Problémy vo vzťahoch - ktoré sú tie najčastejšie a ako ich prekonať?

Problémy vo vzťahoch
Problémy vo vzťahoch / Foto: Bigstock

Každý dlhodobý vzťah sa skôr či neskôr stretne s výzvami, ktoré musí riešiť. 

 

Niektoré dôkazy naznačujú, že schopnosť vytvoriť si stabilný vzťah sa začína formovať v detstve, pri prvých skúsenostiach dieťaťa s rodičom, prípadne opatrovateľom, ktorý spoľahlivo uspokojuje jeho potreby v oblasti jedla, starostlivosti, tepla, ochrany, stimulácie a sociálneho kontaktu. Takéto vzťahy nie sú osudom, ale boli teoretizované, aby vytvorili hlboko zakorenené vzorce vzťahu k iným. Napríklad strach z opustenia alebo iných problémov s pripútanosťou môže prameniť zo straty v detstve ako je smrť rodiča, ale môže tiež prameniť zo zlého zaobchádzania alebo citového zanedbávania v detstve. Aj keď ide o bežné vzťahové problémy, ktoré môžu mať korene v zážitkoch z detstva, ako dospelí môžeme prelomiť tento bludný kruh. Ako väčšina medziľudských vzťahov, aj väčšina romantických párov zažije v určitom bode svojho vzťahu nejakú výzvu. Bez ohľadu na výzvu je dôležité poznamenať, že všetky dyadické vzťahy v určitom bode zažijú určitý druh trápenia. 

 

Najčastejšie vzťahové výzvy

Nevera

Nevera sa stáva čoraz viac jednou z najčastejších vzťahových výziev v romantických vzťahoch. Akty nevery alebo podvádzania môžu mať pre zúčastnených zničujúce následky. Podvádzanie môže viesť k úzkosti, depresii, zúrivosti a poníženiu. Ľudia podvádzajú z rôznych dôvodov, ale bez ohľadu na príčinu to predstavuje vážnu výzvu pre zraneného partnera. Nevera však nie vždy vedie pár k rozchodu. To, či pár prežije túto výzvu, závisí od základnej spoľahlivosti ich vzťahu a od toho, či aféra zahŕňala emocionálnu aj fyzickú náklonnosť.

 

Intimita

Slovo intimita nadobudlo sexuálne konotácie, ale za intimitou sa toho skrýva oveľa viac. Zahŕňa všetky rôzne dimenzie nášho života - fyzické, sociálne, emocionálne, mentálne a duchovné aspekty, ako aj sexuálne zložky, ktoré môžu posilniť pocity spolupatričnosti medzi romantickým párom. Nenaplnené očakávania v oblasti intimity môžu často negatívne ovplyvniť vzťah a predstavovať pre pár výzvy. Preto je veľmi dôležité už od začiatku rozvíjať dôveru a komunikáciu, ktoré môžu pomôcť prekonať bariéry intimity vo všetkých aspektoch. 

 

Peniaze

Peniaze a vzťahy sú dva zaujímavé predmety, ktoré sa navzájom prelínajú. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa manželstvá končia, sú finančné problémy. Medzitým, peniaze môžu byť tiež dôvodom, prečo sa vzťah začína.  Buďte úprimní o svojej finančnej situácii. Nezačínajte si vzťah s niekým len preto, že má veľa peňazí. Môžete mať pocit, že budete mať bezpečnejší život, ale možno sa podriaďujete tomu, aby ste boli pod kontrolou danej osoby. Keď sa s niekým stretávate, stojí za to porozprávať sa o svojich finančných presvedčeniach a o tom, aké budú finančné plány, ak bude vzťah vážny.

 

Deti

Rodičovstvo môže byť veľmi ťažké, ak nemáte vypracovaný súdržný plán a pevný záväzok, ktorého sa budete držať. Porozprávajte sa so svojím partnerom o akýchkoľvek problémoch týkajúcich sa rodičovstva a vždy prezentujte jednotný postoj, jednotnú výchovu. Aj v tomto prípade je komunikácia základom už od počiatku vzťahu. Nebojte sa otvorene rozprávať o tom, ako by ste vychovávali svoje deti.


