Ako správne motivovať dieťa k otáčaniu sa a podporovať polohu na bruchu

Deti sa pretáčajú na bruško po prvý raz medzi 2 až 5 mesiacom.
Deti sa pretáčajú na bruško po prvý raz medzi 2 až 5 mesiacom. / Foto: Bigstock

Rodičia si často kladú otázky týkajúce sa správneho vývinu ich dieťaťa a mnohí radi svoje dieťa porovnávajú s inými. Každé dieťa je jedinečné a rovnako sú aj časové míľniky, kedy dieťa dosiahne určité zručnosti. Je však vhodné mať približnú predstavu o štádiách, ktorými dieťa prechádza a v akom časovom úseku ich väčšina zdravých detí dosiahne.

 

Z hľadiska správneho vývinu nie je ani tak veľmi podstatné kedy dieťa dosiahne určitú schopnosť, ale kvalita jej prevedenia. Správne vykonané pohyby vplývajú na zdravý vývin dieťaťa. Niektoré polročné detičky sa už vedia samy otáčať, alebo sa už začínajú plaziť, je však naďalej dôležité ich podporovať v správnom rozvíjaní psychomotorických zručností. Aby však dospeli k plazeniu sa, štvornožkovaniu a neskôr sedeniu, potrebujú sa najskôr naučiť otáčať.

 

Prečo nezanedbať polohu na brušku už od prvých dní

Poloha na bruchu je pre dieťa kľúčová. Je vhodné dávať bábätko na bruško už od narodenia. Mnohí rodičia sa tejto polohy obávajú a prestanú do nej dieťatko dávať kvôli tomu, že na brušku plače. Dieťatko nikdy netrápime plačom a vždy, keď vidíme, že je nespokojné, pomôžeme mu upokojiť sa. Poloha na brušku je pre dieťatko atraktívna vtedy, keď nás nestratí z dohľadu. Preto je vhodné si k nemu kľaknúť alebo sadnúť, nech naďalej udržujeme vzájomný očný kontakt. Tiež sa dieťatka dotýkame, chytáme ho za ruky a nohy, povzbudzujeme ho v dvíhaní a otáčaní hlavičky. Dieťatko dávame na bruško často, hoci len na pár sekúnd a nikdy ho nenechávame v tejto polohe osamote.

Poloha na brušku je pre dieťa jednou z najdôležitejších. Posilňuje v nej krčné a chrbtové svalstvo, keďže je nútené dvíhať hlavičku hore a otáčať ňou, ak chce okolo seba vidieť. Taktiež dvíha ruky a nohy do polohy tzv. lietadielka, v ktorej si posilňuje ako brušné tak i chrbtové svaly.

 

Ako podporovať bábätko v otáčaní sa

Keď dieťa zistí, čo všetko dokáže, väčšinou samo a rado trénuje a zdokonaľuje svoje pohyby. Deti sa zvyknú najskôr otočiť z bruška na chrbátik a to v období medzi 2 až 5 mesiacom a naspäť z chrbátika na bruško okolo 5 až 7 mesiaca, nie je to však pravidlo, keďže častým polohovaním na bruško dieťa môže mať už v prvých mesiacoch dostatočne veľkú silu v krku i ramenách. Prvé otočenie sa je väčšinou nečakané a pre samotné dieťa veľkým prekvapením. Mnohé sa zvyknú zľaknúť, keďže naťahujúc sa za hračkou sa zrazu ocitli na brušku, alebo pri ľahu na brušku odrazu ležia na boku alebo na chrbátiku.

Je veľmi dôležité, aby bolo dieťa vždy na bezpečnom mieste, aby nespadlo z postele na zem. Pri otáčaní sa zapája krčné svaly, ktoré rozvíja práve v polohe na brušku, potrebuje dobre ovládať hlavu a mať dostatočnú silu v ramenách. Otáčanie sa je prvý komplexný pohyb, ktorý neskôr vedie k lezeniu, štvornožkovaniu a šikmému sedu.

Deti samé vedia, kedy sú pripravené urobiť konkrétne pohyby. Môžeme ho však motivovať a pomáhať mu spevňovať svaly správnym polohovaním.

 

Tipy pre zdravé polohovanie dieťaťa

 • Uistíme sa, že dieťatko je v psychickej pohode, nie je unavené, nič ho nebolí a má chuť sa hrať.

 

 • Keď sa chystáme dieťatko zdvihnúť, namiesto len samotného zdvihnutia ho môžeme najskôr jemne pretočiť na bok do stabilizovanej polohy, aby sa hneď neprevalilo na chrbátik a nezľaklo sa. V polohe na boku si spevňuje šikmé brušné svaly, ktoré sú kľúčové pre zdravý sed. Dieťatko nikdy nedávame do sedu, kým si nesadne samo. Dieťa si nikdy nesadne priamo z ľahu, ale zo šikmej polohy pri štvornožkovaní.

 

 • Ak chceme, aby sa dieťatko zdravo vyvíjalo, je vhodné nepoužívať nadmerne rôzne detské kresielka a vybavenia pre deti, v ktorých sú nútené neprirodzene ostávať v jednej polohe bez možnosti voľne sa hýbať.

 

 • Podľa toho, ktoré otáčanie chceme stimulovať, bezpečne dieťa umiestnime na chrbát alebo bruško, v ideálnom prípade na matrac do stredu postele alebo mäkkú detskú podložku.

 

 • Je dôležité s dieťaťom nadviazať očný kontakt a nemiznúť mu z dohľadu.

 

 • Dieťaťu ukazujeme zaujímavé hračky, ktoré mu podávame rovnako z každej strany, zľava i zprava a taktiež v stredovej osi. Necháme ho, aby na hračky dosiahlo a uchopilo ich v svojich rukách.

 

 • Môžeme sa presunúť za jeho hlavičku a hračky mu ukazovať a podávať zboku a akoby spoza hlavičky, aby sa za nami točilo do strán a postupne sa obrátilo.

 

 • Dieťa podporujeme pri každom malom pokroku úsmevom, veselými slovami, riekankami, spevom, udržiavaním dobrej nálady a pochvalou.

 

 • Dieťatko postupne bude schopné uchopiť hračku a pretočiť sa s ňou, čo bude preň veľké víťazstvo.

 

 • Dôležité je vedieť odhadnúť, kedy je už dieťa prestimulované a unavené a vyžaduje oddych.

 

 • Každé dieťa napreduje iným tempom. Ak je dieťa zdravé, samo fyzicky a psychicky dozrie na vykonávanie ďalších pohybov. Dôležité je ho neporovnávať, neponižovať. Dieťa poznámky o svojej neschopnosti vníma a pôsobia naň veľmi negatívne. Dieťa vždy motivujeme pozitívnými slovami a tešíme sa z každého pokroku, ktorý dosiahne.
Zdieľať na facebooku