Vynucujete si neustále pozornosť? Zbavte sa tohto škodlivého správania!

Vynucovanie pozornosti je škodlivé pre vás i pre vašich blízkych.
Vynucovanie pozornosti je škodlivé pre vás i pre vašich blízkych. / Foto: Pexels

Každý má rád, keď sa mu občas venuje určitá pozornosť. Môžete však byť niekým, kto cíti potrebu nadmerného množstva pozornosti. Ľudia, ktorí hľadajú pozornosť, často po nej túžia, aby si vynahradili to, že sa cítia nedostatoční alebo neistí sami sebou. 

 

Vyžadovať pozornosť od priateľov, rodiny a ľudí, ktorých máte radi, je úplne prijateľné, ale neustále po nej túžiť je škodlivé. Môže to poukazovať aj na hlbšie problémy duševného zdravia.

 

Známky toho, že potrebujete pozornosť iných

Ľudia, ktorí hľadajú pozornosť, vyjadrujú svoju túžbu po pozornosti rôznymi spôsobmi. Niektorí ľudia, vrátane detí, môžu hľadať pozitívnu pozornosť všade, kde ju môžu získať, zatiaľ čo iní môžu vyhľadávať konflikty, aby na seba stiahli pozornosť. Medzi najbežnejšie prejavy správania ľudí, ktorí potrebujú pozornosť patria:

 

Predstieranie bezmocnosti – ide o predstieranie bezmocnosti v situáciách, ktoré dokonale zvládajú. Predstieranie bezmocnosti týmto ľuďom poskytuje cestu, ako vyhľadávať pozornosť iných.

Vyvolávanie konfliktu - cieľom je vytvoriť scénu, ktorá upúta pozornosť ľudí naokolo. 


Neustále hľadanie sympatií od ostatných - zahŕňa napríklad zhoršenie menšieho zranenia, aby sa o nich blízki mohli starať. Alebo prejavenie nadmerného smútku nad stratou niečoho malého, ako je napríklad hračka, kabelka či pulóver.

Nadmerná potreba (vyžadovanie) komplimentu - je normálne chcieť z času na čas nejaký kompliment. Potreba komplimentu však môže spôsobiť, že budete prejavovať nezdravé správanie v snahe dostávať komplimenty od ľudí. Niekedy sa potreba komplimentu zrodí z neistoty. Lov na komplimenty je však nezdravý spôsob, ako sa vysporiadať s neistotou.

Zveličovanie príbehu - prikrášľovanie príbehu a prílišné dramatizovanie toho, čo sa vlastne stalo, je tiež znakom správania vyžadujúce pozornosť.

Obsedantné fotenie s jediným cieľom - uverejniť fotky na sociálnych sieťach - zverejňovanie za účelom, aby si ho ostatní mohli pozrieť a pochváliť, je varovným signálom správania, ktoré vyhľadáva pozornosť.

 

Existuje mnoho dôvodov, prečo ľudia konajú a vyhľadávajú pozornosť. Toto správanie je zvyčajne príznakom niečoho iného alebo potreby, ktorá nie je naplnená. Keď deti konajú, aby hľadali pozornosť, v skutočnosti hľadajú spojenie. Teória pripútanosti Johna Bowlbyho a Mary Ainsworthovej naznačuje, že deti sa rodia s vrodenou túžbou vytvoriť pripútané putá so svojimi rodičmi, aby prežili. Toto správanie hľadania pripútanosti vyzerá presne ako správanie hľadania pozornosti v detstve. Dieťa môže plakať, kňučať, rozčuľovať sa alebo sa pohybovať smerom k rodičovi. Keď dieťa dostane teplé, citlivé a vnímavé rodičovstvo ako odpoveď na svoje správanie pri pripútaní, vytvorí sa bezpečná pripútanosť. Včasné rodičovstvo, ktoré spĺňa emocionálne potreby dieťaťa, vedie neskôr k bezpečnej pripútanosti a nižšej úrovni správania, ktoré si vyžaduje pozornosť. Na rozdiel od toho deti, ktorých emocionálne potreby nie sú naplnené počas prvých dní života, prejavujú s rastom viac pozornosti a viac plačú. Majú tendenciu mať malú dôveru a spoliehať sa na súhlas a emocionálnu podporu ostatných. Je menej pravdepodobné, že si vytvoria bezpečné pripútanosti a nedostatok bezpečnej pripútanosti silne predpovedá správanie viac vyhľadávajúce pozornosť. 

