú prekonať komunikačné bariéry vo vzťahoch a nezdravé vzorce správania.


Vyhľadajte odbornú pomoc

Návykové správanie týkajúce sa lásky, sexu a vzťahov môže byť ťažké prekonať bez pomoci. Terapeut môže s vami spolupracovať na identifikácii a riešení myšlienkových vzorcov alebo základných problémov, ktoré prispievajú k týmto pocitom a správaniu. Terapia vám tiež môže pomôcť vybudovať pevnejšie vzťahy. Ak vám vaša túžba po euforickej novej láske bráni v dlhodobom vzťahu, po ktorom skutočne túžite, terapeut vám môže pomôcť vymyslieť produktívny plán na vytvorenie takého druhu lásky, aký hľadáte.

 

Potreba lásky alebo vzťahu neovplyvňuje každého negatívne. Je úplne normálne a zdravé chcieť vzťah a ak vaše hľadanie lásky neubližuje vám ani nikomu inému, pravdepodobne sa nemusíte obávať.

Zdieľať na facebooku