Čo vedia ponúknuť deťom hračky?

Hračky u dieťaťa podporujú jeho rozvoj.
Hračky u dieťaťa podporujú jeho rozvoj. / Foto: Pexels

Hračky u dieťaťa podporujú jeho rozvoj. Aké typy hračiek poznáme a ako dieťa môžu rozvíjať?

 

S hrou sa stretávame v každodennom živote a považujeme ju za jeho prirodzenú súčasť. Človeka sprevádza po celý život a napĺňa jeho detstvo, mladosť i dospelosť. Má významnú vývinovú funkciu a určitým spôsobom pripravuje dieťa na život v dospelom veku. V živote dieťaťa je hra odrazom jeho vedomostí, zážitkov a skúseností získaných z poznávania okolitej spoločnosti, predovšetkým prostredníctvom vnímania, napodobňovania a na základe konkrétnych činností, následne ovplyvňujúcich rozvoj osobnosti dieťaťa.

 

Hračka v živote dieťaťa

K hre neodmysliteľne patria hračky, ktoré sú zároveň dôležitým spoločníkom každého dieťaťa v jednotlivých fázach jeho vývinu. Hračka je nástrojom, ktorá zastupuje verbálne vyjadrovanie dieťaťa v období, kedy ešte reč nie je dostatočne vyvinutá. To, akým spôsobom sa dieťa hrá a vyberá si hračky nám komunikuje informácie, ktoré ešte nevie verbálne vyjadriť. Môžete si všimnúť aj rozdiel medzi tým, ak rodič dá dieťaťu hračku alebo si ju vyberie samo. Ak je hračka ponúknutá, málokedy sa stretnete s tak hlbokým a intenzívnym záujmom, ako keď po nej siahne samo. Dieťaťom zvolená hračka odzrkadľuje jeho momentálnu náladu, ale aj dlhodobejšie citové a poznávacie záujmy.

 

Aké sú hlavné funkcie hračiek?

Najnákladnejšou funkciou hračky je uspokojovanie potrieb dieťaťa. Ich použitie a význam môžeme zhrnúť do štyroch oblastí: zábava, diagnostika, výchova a terapia. Hračka sa pre dieťa niekedy stáva náhradným kamarátom. Má významnú socializačnú funkciu, dieťa sa učí spolupracovať, prehrávať aj súťažiť.  Mnoho hračiek sa využíva aj pri diagnostike (diagnostická funkcia) či už pedagogickej alebo psychologickej. V neposlednom rade sa využíva na liečbu, keďže hračky predstavuje slová v detskom veku. Využíva sa v rôznych terapiách, napríklad v terapii hrou, filiálnej terapii, sandplay terapii a podobne.

 

Existujú rôzne typy hračiek. / /Foto_:Pexels

 

Ako hračky môžeme rozdeliť a čo rozvíjajú?

Hračky sa dajú rozdeliť podľa viacerých kritérií. Väčšinou sa delia na základe ich podstatných znakov a charakteru:
 

 1. Figurálne hračky (postavičky, zvieratá, vojačikovia.. ) využívajú ich deti na zhmotnenie človeka. Deti ich kŕmia, kúpu ich, ukladajú do postele, liečia ich, chodia s nimi na prechádzky. Zároveň sa naučia aj starostlivosti o druhých.
   
 2. Športové a pohybové hračky (lopty, švihadlá, korčule...) – ide o typ hračiek, ktoré pomáhajú zvyšovať pohybovú aktivitu detí a zároveň rozvíjajú koordináciu pohybov, jemnú a hrubú motoriku ako aj orientáciu v priestore.
   
 3. Didaktické hračky (skladačky, pexeso, kartové hry..)spájajú detskú hru s učením. Tieto hračky sú zamerané na konkrétny cieľ. Pomôžu deťom vštepovať nové poznatky, zručnosti, rozvíjať fantáziu, sústredenosť, pamäť a jemných motorických zručností.
   
 4. Technicko-konštrukčné hračky (lego, stavebnice, dopravné prostriedky..) - Tieto hračky sa čoraz viac stávajú súčasťou života. Rozvíjajú jemnú motoriku, priestorovú orientáciu, myslenie a kreativitu, sú medzi deťmi obzvlášť obľúbené.
   
 5. Pedagogické hračky – ich úlohou je prehlbovať poznatky a pomáhajú prakticky predviesť znalosti, ktoré získali pri učení (rôzne súpravy zamerané na pokusy). 
   
 6. Hračky na hranie dramatických hier (kostýmy, divadielka, rekvizity..)Tieto hračky majú obrazový obsah, majú však osobitný účel. Ich cieľom je estetické vzdelávanie, rozvoj reči a predstavivosti. Okrem toho môžu odrážať aj emocionálny stav dieťaťa a rozvíjať emocionálnu a sociálnu oblasť.
   
 7. Svojpomocné vyrobené hračky sú veľmi cenné, keďže sa to spája so samotným dieťaťom. Okrem psychomotorických funkcií podporujú rozvoj tvorivosti a fantázie.

 

Čo ponúkajú deťom hračky?

Okrem uspokojovanie potrieb im umožňujú:

 1. Zistiť viac o fungovaní vecí okolo nás.
 2. Rozvíjať všetky zmysly.
 3. Učiť hovoriť a vyjadrovať myšlienky.
 4. Zlepšovať svoju obratnosť a zručnosť.
 5. Rozvíjať predstavivosť  a tvorivosť.
 6. Dozvedieť sa o sebe a druhých ľuďoch nové informácie.
 7. Vytvárať si vzťahy k ostatným ľudom.
 8. Pomáha mu porozumieť okolitý svet a jeho vlastností.

 

Hra je dôležitým prostriedkom výchovy a vzdelávania a hračky sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Určite je dôležité dbať na výber hračiek vzhľadom na vek a aj množstvo. Neplatí pravidlo čím viac hračiek, tým väčší predpoklad rozvoja jednotlivých funkcií. Niekedy je menej viac.

Čítajte viac o téme: Hračky
Zdieľať na facebooku