Ako hovoriť s deťmi o postihnutí a prijatí odlišných ľudí?

Život ľuďom s postihnutím môžeme uľahčiť aj ich prijatím.
Život ľuďom s postihnutím môžeme uľahčiť aj ich prijatím. / Foto: Bigstock

 Ľudí, ktorí žijú so zdravotným znevýhodnením je mnoho. Aby sme im uľahčili život v spoločnosti, mali by sme citlivo o tejto téme hovoriť s deťmi čo najskôr.

 

Či už je to osoba, ktorá používa invalidný vozík, a stretnete ju v obchode s potravinami, dieťa v triede, ktoré má autizmus, alebo súrodenec s ADHD, vaše deti vo svojom živote určite stretne človeka, ktorý má nejaké zdravotné postihnutie. Otvorene a úprimne hovoriť o zdravotnom znevýhodnení so svojimi deťmi je kritickým prvým krokom v živote v inkluzívnejšej komunite, ktorá prijíma rozmanitosť. Rozhovor s deťmi o postihnutí im môže pomôcť lepšie pochopiť, prečo niektorí ľudia vyzerajú, hovoria, konajú alebo sa pohybujú trochu inak. 

 

Ako sa s deťmi rozprávať o ľuďoch so zdravotným postihnutím?

 

Všimnúť si je v poriadku

Deti, hlavne malé, sú prirodzene zvedavé. Keď uvidia niekoho s postihnutím, ich prvým inštinktom je opýtať sa na odlišnosť, ktorú si všimli. Ak vidíte, že hľadia na niekoho s postihnutím, chopte sa vedenia a začnite konverzáciu, ale vyhnite sa podrobnému vysvetľovaniu alebo prehnaným emóciám pri vysvetľovaní. Krátky a vecný popis odpovie na ich otázky a zároveň im ukáže, že daný človek sa nemá za čo hanbiť. Napríklad, ak vidíte dieťa so svalovou dystrofiou na invalidnom vozíku, môžete svojim deťom povedať: „Vidím, ako sa pozeráš na toho malého chlapčeka na invalidnom vozíku a možno rozmýšľaš, prečo ho potrebuje. Svaly niektorých ľudí fungujú trochu inak a jeho invalidný vozík mu pomáha pohybovať sa, rovnako ako nám pomáhajú naše nohy.“.Snažte sa, aby ste svoje vysvetlenia mali pozitívne ladené. Vysvetlite napríklad, že načúvacie prístroje pomáhajú ostatným počuť a ​​invalidné vozíky pomáhajú iným pohybovať sa, namiesto použitia negatívnej štylizácie, ako ona nepočuje, on nemôže chodiť...

 

Vyhnite sa domnienkam a interpretáciám

Či už poznáte osobu, na ktorú sa vaše deti pýtajú, alebo nie, nepridávajte svoj výklad toho, ako sa daná osoba môže cítiť v dôsledku svojho postihnutia alebo čo ho spôsobilo. Neviete, čo tá osoba cíti alebo prežíva, ak ju nepoznáte a nie ste s ňou v bežnom kontakte. Existuje veľa domnienok a mylných predstáv o postihnutí, ktoré sa skrývajú pod povrchom našich interakcií, ako napríklad „ľudia so zdravotným postihnutím sú výnimoční a malo by sa s nimi zaobchádzať inak“ alebo „život ľudí s postihnutím je ťažký a náročný“ či „takíto ľudia musia byť nešťastní“. Tieto nesprávne predpoklady pramenia zo strachu, nepochopenia alebo predsudkov.


 

Zdôraznite podobnosti

Je dôležité, aby sa naučili, že niekto s postihnutím je v mnohých smeroch stále rovnaký ako my, stále má emócie, rád sa zabáva, miluje svoju rodinu a má svoje záľuby. Dbajte na to, aby ste osobu oddelili od jej postihnutia tým, že sa so svojimi deťmi porozprávate o tom, ako sú si ony a osoba s postihnutím podobní. Napríklad, možno vaše dieťa a jeho spolužiak s autizmom radi pozerajú futbal a chodia plávať. Možno sú v rovnakom veku alebo možno obaja majú psíka. Rozprávanie o podobnostiach im ukáže, že postihnutie nedefinuje človeka, podobne ako fyzické vlastnosti vašich detí ich nedefinujú.

 

Učte sa spolu o postihnutí

Ako deti dospievajú, sú schopné klásť zložitejšie otázky a dúfajú, že dostanú komplexnejšie odpovede. Berte otázky svojich detí ako príležitosť, ako sa spoločne dozvedieť o rôznych postihnutiach. Čo viete o Downovom syndróme? Porucha autistického spektra? Mozgová obrna? Hľadajte webové stránky vhodné pre deti, ktoré ponúkajú informácie o autizme, Downovom syndróme, poruchách učenia alebo iných postihnutiach, na ktoré sa môže vaše dieťa pýtať. Potom si spolu prejdite informácie. Prečítajte si aj knihy o postihnutí vhodné pre daný vek a hľadajte televízne programy, ktoré sa venujú špecifickým problémom.

 

Šikanovanie je NESPRÁVNE 

Deti so zdravotným postihnutím sú ľahkým terčom a sú náchylnejšie na šikanovanie zo strany iných detí a dokonca aj dospelých. Porozprávajte sa so svojimi deťmi o tom, prečo je úmyselné ubližovanie citom iného dieťaťa nesprávne, a naučte ich, aby sa ospravedlnili, keď to urobili. Je dôležité, aby vedeli, že každý, dokonca aj niekto, kto vyzerá alebo sa správa inak, má rovnaké pocity ako ony a zaslúži si, aby sa s ním zaobchádzalo pekne a s rešpektom.

 

Zdravotnícke pomôcky nie sú hračky

Je prirodzené, že deti nachádzajú kreatívne využitie predmetov, ktoré nepoznajú. Napríklad dieťa bez postihnutia môže túžiť jazdiť na invalidnom vozíku iného dieťaťa. Je dôležité naučiť deti rešpektovať zdravotnícke pomôcky a nepovažovať ich za hračky. Môžete povedať: „Nehráme sa s lekárskymi prístrojmi. Ten invalidný vozík je pre toho chlapčeka tým, čím sú tvoje nohy pre teba.“

 

Podporujte láskavosť a citlivosť

Bohužiaľ, je veľká šanca, že vaše deti začujú nejaké neláskavé slová používané na opis niekoho s postihnutím a existuje aj pravdepodobnosť, že ich vaše deti zopakujú. Vysvetlite im, že takéto slová sú zraňujúce a nie je v poriadku ich používať. Ak pokračujú v používaní týchto slov aj po tom, čo ste im vysvetlili, že sú nevhodné, vyvoďte negatívny dôsledok. Ujasnite si, že zhadzovanie ľudí a neúctivé rozprávanie o druhých nebude tolerované. 

 

Ak vaše deti vyrastajú s blízkym, ktorý má nejaké zdravotné postihnutie, opýtajte sa, či je daná osoba ochotná odpovedať na otázky vašich detí. Taktiež ich povzbudzujte, aby do aktivít zapojili aj rovesníkov so zdravotným postihnutím. Jedenie obeda pri tom istom stole, hranie sa cez prestávku alebo jednoducho nadviazanie konverzácie je niekoľko spôsobov, ako môže byť vaše deti inkluzívne.

Zdieľať na facebooku