Aj vaše vzťahy potrebujú hranice. Prečo je to pre vás dôležité?

hranice vo vzťahoch
hranice vo vzťahoch / Foto: Pexels

Aj hranice vo vzťahoch sú dôležité a ľudia by ich mali poznať, aby sme sa cítili v týchto vzťahoch spokojne.

 

Zdravé hranice vo vzťahoch vytvárajú vzájomný rešpekt medzi jednotlivcami. Stanovenie hraníc nám pomáha vedieť, čo sa od vzťahu očakáva. Hranice nám navyše ukazujú, ako môžeme navzájom rešpektovať svoj osobný priestor, úroveň pohodlia a limity. Hranice môžu vyzerať v každom vzťahu inak. Máme jedinečné vzťahy s našimi priateľmi, kolegami, rodinou a partnermi. Bez ohľadu na vzťah stále musíme rešpektovať existujúce hranice a dať si navzájom priestor, aby sme si stanovili nové limity.​​ V zdravých vzťahoch majú obaja ľudia zdravú sebaúctu a obaja sú schopní byť zraniteľní a presadzovať svoje hranice. Prvým krokom pri stanovení hraníc je pochopiť, kde ležia vaše osobné hranice. Často je vašou prvou stopou pocit, ktorý máte, keď boli porušené vaše hranice. Pretože rôzni ľudia majú rôzne hranice, niečo, čo trápi iných, nemusí trápiť vás a naopak. Preto je dôležité komunikovať s ostatnými, kde je vaša úroveň pohodlia a nepohodlia, aby ľudia s rôznymi hranicami mohli zabrániť porušovaniu vašich hraníc. V skutočnom svete však nastavenie hraníc pomerne často vyžaduje určité vyjednávanie a nie vždy ide hladko. Ľudia majú svoje vlastné hranice, ktoré sa nemusia zhodovať, a môžu presadzovať väčšiu vzdialenosť alebo blízkosť z vlastných dôvodov.

 

Prečo sú hranice vo vzťahoch dôležité?

Na podporu a udržanie zdravého vzťahu sú hranice kľúčové. Hranice určujú, s čím sa vo vzťahu cítime dobre a s čím už nie. V tomto zmysle sú hranice dôležité, pretože zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní bezpečnosti a dôvery vo vzťahu. Okrem toho hranice zohrávajú dôležitú úlohu pri spokojnosti vo vzťahu. Ak nerešpektujete svoje vlastné potreby a obmedzenia, môžete sa vo vzťahu cítiť nepríjemne alebo nenaplnene. Samozrejme, stanovenie hraníc nie je len o vás, je to aj o úcte k partnerovi. Poznanie hraníc vášho partnera vám napríklad pomáha poznať ho dokonale ako komplexnú osobnosť. Rešpektovanie partnerových limitov mu totiž môže pomôcť cítiť sa bezpečnejšie, keď sa vám otvorí. Odtiaľ môže kvitnúť skutočné spojenie a intimita. V zdravom vzťahu by mal byť priestor pre individualitu oboch partnerov, ako aj vzájomnú závislosť. Stanovenie si vlastných hraníc je spôsob, ako rešpektovať seba a svoje potreby, hodnoty a obmedzenia. Je to spôsob, ako ukázať, že sa o seba staráte a beriete svoje blaho vážne. Stresujúce a neuspokojivé vzťahy môžu spôsobiť poškodenie vášho duševného zdravia, preto udržiavanie hraníc môže byť výborným preventívnym opatrením. 

 

Existuje 5 typov hraníc

Vo vzťahoch potrebujete viac ako jednu alebo dve hranice. Žiadna jediná hranica nemôže pokryť všetky vaše potreby. 

 

Emocionálne hranice

Vaše emócie a emocionálna pohoda sú pod vašou kontrolou bez ohľadu na to, čo sa deje s druhou osobou. Tieto hranice nám pomáhajú prejaviť empatiu bez toho, aby sme absorbovali pocity druhej osoby. 

 

Intelektuálne hranice

Každý má iné názory, predstavy a hodnoty. Intelektuálne hranice nám pomáhajú navzájom rešpektovať rozdielne názory. Je to dôležité, aby ste neočakávali, že ľudia vo vašich vzťahoch budú zdieľať všetky vaše názory alebo prijmú všetky vaše názory. Aj keď nesúhlasíte so svojím partnerom alebo blízkymi, stále musíte byť schopní zdieľať svoje názory a pocity.


 

Fyzické hranice

Sú dôležitým typom vzťahovej hranice. Každý z vás má rôzne úrovne pohodlia, pokiaľ ide o fyzický dotyk, niektorým môže vyhovovať napríklad objatie na pracovisku. Iní v tomto kontexte nemusia oceniť fyzický dotyk. Je dôležité hovoriť o svojich fyzických hraniciach v práci alebo s priateľmi. Aj keď ostatní nedokážu pochopiť vaše hranice, máte právo robiť to, čo vám vyhovuje.

 

Finančné hranice

Ak si napríklad priatelia neustále vyberajú drahé reštaurácie, možno budete musieť stanoviť hranicu toho, čo ste ochotní minúť.

 

Sexuálne hranice

Pokiaľ ide o fyzickú intimitu, sexuálne hranice by sa nemali ignorovať. Diskusia o tom, čo je zakázané a aký druh kontaktu uprednostňujete, je potrebná na vytvorenie vzťahu založeného na dôvere a radosti zo spoločných intímnych chvíľ.

 

Aký je rozdiel medzi zdravými a nezdravými hranicami?

Zdravé hranice majú rozvíjať vzájomný rešpekt a vytvárať pocit pohodlia a bezpečia. Nezdravé hranice robia pravý opak, často sú v skutočnosti nedostatkom hraníc. Príkladom nezdravých hraníc je napríklad: Bezo mňa nemôžeš ísť von s kamarátmi. Som veľmi žiarlivý. Musíš zostať so mnou doma." Rada by som prijala túto prácu, ale moja matka by mi nikdy neodpustila, že som sa presťahovala tak ďaleko." V každom scenári osoba buď preberá zodpovednosť za činy alebo emócie, ktoré nie sú jej, alebo požaduje, aby za jej činy alebo emócie prevzal zodpovednosť niekto iný. Nezdravé hranice sú takmer vždy odrazom nízkeho sebavedomia a je potrebné s nimi niečo urobiť. 

Hranice sú kľúčovým aspektom zdravých vzťahov. Zabezpečujú, že vaše potreby a obmedzenia budú rešpektované, čo vedie k väčšej spokojnosti vo vzťahu a tiež k lepšiemu duševnému zdraviu. Uistite sa, že pri presadzovaní svojich hraníc partnerovi komunikujete priamo a jasne, a samozrejme, počúvajte a rešpektujte jeho želania, keď s vami zdieľa svoje vlastné hranice pre šťastný a vyrovnaný vzťah.

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy, Manželstvo
Zdieľať na facebooku