 

Ako zabrániť alebo nahradiť správanie vyžadujúce pozornosť

Buďte kreatívni

Ľudia, ktorí sú považovaní za hľadačov pozornosti, majú tendenciu správať sa neautenticky. Robia veci kvôli pozornosti namiesto toho, aby jednoducho boli alebo vyjadrovali, kým skutočne sú. Robiť niečo kreatívne je skvelý spôsob, ako sa autenticky vyjadriť a precvičiť si, ako byť sám sebou. Môžete si vybrať akúkoľvek formu, ktorú chcete, vrátane maľovania, písania, tvorby hudby, spevu alebo praktizovania remesla. 

 

Používajte sociálne médiá konštruktívne

Sociálne siete môžu byť často zneužívané ľuďmi, ktorí hľadajú pozornosť. Je v poriadku používať sociálne médiá na inšpirovanie, plánovanie s priateľmi a sledovanie aktuálnych udalostí. Ak si však všimnete, že ich používate len na upútanie pozornosti, mali by ste uverejňovanie takýchto postov prehodnotiť.

 

Sústreďte sa na ostatných

Keď neustále hľadáte pozornosť, väčšinu pozornosti venujete sebe. Ak to chcete zmeniť, skúste sa zamerať na ostatných.

 

Odpustite si za svoje chyby

Aj keď je zlé zaoberať sa chybami, ktoré sme urobili, veľa ľudí si tieto veci prehráva v hlave znova a znova. Dovoľte si odpustenie a uvidíte, čo sa môžete naučiť zo svojich chýb. Minulosť nezmeníte, no môžete sa z nej poučiť. 

 

Cvičte všímavosť

Všímavosť znamená snahu zostať prítomnými, nech ste kdekoľvek, bez toho, aby ste sa stratili v myšlienkach alebo pocitoch, ktoré vás vyvedú z daného okamihu. Všímavosť sa najčastejšie praktizuje prostredníctvom meditačných techník. Existuje však mnoho spôsobov, ako trénovať všímavosť.

 

Zaviažte sa vykonať zmenu

Je takmer nemožné urobiť v sebe zmenu, ak sa k tomu vedome nezaviažete. Ak chcete zmeniť alebo odstrániť svoje správanie pri hľadaní pozornosti, zaviažte sa, že tak urobíte, a podniknete konkrétne kroky smerom k tomuto cieľu.

 

Strávte kvalitný čas osamote

Ak vyhľadávate pozornosť, pravdepodobne sa snažíte tráviť veľa času s inými ľuďmi. Precvičte si aj trávenie času sami. Stanovte si cieľ, koľko času strávite každý deň alebo týždeň sami.

 

Hľadajte koreň svojho správania vyhľadávajúceho pozornosť

Identifikácia toho, prečo vyhľadávate pozornosť, vám môže pomôcť konfrontovať hlavnú príčinu vášho správania. Môžete mať napríklad pocit nedostatočnosti, môžete mať problém byť sám, alebo sa vám môže zdať, že so svojím životom nerobíte dosť. Konfrontácia týchto problémov vám pomôže prekonať vaše tendencie vyhľadávať pozornosť.

 

Požiadajte o úprimnú spätnú väzbu na vaše správanie

Dajte vedieť svojim blízkym, z akého typu správania máte obavy. Môžete im jednoducho povedať, že sa obávate, že hľadáte pozornosť. Požiadajte ich, aby poukázali na akékoľvek správanie, ktoré to odráža a pôsobí nepríjemne.

 

Choďte na terapiu

Ak nemáte podporu, ktorá by vám pomohla, obráťte sa na terapeuta. Terapeuti vám môžu pomôcť zmeniť vaše správanie pri hľadaní pozornosti, ako aj základné problémy, ktoré k nemu viedli.

Zdieľať na facebooku