 

Konflikty

Konflikt je súčasťou každého medziľudského vzťahu a vzniká v dôsledku rozdielov v názoroch. Ľudia sa líšia v hodnotách, snoch, túžbach a vnímaní. Preto sa všetci musíme v určitom bode svojho života stretnúť s konfliktom. Negatívne dôsledky konfliktu pozná asi každý z nás. Konflikt môže spôsobiť psychickú bolesť, ktorá sa prejavuje stiahnutím sa a odstupom, depresiou, úzkosťou a/alebo agresivitou. Existujú však aj konštruktívne dôsledky konfliktov v romantických vzťahoch. Napríklad ľudia, ktorí pokračujú vo vzájomnom vzťahu napriek svojmu konfliktu, si môžu vybudovať väčšiu dôveru a dôveru v seba a stať sa schopnými vo svojej schopnosti riešiť svoje problémy. Opakujúci sa konflikt je však zvyčajne príznakom problému v romantickom vzťahu, a preto by ho mal pár zámerne riešiť. 

 

Závislosti

Zatiaľ čo zneužívanie návykových látok, najmä alkoholu, je spájané s finančnými problémami a zdravotnými problémami, ktoré prispievajú k trápeniu vo vzťahoch, mnoho ľudí ho používa ako spôsob, ako sa vyrovnať s problémami vo vzťahoch. Prvou otázkou sú, samozrejme, peniaze. Míňanie veľkého množstva peňazí každý deň na alkoholické nápoje je vážny problém, ktorý môže veľmi zaťažiť vzťahy. Alkohol môže spôsobiť, že ľudia budú menej citliví aj na pocity druhých. Alkohol môže ľuďom sťažiť rozlišovanie medzi emóciami druhej osoby, a preto môžu robiť nesprávne úsudky, ktoré negatívne ovplyvňujú ich vzťah s partnerom.

 

Rozvod a rozchod

Rozvodovosť rastie alarmujúcou rýchlosťou, a to nielen u nás, ale celosvetovo. Pri romantických vzťahoch, ktoré neustále zažívajú veľké utrpenie, nízku spokojnosť a nízku kvalitu vzťahu, sa v určitom bode jeden z partnerov alebo obaja rozhodnú vzťah ukončiť, ak sa takéto problémy nevyriešia. Ak jednotlivec vníma, že nedostáva viac, ako do vzťahu investoval, môže to viesť k nespokojnosti so vzťahom. Rozvod a rozchod môže byť pre mnohých ťažkým a bolestivým zážitkom. Ukončenie vzťahu alebo rozvod môže jednotlivca ovplyvniť finančne, sociálne, emocionálne a psychicky.

 

Čo môže pomôcť?

  • Zmena pohľadov na vzťah: terapeut vám môže pomôcť vidieť jeden druhého a vaše interakcie objektívnejším a prispôsobivejším spôsobom.
  • Zmena spôsobu, akým sa k sebe správate navzájom.
  • Zlepšenie komunikácie: komunikovať efektívnejšie, hovoriť spolu podporným a chápavým spôsobom a počúvať aktívne a s empatiou.
  • Podpora silných stránok: poukázanie na silné stránky vo vzťahu, ktoré páru prinášajú potešenie.

 

Ak chcete vyriešiť svoje problémy vo vzťahu, spomeňte si, čo vás ako prvé zaujalo na vašom partnerovi. Opýtajte sa sami seba, odkiaľ problém vo vzťahu pramení, a potom podniknite kroky na zlepšenie situácie. Buďte k svojmu partnerovi úprimní a užívajte si znovuobjavenie vzrušenia z vašej lásky. Partneri, ktorí veria a sú si istí, že zostanú spolu bez ohľadu na to, aké konflikty nastanú, a ktorí veria, že majú schopnosti na udržanie svojho spojenia, majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že spolu zostanú dlhodobo.

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy, Manželstvo
Zdieľať na facebooku